http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 23 d. Nr. 1K-183

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-748 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. V-381 „Dėl Inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 411 „Dėl žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų teikimo viešosiose įstaigose reikalavimų ir bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „05 / Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms“:

1.1. eilutėje „05 08 01/ Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai (neįskaitant išlaidų potencialiems donorams paruošti) /10/ Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos suaugusiesiems, teikiamos ambulatorinėmis sąlygomis“:

1.1.1. išbraukiu šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

 

 

 

 

„2114

Inkstų transplantacijos I-1 etapas, pacientų atranka transplantacijai (ambulatoriškai), kai neatliekami Tvarkos aprašo 20 punkte nurodyti tyrimai

 

 

 

 

2115

Inkstų transplantacijos I-2 etapas, pacientų atranka transplantacijai (ambulatoriškai), kai atliekami Tvarkos aprašo 20 punkte nurodyti tyrimai

 

 

 

 

2116

Inkstų transplantacijos II etapas, potencialaus recipiento periodiškas ištyrimas (ambulatoriškai)

 

 

 

 

2117

Inkstų transplantacijos III-1 etapas, potencialaus recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai (ambulatoriškai)

 

 

 

 

2118

Inkstų transplantacijos V-1.1 etapas, potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas, pirminė atranka (1 potencialaus donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 potencialių donorų atranka, ambulatoriškai), kai neatliekami Tvarkos aprašo 40 punkte nurodyti tyrimai

 

 

 

 

2119

Inkstų transplantacijos V-1.2 etapas, potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas, pirminė atranka (1 potencialaus donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 potencialių donorų atranka, ambulatoriškai), kai atliekami Tvarkos aprašo 40 punkte nurodyti tyrimai

 

 

 

 

2120

Inkstų transplantacijos V-2 etapas, potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas, antrinė atranka (1 potencialaus donoro, ambulatoriškai)

 

 

 

 

2121

Inkstų transplantacijos X-1 etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos iki 6 mėnesių

 

 

 

 

2122

Inkstų transplantacijos X-2 etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos nuo 6 iki 12 mėnesių

 

 

 

 

2123

Inkstų transplantacijos X-3 etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas daugiau nei 12 mėnesių po transplantacijos“

1.1.2. po paslaugos, žymimos kodu „3215“, pavadinimo „Ragenos transplantacijos XI etapas, ragenos recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos operacijos“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

 

 

 

 

„3254

Inkstų transplantacijos I etapas, pacientų atranka inksto transplantacijai (ambulatorinė)

 

 

 

 

3255

Inkstų transplantacijos II etapas, periodiškas recipiento ištyrimas (ambulatorinis), apmokamos ne daugiau kaip 6 paslaugos per metus vienam recipientui

 

 

 

 

3256

Inkstų transplantacijos III-1.1 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai (ambulatorinis)

 

 

 

 

3257

Inkstų transplantacijos III-1.2 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai, esant nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (ambulatorinis)

 

 

 

 

3258

Inkstų transplantacijos V-1 etapas, potencialaus gyvo donoro pirminė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas per metus)

 

 

 

 

3259

Inkstų transplantacijos V-2 etapas, potencialaus gyvo donoro antrinė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas per metus)

 

 

 

 

3260

Inkstų transplantacijos XI etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos (vienas apsilankymas)“

 

 

 

1.2. eilutėje „05 08 01/ Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai (neįskaitant išlaidų potencialiems donorams paruošti) /10/ Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos suaugusiesiems, teikiamos stacionaro sąlygomis“:

1.2.1.  išbraukiu šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

 

 

 

 

2124

Inkstų transplantacijos III-2 etapas, potencialaus recipiento atranka ir ištyrimas mirusio donoro inksto transplantacijai

 

 

 

 

2125

Inkstų transplantacijos IV-1.1 etapas, potencialaus recipiento paruošimas inksto transplantacijai prieš gyvo donoro transplantaciją (3 dienos stacionare), įprastos rizikos recipiento

 

 

 

 

2126

Inkstų transplantacijos IV-1.2 etapas, potencialaus recipiento paruošimas inksto transplantacijai prieš gyvo donoro transplantaciją (3 dienos stacionare), vidutinės / didelės rizikos recipiento

 

 

 

 

2127

Inkstų transplantacijos IV-2.1 etapas, potencialaus recipiento paruošimas inksto transplantacijai prieš mirusio donoro transplantaciją (1 diena stacionare), įprastos rizikos recipiento

 

 

 

 

2128

Inkstų transplantacijos IV-2.2 etapas, potencialaus recipiento paruošimas inksto transplantacijai prieš mirusio donoro transplantaciją (1 diena stacionare), vidutinės / didelės rizikos recipiento

 

 

 

 

2129

Inkstų transplantacijos V-3 etapas, potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas, papildomas potencialaus donoro ištyrimas (atliekamas stacionare praėjus daugiau kaip 10 dienų nuo potencialaus gyvo donoro ištyrimo)

 

 

 

 

2131

Inkstų transplantacijos VII-1 etapas, inksto paėmimo iš gyvo donoro operacija

 

 

 

 

2132

Inkstų transplantacijos VII-2 etapas, inksto paėmimo iš mirusio donoro operacija

 

 

 

 

2133

Inkstų transplantacijos VIII etapas, gyvo / mirusio donoro inksto transplantacijos operacija

 

 

 

 

2134

Inkstų transplantacijos IX-1 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos (30 dienų stacionare), įprastos rizikos recipientai

 

 

 

 

2135

Inkstų transplantacijos IX-2 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos (30 dienų stacionare), vidutinės rizikos recipientai

 

 

 

 

2136

Inkstų transplantacijos IX-3 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos (30 dienų stacionare), didelės rizikos recipientai

 

 

 

 

2137

Inkstų transplantacijos XI etapas, ūmios inksto atmetimo reakcijos po transplantacijos diagnostika ir gydymas (30 dienų stacionare)

 

 

 

 

2138

Inkstų transplantacijos XII-1 etapas, citomegalo viruso infekcijos (CMV) profilaktika ir gydymas po transplantacijos, skiriant vaistą Cytotect (21 diena stacionare)

 

 

 

 

2139

Inkstų transplantacijos XII-2 etapas, citomegalo viruso infekcijos (CMV) profilaktika ir gydymas po transplantacijos, neskiriant vaisto Cytotect (21 diena stacionare)“

1.2.2.   po paslaugos, žymimos kodu „3221“, pavadinimo „Ragenos transplantacijos XII etapas, ragenos atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas“ įrašau šiuos paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

 

 

 

 

„3261

Inkstų transplantacijos III-2 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas mirusio donoro inksto transplantacijai (stacionarinis)

 

 

 

 

3262

Inkstų transplantacijos IV-1.1 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją įprastos rizikos recipientui

 

 

 

 

3263

Inkstų transplantacijos IV-1.2 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją vidutinės / didelės rizikos recipientui

 

 

 

 

3264

Inkstų transplantacijos IV-2.1 etapas, recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją įprastos rizikos recipientui

 

 

 

 

3265

Inkstų transplantacijos IV-2.2 etapas, recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją vidutinės / didelės rizikos recipientui

 

 

 

 

3266

Inkstų transplantacijos IV-3.1 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (pradinis paruošimas)

 

 

 

 

3267

Inkstų transplantacijos IV-3.2 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (galutinis paruošimas)

 

 

 

 

3268

Inkstų transplantacijos IV-4 etapas, sensitizuoto recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją

 

 

 

 

3269

Inkstų transplantacijos VII-1 etapas, gyvo donoro inksto paėmimo operacija

 

 

 

 

3270

Inkstų transplantacijos VII-2-1 etapas, mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant imersijos būdu

 

 

 

 

3271

Inkstų transplantacijos VII-2-2 etapas, mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant perfuzijos būdu

 

 

 

 

3272

Inkstų transplantacijos IX etapas, gyvo / mirusio donoro inksto transplantacijos operacija

 

 

 

 

3273

Inkstų transplantacijos X-1 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, įprastos rizikos recipientai

 

 

 

 

3274

Inkstų transplantacijos X-2 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, vidutinės rizikos recipientai

 

 

 

 

3275

Inkstų transplantacijos X-3 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, didelės rizikos recipientai

 

 

 

 

3276

Inkstų transplantacijos XII etapas, transplantuoto inksto biopsija, vykdoma pagal protokolą

 

 

 

 

3277

Inkstų transplantacijos XIII-1 etapas, lengvo / vidutinio laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos po transplantacijos diagnostika ir gydymas

 

 

 

 

3278

Inkstų transplantacijos XIII-2 etapas, sunkaus laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos po transplantacijos diagnostika ir gydymas

 

 

 

 

3279

Inkstų transplantacijos XIV-1 etapas, citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po transplantacijos

 

 

 

 

3280

Inkstų transplantacijos XIV-2 etapas, atsparios citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po transplantacijos

 

 

 

 

3281

Inkstų transplantacijos XV etapas, recipiento gydymas stacionare po inksto transplantacijos dėl kitų su inksto transplantacija susijusių priežasčių“

1.3. eilutėje „01 04 02/ Dienos stacionaro paslaugoms /3/ Dienos stacionaro paslaugos“:

1.3.1. vietoj paslaugos, žymimos kodu „166“, pavadinimo „Akušerija“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

„166

Nėštumo patologija“

1.3.2. vietoj paslaugos, žymimos kodu „170“, pavadinimo „Traumatologija-ortopedija“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

„170

Ortopedija traumatologija“

1.3.3. vietoj paslaugos, žymimos kodu „3072“, pavadinimo „Terapija“ įrašau šį paslaugos pavadinimą:

 

 

 

 

„3072

Vidaus ligos“

 

2.   Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir jų pavadinimai taikomi paslaugoms, suteiktoms nuo 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                                     Algis Sasnauskas