http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ pakeitimo  

 

2016 m. sausio 28 Nr. 1K-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-18 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo“,

p a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalį „01 04 / Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“ išdėstau taip:

 

„01 04

Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 04 01 01

Gydytojų specialistų konsultacijoms

1

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1555

Endokrinologo

1556

Gastroenterologo

1558

Hematologo

1559

Kardiologo

1560

Nefrologo

1561

Neonatologo

1562

Reumatologo

1563

Vaikų alergologo

1564

Vaikų hematologo

 

 

 

 

1565

Vaikų endokrinologo

1566

Vaikų gastroenterologo

1567

Vaikų kardiologo

1568

Vaikų nefrologo

1569

Vaikų neurologo

1570

Vaikų pulmonologo

1571

Vaikų urologo

1572

Vaikų reumatologo

1573

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų)

1574

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

1575

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

1576

Akušerio-ginekologo

1577

Alergologo ir klinikinio imunologo

1578

Anesteziologo reanimatologo

1579

Chirurgo

1580

Darbo medicinos gydytojo

1581

Dermatovenerologo

1583

Echoskopuotojo

1584

Endoskopuotojo

1585

Endodontologo

1586

Ftiziatro

1587

Infektologo

1588

Geriatro

1589

Klinikinio fiziologo

1590

Klinikinio toksikologo

1591

Kraujagyslių chirurgo

1592

Krūtinės chirurgo

1593

Koloproktologo

1594

Neurochirurgo

1595

Neurologo

1596

Oftalmologo

1598

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems)

1599

Onkologo radioterapeuto

1600

Ortodonto odontologo

1601

Ortopedo odontologo

1602

Ortopedo traumatologo

1603

Otorinolaringologo

 

 

 

 

1604

Periodontologo

1605

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

1606

Psichiatro

1607

Psichoterapeuto

1608

Pulmonologo

1609

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

1610

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)

1611

Širdies chirurgo

1612

Urologo

1613

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

1614

Vaikų ftiziatro

1615

Vaikų chirurgo

1616

Vaikų ir paauglių psichiatro

1617

Vaikų ligų gydytojo

1618

Vaikų neurochirurgo

1619

Vaikų odontologo

1620

Vaikų oftalmologo

1621

Vaikų ortopedo traumatologo

1622

Veido ir žandikaulių chirurgo

1623

Vidaus ligų gydytojo

1813

Burnos chirurgo

3127

Kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

3128

Vaikų kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

3189

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

3190

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

3222

Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga vaikams)

3223

Radiologo (kai teikiama teleradiologijos paslauga suaugusiesiems)

3420

Dietologo

 

 

1

Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1680

Endokrinologo

1681

Endodontologo

1682

Gastroenterologo

1684

Hematologo

1685

Kardiologo

1686

Nefrologo

1687

Neonatologo

1688

Ortodonto odontologo

1689

Ortopedo odontologo

1690

Periodontologo

1691

Reumatologo

1693

Vaikų alergologo

1694

Vaikų endokrinologo

1695

Vaikų gastroenterologo

1696

Vaikų hematologo

1697

Vaikų kardiologo

1698

Vaikų nefrologo

1699

Vaikų neurologo

1700

Vaikų odontologo

1701

Vaikų pulmonologo

1702

Vaikų reumatologo

1703

Vaikų urologo

1705

Onkologo chemoterapeuto (vaikams)

1706

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

1707

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

1708

Akušerio-ginekologo

1709

Alergologo ir klinikinio imunologo

1710

Anesteziologo reanimatologo

1711

Dermatovenerologo

1712

Echoskopuotojo

1713

Endoskopuotojo

1715

Ftiziatro

1716

Infektologo

1717

Klinikinio fiziologo

1718

Klinikinio toksikologo

1719

Kraujagyslių chirurgo

 

 

 

 

1720

Krūtinės chirurgo

1721

Koloproktologo

1722

Neurochirurgo

1723

Neurologo

1724

Oftalmologo

1726

Onkologo chemoterapeuto

1727

Onkologo radioterapeuto

1728

Ortopedo traumatologo

1729

Otorinolaringologo

1730

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

1731

Psichiatro

1732

Psichoterapeuto

1733

Pulmonologo

1734

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

1735

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)

1736

Širdies chirurgo

1737

Urologo

1738

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

1739

Vaikų ftiziatro

1740

Vaikų chirurgo

1741

Vaikų ir paauglių psichiatro

1742

Vaikų ligų gydytojo

1743

Vaikų neurochirurgo

1744

Vaikų oftalmologo

1745

Vaikų ortopedo traumatologo

1815

Burnos chirurgo

2748

Veido ir žandikaulių chirurgo

3193

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

 

 

 

 

3194

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

3224

Onkologo chemoterapeuto (kai konsultacija teikiama vaikams pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3225

Onkologo chemoterapeuto (kai konsultacija teikiama suaugusiesiems pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3226

Onkologo radioterapeuto (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3227

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3228

Dermatovenerologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3242

Akušerio ginekologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3243

Krūtinės chirurgo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3244

Otorinolaringologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3245

Urologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

1

Genetikos paslaugos

3397

Gydytojo genetiko konsultacija

 

 

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1746

Endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1747

Endodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1748

Gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1750

Hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1751

Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1752

Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1753

Neonatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1754

Ortodonto odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1755

Ortopedo odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1756

Periodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1757

Reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1759

Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1760

Vaikų endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1761

Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1762

Vaikų hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1763

Vaikų kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1764

Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1765

Vaikų neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1766

Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1767

Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1768

Vaikų reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1769

Vaikų urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1771

Onkologo chemoterapeuto (vaikams, būtinoji pagalba be siuntimo)

1772

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 m., būtinoji pagalba be siuntimo)

1773

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1774

Akušerio-ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1775

Alergologo ir klinikinio imunologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1776

Anesteziologo reanimatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1777

Dermatovenerologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1778

Echoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1779

Endoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1780

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1781

Ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1782

Infektologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1783

Klinikinio fiziologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1784

Klinikinio toksikologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1785

Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1786

Krūtinės chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1787

Koloproktologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1788

Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1789

Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1790

Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1791

Onkologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1792

Onkologo chemoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

1793

Onkologo radioterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

1794

Ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1795

Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1796

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1797

Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1798

Psichoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

1799

Pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1800

Radiologo (teikiama suaugusiems, būtinoji pagalba be siuntimo)

1801

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1802

Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1803

Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1804

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1805

Vaikų ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1806

Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1807

Vaikų ir paauglių psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1808

Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1809

Vaikų neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1810

Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1811

Vaikų ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1816

Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

2792

Veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

15

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1624

Logopedo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1625

Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1626

Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1627

Genetiko (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1628

Hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1629

Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1630

Nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1631

Neonatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1632

Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1633

Vaikų alergologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1634

Vaikų hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1635

Vaikų endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1636

Vaikų gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1637

Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1638

Vaikų nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1639

Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1640

Vaikų pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1641

Vaikų urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1642

Vaikų reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1643

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1644

Akušerio-ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1645

Alergologo ir klinikinio imunologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1646

Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1647

Darbo medicinos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1648

Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1649

Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1650

Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1651

Endodontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1652

Ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1653

Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1654

Klinikinio toksikologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1655

Kraujagyslių chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1656

Krūtinės chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1657

Koloproktologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1658

Neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1659

Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1660

Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1661

Onkologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1662

Ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1663

Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1664

Psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1665

Psichoterapeuto (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1666

Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1667

Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1668

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1669

Širdies chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1670

Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1671

Vaikų ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1672

Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1673

Vaikų ir paauglių psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1674

Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1675

Vaikų neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1676

Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1677

Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1678

Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1679

Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1814

Burnos chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

6

Papildomai apmokamos paslaugos

182

Kalbos korekcija

187

Ortodontinis aparatas (plokštelė)

188

Viena breketų sistema

321

Tretinio lygio individualios psichoterapijos seansas

322

Antrinio lygio individualios psichoterapijos seansas

323

Grupinis psichoterapijos seansas

1498

Individualios psichoterapijos seansas (vaikams)

1499

Grupinės psichoterapijos seansas (vaikams)

 

 

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)

3289

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

3291

Akušerio ginekologo (ilgalaikis stebėjimas)

3293

Alergologo ir klinikinio imunologo (ilgalaikis stebėjimas)

3295

Chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

3297

Dermatovenerologo (ilgalaikis stebėjimas)

3299

Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

3301

Hematologo (ilgalaikis stebėjimas)

3303

Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

3305

Krūtinės chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

3307

Neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3309

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis stebėjimas)

3310

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) (ilgalaikis stebėjimas)

3312

Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis stebėjimas)

3313

Ortopedo traumatologo (ilgalaikis stebėjimas)

3315

Otorinolaringologo (ilgalaikis stebėjimas)

3317

Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

3319

Urologo (ilgalaikis stebėjimas)

3321

Vaikų endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

3323

Vaikų kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

3325

Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

3327

Vaikų neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

3329

Vaikų pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

3331

Veido ir žandikaulių chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

3433

Oftalmologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)

3332

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

3334

Akušerio ginekologo (ilgalaikis stebėjimas)

3336

Alergologo ir klinikinio imunologo (ilgalaikis stebėjimas)

3338

Dermatovenerologo (ilgalaikis stebėjimas)

3340

Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

3342

Hematologo (ilgalaikis stebėjimas)

3344

Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

3346

Krūtinės chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

3348

Neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

3350

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3351

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) (ilgalaikis stebėjimas)

3353

Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis stebėjimas)

3354

Ortopedo traumatologo (ilgalaikis stebėjimas)

3356

Otorinolaringologo (ilgalaikis stebėjimas)

3358

Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

3360

Urologo (ilgalaikis stebėjimas)

3362

Vaikų endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

3364

Vaikų kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

3366

Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

3368

Vaikų neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

3370

Vaikų pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

3372

Veido ir žandikaulių chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

3435

Oftalmologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

88

Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos (apsilankymai)

3449

Bendrosios praktikos slaugytojo

01 04 01 02

Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai

1

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

2060

Alergologo ir klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

2700

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

2701

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

2702

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija, ir (ar) hormoninis tyrimas)

2703

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2704

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2705

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)

2706

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2707

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

2708

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

2709

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2710

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2711

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2712

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

 

 

 

 

2713

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2714

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija)

2715

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2716

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

2717

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2718

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas)

2719

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2720

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

 

 

 

 

2721

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija)

2722

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2723

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

2724

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2725

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

2726

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2727

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

2728

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2729

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2730

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2731

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2732

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

2733

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2734

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2735

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2736

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai)

 

 

 

 

2737

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas)

2738

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas)

 

 

 

 

2739

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2740

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

2741

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2742

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

2743

Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)

2744

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)

 

 

 

 

2745

Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas)

2746

Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas)

2747

Oftalmologo (kai atliekama fluorescencinė angiografija)

3191

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (suaugusiesiems)

3192

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams)

 

 

1

Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

2072

Alergologo ir klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

2749

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2750

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2751

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2752

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)

2753

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2754

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2755

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2756

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

2757

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

2758

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

2759

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2760

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2761

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

2762

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2763

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija)

 

 

 

 

2764

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

2765

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) imunologinis laboratorinis tyrimas)

2766

Radiologo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

2767

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

2768

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

2769

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė programinė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas)

2770

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2771

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

2772

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija)

2773

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2774

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

2775

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2776

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

2777

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

2778

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2779

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

2780

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2781

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2782

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2783

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

2784

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai)

2785

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas)

2786

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas)

 

 

 

 

2787

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2788

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

2789

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2790

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

 

 

 

 

2791

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

3195

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (suaugusiesiems)

3196

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams)

3229

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3230

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3231

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė programinė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3246

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3247

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

3248

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3249

Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

1

Genetikos paslaugos

3398

Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Pirmąjį genetinių tyrimų sąrašą

3399

Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Antrąjį genetinių tyrimų sąrašą

3400

Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) neinvazinis (-iai) genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Trečiąjį genetinių tyrimų sąrašą

3401

Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) neinvazinis (-iai) genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Trečiąjį genetinių tyrimų sąrašą

 

 

 

 

3402

Gydytojo genetiko konsultacija, kai atliekamas (-i) prenatalinis (-iai) vaisiaus audinių genetinis (-iai) tyrimas (-ai), įtrauktas (-i) į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Ketvirtąjį genetinių tyrimų sąrašą

 

 

1

Priklausomybės ligų gydymo paslaugos

3454

Pakaitinio gydymo paslauga

3455

Pakaitinio gydymo paslauga, kai pacientas praėjusį mėnesį buvo gydytas metadonu mažiau nei 15 kalendorinių dienų

3456

Pakaitinio gydymo efektyvumo įvertinimo paslauga

3457

Pakaitinio gydymo efektyvumo įvertinimo paslauga, kai pacientas praėjusį mėnesį psichikos sveikatos centre buvo gydytas metadonu mažiau nei 15 kalendorinių dienų

 

 

1

Gydytojų specialistų konsultacijos, į kurias

įeina ir paciento, sergančio lėtine liga, mokymas

3458

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas

 

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

2793

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2794

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2795

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

2796

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2797

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2798

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2799

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2800

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2801

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

2802

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2803

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2804

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2805

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2806

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2807

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2808

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2809

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2811

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2812

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2813

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2814

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2815

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2816

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2817

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2818

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2819

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2820

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2821

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2822

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2823

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2824

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2825

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2826

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2827

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2828

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2829

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2830

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2831

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2832

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2833

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2834

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

2835

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)

3290

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

3292

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3294

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) (ilgalaikis stebėjimas)

3296

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) (ilgalaikis stebėjimas)

3298

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3300

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3302

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

3304

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloegometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3306

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

3308

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) (ilgalaikis stebėjimas)

3311

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3314

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3316

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3318

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3320

Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (ilgalaikis stebėjimas)

3322

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3324

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (ilgalaikis stebėjimas)

3326

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3328

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) (ilgalaikis stebėjimas)

3330

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

3434

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)

3333

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

3335

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3337

Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) (ilgalaikis stebėjimas)

3339

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė programinė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3341

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3343

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

3345

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3347

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (ilgalaikis stebėjimas)

3349

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) (ilgalaikis stebėjimas)

3352

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) (ilgalaikis stebėjimas)

3355

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3357

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko ištyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3359

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

3361

Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3363

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3365

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (ilgalaikis stebėjimas)

3367

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (ilgalaikis stebėjimas)

3369

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) (ilgalaikis stebėjimas)

3371

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (ilgalaikis stebėjimas)

3436

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

86

Visuotinis naujagimių tikrinimas

3403

Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl fenilketonurijos, įgimtos hipotirozės, galaktozemijos ir įgimtos antinksčių hiperplazijos (adrenogenitalinio sindromo)

01 04 02

Dienos stacionaro paslaugoms

3

Dienos stacionaro paslaugos

166

Nėštumo patologija

169

Dermatovenerologija

170

Ortopedija traumatologija

338

Suaugusiųjų psichiatrija

903

Neurolitinė procedūra

904

Gydomoji vienmomentinė procedūra

905

Gydomoji ilgalaikė procedūra

1497

Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos (vaikų ir paauglių psichiatrija II A)

1812

Hematologija

2054

Vaikų onkohematologijos dienos stacionaro paslauga

2836

Onkologija

2837

Onkologija chemoterapija

3071

Hematologija su kraujo komponentų transfuzija

 

3072

Vidaus ligos

 

3149

2D spindulinė terapija

 

 

3150

Paruošimas 3D konforminei spindulinei terapijai

 

 

 

3151

3D konforminės spindulinės terapijos procedūra

 

 

 

3152

Paruošimas moduliuojamo intensyvumo spindulinei terapijai

 

 

3153

Moduliuojamo intensyvumo spindulinės terapijos procedūra

 

 

3154

Brachiterapija

 

 

 

3210

Diagnostika ir (ar) gydymas alergologijos ir klinikinės imunologijos dienos stacionare

 

 

 

3211

Papildomas paciento apsilankymas alergologijos ir klinikinės imunologijos dienos stacionare

 

 

 

3251

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2A)

 

 

 

3252

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2B)

 

 

 

 

3253

Vaikų ligos

 

 

 

 

3419

 

Kataraktos operacija, atliekama ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos ar fakoemulsifikacijos metodais

 

 

 

 

3437

 

Koronarografija ir (be) ventrikulografija (-os)

 

 

 

3438

 

Frakcijinis vainikinių arterijų kraujotakos rezervo tyrimas

 

 

 

3439

 

Intravaskulinis ultragarsinis vainikinių arterijų tyrimas

 

 

 

3440

 

Endomiokardo biopsija

 

 

 

3441

 

Pulmoangiografija

 

 

 

3442

 

Širdies ertmių manometrija ir oksigenometrija

 

 

 

3443

 

Paprasta perkutaninė koronarinė intervencija

 

 

 

 

3444

Sudėtinga perkutaninė koronarinė intervencija

01 04 04

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus paslaugoms

59

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos, teikiamos stacionarinių ASPĮ priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose

2022

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga A**

2023

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga B***

01 04 05

Stebėjimo paslaugoms

73

Stebėjimo paslaugos suaugusie-siems

2838

Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)

 

 

73

Stebėjimo paslaugos vaikams

2839

Stebėjimo paslauga (vaikams)

01 04 06

Priėmimo-skubiosios pagalbos ir specializuotų ambulatorinių chirurgijos paslaugų teikimui priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose užtikrinti

79

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugos, kai ASPĮ neteikia stacionarinės chirurgijos paslaugų

3099

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga A** (kai ASPĮ neteikia stacionarinės chirurgijos paslaugų****)

 

 

3100

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga B*** (kai ASPĮ neteikia stacionarinės chirurgijos paslaugų****)

 

 

 

3101

Chirurgo konsultacija priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje (kai ASPĮ neteikia stacionarinės chirurgijos paslaugų****)

01 04 07

Ambulatorinės chirurgijos paslaugoms

84

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

3238

Ambulatorinė chirurgija I

3239

Ambulatorinė chirurgija II

 

3240

Ambulatorinė chirurgija III“

 

 

 

 

 

Kainų ir klasifikacijų departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                            Gintaras Kacevičius