A black and white logo of a knight on a horse  Description automatically generated with low confidence

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2022 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. 4-885 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-05-07 „SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2023 m. liepos 7 d. Nr. 4-368

Vilnius

 

P a k e i č i u  2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“, ir jį papildau 9 ir 10 priedais (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                                             Gintarė Skaistė