VALSTYBĖS DUOMENŲ AGENTŪROS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. DĮ-326 „DĖL METALŲ LAUŽO STATISTINĖS ATASKAITOS MI-05 (METINĖS) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. rugsėjo 5 d. Nr. DĮ-189

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. DĮ-326 „Dėl Metalų laužo statistinės ataskaitos MI-05 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                            Jūratė Petrauskienė