LBEK

 

LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-6 „DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMĄ IR KLINIKINIO VAISTINIO PREPARATO TYRIMO ETINIO VERTINIMO ANKETOS PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-19

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. V-6 „Dėl Prašymo išduoti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą ir Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketos pavyzdinių formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Direktorė                                                                                                            Asta Čekanauskaitė