LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STIPENDIJŲ UKRAINOS PILIEČIAMS, KULTŪROS IR PROFESIONALIOJO MENO KŪRĖJAMS, DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 13 d. Nr. KMPF-22(1.15E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-313 „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjams, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 ir 30 punktais:

 

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1.    Stipendijos Ukrainos piliečiui, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjui, mokėjimo sutarties formą;

1.2.    Stipendijos Ukrainos piliečiui, kultūros ir profesionaliojo meno kūrėjui, veiklos ataskaitos formą.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. KMPF-40(1.15E) „Dėl stipendijų Ukrainos piliečiams, kultūros ir profesionalaus meno kūrėjams, dokumentų formų patvirtinimo“. 

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                        Asta Pakarklytė