VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. 1K-414

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1383 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“:

1.    P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 03 / Slaugos paslaugoms / 01 03 02 / Slaugos paslaugoms namuose“, po paslaugos, žymimos kodu „3627“, pavadinimo „Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija pripažįstu netekusiais galios šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

3483

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

 

 

 

3484

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

 

 

 

3485

Savarankiškos slaugytojo paslaugos 

 

 

 

 

3486

Gleivių išsiurbimo paslauga

 

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3.   S k e l b i u  šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktorius                                                                                         Gintaras Kacevičius