LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKO 2018 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-443 „DĖL DIDŽIAUSIŲ LEISTINŲ PAREIGYBIŲ VALANDINIŲ ATLYGIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-466

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 516 „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“,

p a k e i č i u didžiausius leistinus pareigybių valandinius atlygius Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose mokslo ir sklaidos projektuose, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-443 „Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo“,

pakeičiu lentelės paskutinę eilutę ir ją išdėstau taip:

„Kitas specialistas3

5,65“

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                        Gintaras Valinčius