Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1179 „DĖL karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 6 d. Nr. 710

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Pakeisti Karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Karinės infrastruktūros, reikalingos priimančiosios šalies paramai užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Eil. Nr.

Priimančiosios šalies paramai užtikrinti reikalinga karinė infrastruktūra

Priimančiosios šalies paramai užtikrinti reikalingos karinės infrastruktūros paskirtis

Karinės infrastruktūros pritaikymui ir (ar) sukūrimui reikalinga teritorija ir jos dydis ir (ar) žemės sklypai

Vieta Lietuvos regione

 

2.   Papildyti 9 punktu:

„9.

Kiti inžineriniai statiniai

(antenų (imtuvų) laukas)

Ryšių su sąjungininkų laivais Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse sistemos elementams įrengti 

Apie 13 ha ploto teritorija Palangos miesto teritorijoje (prie Būtingės)

Klaipėdos apskrities teritorija“

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                            Arvydas Anušauskas