LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2022 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMO NR. 4-885 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-05-07 „SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. 4-501

Vilnius

 

Pakeičiu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“, ir jį papildau 13 priedu (pridedama).

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                   Aušrinė Armonaitė