LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GINKLŲ REGISTRUI TEIKIAMŲ DUOMENŲ APIE GINKLUS, TURINČIUS NE LOTYNŲ KALBOS RAŠMENŲ GINKLO MODELIO PAVADINIME, GINKLO AR BET KURIOS JO DALIES ŽYMENYJE, transliteravimo į lotynų kalbos rašmenis tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. balandžio 25 d. Nr. 1V-237

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Ginklų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“, 10.3 papunktį,

tvirtinu Ginklų registrui teikiamų duomenų apie ginklus, turinčius ne lotynų kalbos rašmenų ginklo modelio pavadinime, ginklo ar bet kurios jo dalies žymenyje, transliteravimo į lotynų kalbos rašmenis tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Agnė Bilotaitė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministro

2023 m. balandžio 25 d.

įsakymu Nr. 1V-237

 

 

GINKLŲ REGISTRUI TEIKIAMŲ DUOMENŲ APIE GINKLUS, TURINČIUS NE LOTYNŲ KALBOS RAŠMENŲ GINKLO MODELIO PAVADINIME, GINKLO AR BET KURIOS JO DALIES ŽYMENYJE, TRANSLITERAVIMO Į LOTYNŲ KALBOS RAŠMENIS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Ginklų registrui teikiamų duomenų apie ginklus, turinčius ne lotynų kalbos rašmenų ginklo modelio pavadinime, ginklo ar bet kurios jo dalies žymenyje, transliteravimo į lotynų kalbos rašmenis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tvarką, kaip turi būti vykdomas Ginklų registrui teikiamų duomenų apie ginklus, turinčius ne lotynų kalbos rašmenų ginklo modelio pavadinime, ginklo ar bet kurios jo dalies žymenyje, ne lotynų kalbos rašmenų transliteravimas į lotynų kalbos rašmenis.

2. Aprašas privalomas Ginklų registro duomenų teikėjams, nurodytiems Ginklų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 600 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo ir Ginklų registro nuostatų patvirtinimo“, 22 punkte (toliau – Duomenų teikėjai).

3. Duomenų teikėjai, teikdami Ginklų registrui duomenis apie ginklus, turinčius ginklo modelio pavadinime, ginklo ar bet kurios jo dalies žymenyje bent vieną kirilicos rašmenį, nesutampantį su lotynų kalbos rašmeniu, turi laikytis žemiau lentelėje nurodytos transliteravimo tvarkos ir  transliteruoti visus kirilicos rašmenis (tiek sutampančius, tiek nesutampančius su lotynų kalbos rašmenimis):

 

 

Nr.

Kirilicos rašmuo (tokie rašmenys yra ginklo modelio pavadinime, ginklo ar bet kurios jo dalies žymenyje)

 

Ginklų registre suteikiama reikšmė kirilicos rašmeniui

 

1.

 

А

 

а

 

A

 

a

 

 

2.

 

Б

 

б

 

B

 

b

 

 

3.

 

В

 

в

 

V

 

v

 

 

4.

 

Г

 

г

 

G

 

g

 

 

5.

 

Д

 

д

 

D

 

d

 

 

6.

 

Е

 

е

 

E

 

e

 

 

7.

 

Ё

 

ё

 

E

 

e

 

 

8.

 

Ж

 

ж

 

[ZH]

 

[zh]

 

 

9.

 

З

 

з

 

Z

 

z

 

 

10.

 

И

 

и

 

I

 

i

 

 

11.

 

Й

 

й

 

I

 

i

 

 

12.

 

К

 

к

 

K

 

k

 

 

13.

 

Л

 

л

 

L

 

l

 

 

14.

 

М

 

м

 

m

 

m

 

 

15.

 

Н

 

н

 

n

 

n

 

 

16.

 

О

 

о

 

o

 

o

 

 

17.

 

П

 

п

 

p

 

p

 

 

18.

 

Р

 

р

 

r

 

r

 

 

19.

 

С

 

с

 

s

 

s

 

 

20.

 

Т

 

т

 

t

 

t

 

 

21.

 

У

 

у

 

u

 

u

 

 

22.

 

Ф

 

ф

 

f

 

f

 

 

23.

 

Х

 

х

 

[KH]

 

[kh]

 

 

24.

 

Ц

 

ц

 

C

 

c

 

 

25.

 

Ч

 

ч

 

[CH]

 

[ch]

 

 

26.

 

Ш

 

ш

 

[SH]

 

[sh]

 

 

27.

 

Щ

 

щ

 

[SHCH]

 

[shch]

 

 

28.

 

Ъ

 

ъ

 

 

29.

 

Ы

 

ы

 

y

 

Y

 

 

30.

 

Ь

 

ь

 

31.

 

Э

 

э

 

E

 

e

 

 

32.

 

Ю

 

ю

 

[JU]

 

[ju]

 

 

33.

 

Я

 

я

 

[JA]

 

[ja]

 

Pavyzdžiui:

modelis ИЖ 71 transliteruojamas į IZH 71;

modelis TOЗ 34 P transliteruojamas į TOZ 34 R;

modelis ЛОСЬ 9 transliteruojamas į LOS 9;

žymuo BЖPC 123 transliteruojamas į VZHRS 123;

žymuo ХЖHФ 123 transliteruojamas į KHZHNF 123;

žymuo PBПH 123 transliteruojamas į RVPN 123.

 

4. Ginklo modelio pavadinimai, ginklo ar bet kurios jo dalies žymenys, užrašyti tik lotynų kalbos rašmenimis (visi rašmenys sutampa su lotynų kalbos rašmenimis, pavyzdžiui, žymenyse BHPC 123, TKB 123, AETM 123), nėra transliteruojami ir keičiami.

_____________________

part_9e9e1228fd6044c29fda819dce881776_end