STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL RINKODAROS KRYPTIES STUDIJŲ AKREDITAVIMO

 

2022 m. vasario 15 d. Nr. SV6-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 18 punktu, bei remdamasis krypties studijų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti krypties ir pakopos studijas, akredituoju rinkodaros krypties studijas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. SV6-6

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS RINKODAROS KRYPTIES STUDIJOS

 

Aukštoji mokykla

Studijų pakopa

Akredituota iki

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Antroji

2029 m. vasario 14 d.

Kauno kolegija

Pirmoji

2025 m. vasario 14 d.

Kauno technologijos universitetas

Pirmoji

2029 m. vasario 14 d.

Kauno technologijos universitetas

Antroji

2029 m. vasario 14 d.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Pirmoji

2025 m. vasario 14 d.

Klaipėdos universitetas

Antroji

2025 m. vasario 14 d.

Socialinių mokslų kolegija

Pirmoji

2025 m. vasario 14 d.

Vilniaus kolegija

Pirmoji

2029 m. vasario 14 d.

Vilniaus universitetas

Antroji

2029 m. vasario 14 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Pirmoji

2029 m. vasario 14 d.

Vytauto Didžiojo universitetas

Antroji

2029 m. vasario 14 d.

 

_____________