NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. VKE-443 „DĖL PAVEDIMO ATLIKTI PATIKRINIMĄ FORMOS, PATIKRINIMO AKTO FORMOS IR PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 24 d. Nr. VKE-122

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimyną, patvirtintą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                                                 Giedrė Aleksienė


 

PATVIRTINTA

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. VKE-443

(Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus

2023 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. VKE-122

redakcija)

 

SUAUGUSIŲ ASMENŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

 

20__ m. ____________ __ d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. ________________.

 

Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas: _________________________________.

Veiklos vykdymo adresas: _________________________________________________.

 

Leidimo-higienos paso Nr. ________________, išdavimo data ________________.

 

Įvertinta suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos (toliau – socialinės globos įstaiga) atitiktis Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje – HN 125:2019) reikalavimams.

Jeigu socialinės globos įstaigoje įrengtas baseinas, jo įrengimas ir priežiūra turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V- 572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimus, o socialinės globos įstaigos patikrinimo metu yra pildomas Vandens apykaitos sistemą turinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir (ar) Vandens apykaitos sistemos neturinčio baseino paslaugų periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas.

 

Nustatyta:

Eil. Nr.

Reikalavimas

Taip

Ne

Neaktualu / 

Nevertinta*

Pastabos

I.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.

Socialinės globos įstaigoje yra pirmosios pagalbos rinkinys

(HN 125:2019 6 punktas)

 

2.

Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis atitinka Pirmosios pagalbos rinkinio aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo“, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo“

(HN 125:2019 6 punktas)

 

3.

Socialinės globos įstaigoje yra parengti ir socialinės globos įstaigos vadovo patvirtinti:

3.1. personalo rankų higienos tvarkos aprašas

(HN 125:2019 7.1 papunktis)

 

3.2. asmens apsaugos priemonių dėvėjimo tvarkos aprašas

(HN 125:2019 7.1 papunktis)

 

3.3. aplinkos paviršių valymo ir dezinfekcijos tvarkos aprašas

(HN 125:2019 7.1 papunktis)

 

3.4. skalbinių tvarkymo tvarkos aprašas

(HN 125:2019 7.1 papunktis)

 

3.5. atliekų tvarkymo tvarkos aprašas

(HN 125:2019 7.1 papunktis)

 

II.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

4.

Darbuotojai dirba pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir turi tai patvirtinančią Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a)

(HN 125:2019 4 punktas)

 

5.

Socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, valytojai, valymo paslaugas teikiantys darbuotojai yra atestuoti pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus

(HN 125:2019 5 punktas)

 

6.

Socialiniai darbuotojai ir individualios priežiūros personalas yra atestuoti pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programas ir turi tai patvirtinančius sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus

(HN 125:2019 5 punktas)

 

III.

TERITORIJOS, PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

7.

Socialinės globos įstaigai priklausanti teritorija ir joje esantys įrenginiai saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.)

(HN 125:2019 9 punktas)

 

8.

Socialinės globos įstaigai priklausanti teritorija tvarkinga, valoma, žolė nušienauta.

(HN 125:2019 36 punktas)

 

9.

Patalpos ir jose esantys įrenginiai saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.)

(HN 125:2019 9 punktas)

 

10.

Gyvenamuosiuose miegamuosiuose:

10.1. minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui yra 5 kv. m ir daugiau

(HN 125:2019 13.1 papunktis)

 

10.2. yra natūralus apšvietimas

(HN 125:2019 22 punktas)

 

10.3. papildomai įrengtas vietinis dirbtinis apšvietimas

(HN 125:2019 25 punktas)

 

10.4. yra natūralus vėdinimas, užtikrinamas varstomais langais

(HN 125:2019 28 punktas)

 

11.

Gyvenamieji miegamieji:

11.1. moterims ir vyrams įrengti atskirai

(nevertinama kai kartu gyvena šeima arba nesusituokusi pora)

(HN 125:2019 13.3 papunktis)

 

11.2. neįrengti rūsiuose, pusrūsiuose (cokoliniuose aukštuose)

(HN 125:2019 13.5 papunktis)

 

11.3. apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių (įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kt.)

(HN 125:2019 24 punktas)

 

12.

Gyvenamajame miegamajame yra kiekvienam paslaugų gavėjui skirti baldai:

12.1. lova

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

12.2. spintelė

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

12.3. kėdė

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

12.4. spinta ar atskira uždara spintos dalis

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

13.

Gyvenamajame miegamajame kiekvienam paslaugų gavėjui yra skirti:

13.1. čiužinys

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

13.2. pagalvė

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

13.3. antklodė

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

13.4. paklodė

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

13.5. čiužinio, pagalvės ir antklodės užvalkalas

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

13.6. lovatiesė

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

13.7. du rankšluosčiai

(HN 125:2019 13.4 papunktis)

 

14.

Lovos skalbiniai, rankšluosčiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)

(HN 125:2019 42 punktas)

 

15.

Paslaugų gavėjų drabužiai švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)

(HN 125:2019 42 punktas)

 

 

 

 

16.

Gyvenamųjų miegamųjų grindų paviršiai tinkami valyti drėgnu būdu ir, jei reikia, dezinfekuoti

(HN 125:2019 13.6 papunktis)

 

17.

Valgykloje ar prie valgyklos esančiose patalpose įrengtose praustuvėse tiekiamas karštas ir šaltas vanduo

(HN 125:2019 30 punktas)

 

18.

Prie įrengtų praustuvių (valgykloje ar prie valgyklos esančiose patalpose) yra:

18.1. skysto muilo

(HN 125:2019 14.2 papunktis)

 

18.2. vienkartinių rankšluosčių ar elektrinis rankų džiovintuvas

(HN 125:2019 14.2 papunktis)

 

18.3. šiukšlių dėžė

(HN 125:2019 14.2 papunktis)

 

19.

Virtuvėje-valgomajame:

19.1. yra viryklė, gartraukis ar viryklė su integruotu gartraukiu

(HN 125:2019 15.1 papunktis)

 

19.2. yra plautuvė

(HN 125:2019 15.1 papunktis)

 

19.3. yra šaldytuvas

(HN 125:2019 15.1 papunktis)

 

19.4. yra spintelės

(HN 125:2019 15.1 papunktis)

 

19.5. yra sukomplektuoti valgomieji indai ir stalo įrankiai pagal paslaugų gavėjų skaičių (kiekvienam asmeniui ne mažiau kaip dvi lėkštės, šaukštas, šakutė, peilis, šaukštelis, puodelis)

(HN 125:2019 15.1 papunktis)

 

19.6. įrenginiai, inventorius techniškai tvarkingi

(HN 125:2019 15.2 papunktis)

 

19.7. yra stalas, kėdės, sudarytos sąlygos kiekvienam asmeniui pavalgyti prie stalo

(HN 125:2019 15.3 papunktis)

 

19.8. tiekiamas karštas ir šaltas vanduo

(HN 125:2019 30 punktas)

 

19.9. indai ir įrankiai plaunami indams plauti skirtomis priemonėmis

(HN 125:2019 39 punktas)

 

20.

Bendruosiuose kambariuose:

20.1. kiekvienam paslaugų gavėjui sudaroma galimybė atsisėsti

(HN 125:2019 16.1 papunktis)

 

20.2. yra natūralus apšvietimas

(HN 125:2019 22 punktas)

 

 

 

 

20.3. yra natūralus vėdinimas, užtikrinamas varstomais langais

(HN 125:2019 28 punktas)

 

21.

Bendrieji kambariai apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių (įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kt.)

(HN 125:2019 24 punktas)

 

22.

Ugdymo patalpose (jeigu yra įrengtos) yra:

22.1. natūralus apšvietimas

(HN 125:2019 22 punktas)

 

22.2. natūralus vėdinimas, užtikrinamas varstomais langais

(HN 125:2019 28 punktas)

 

23.

Ugdymo patalpos (jeigu yra įrengtos) apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių (įrengtos užuolaidos, žaliuzės ar kt.)

(HN 125:2019 24 punktas)

 

24.

Asmens higienos patalpų (tualetų, dušų, vonios, prausyklų) įrengimo reikalavimai:

24.1. vyrų ir moterų asmens higienos patalpos yra atskiros

(HN 125:2019 17.1 papunktis)

 

24.2. vonios, dušo patalpos yra rakinamomis durimis arba jeigu vienoje patalpoje įrengta daugiau kaip vienas dušas ar vonia, jie yra uždarose kabinose rakinamomis durimis

(HN 125:2019 17.7 papunktis)

 

24.3. patalpų, šiose patalpose įrengtų kabinų užraktai yra saugūs, juos galima užrakinti ar atrakinti tiek iš vidinės, tiek iš išorinės asmens higienos patalpos ar joje įrengtos kabinos pusės

(HN 125:2019 19 punktas)

 

24.4. vonios, dušo patalpų grindų paviršiai neslidūs

(HN 125:2019 20 punktas)

 

24.5. sienos nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti

(HN 125:2019 20 punktas)

 

24.6. grindys nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti

(HN 125:2019 20 punktas)

 

24.7. tiekiamas karštas ir šaltas vanduo

(HN 125:2019 30 punktas)

 

25.

Tualeto patalpose yra:

25.1. įrengtos atskiros uždaros kabinos su rakinamomis durimis

(HN 125:2019 17.3 papunktis)

 

25.2. praustuvė

(HN 125:2019 17.5 papunktis)

 

25.3. skysto muilo

(HN 125:2019 17.5 papunktis)

 

25.4. rankšluostinė ir individualūs daugkartinio naudojimo rankšluosčiai (jei tualetas įrengtas prie gyvenamojo miegamojo) arba vienkartinių rankšluosčių dėtuvė su vienkartiniais rankšluosčiais arba elektrinis rankų džiovintuvas

(HN 125:2019 17.5 papunktis)

 

25.5. šiukšlių dėžė

(HN 125:2019 17.5 papunktis)

 

26.

Tualeto kabinoje yra:

26.1. unitazas

(HN 125:2019 17.4 papunktis)

 

26.2. unitazo šepetys

(HN 125:2019 17.4 papunktis)

 

26.3. tualetinio popieriaus

(HN 125:2019 17.4 papunktis)

 

26.4. šiukšlių dėžė

(HN 125:2019 17.4 papunktis)

 

27.

Dušo, vonios patalpoje arba jeigu vienoje dušo, vonios patalpoje įrengta daugiau kaip vienas dušas ir (ar) vonia, – kiekvienoje kabinoje yra:

27.1. pakabos rankšluosčiams ir drabužiams

(HN 125:2019 17.9 papunktis)

 

27.2. veidrodis

(HN 125:2019 17.9 papunktis)

 

27.3. lentynos prausimosi priemonėms pasidėti

(HN 125:2019 17.9 papunktis)

 

28.

Kiekvienam paslaugų gavėjui naudojamos tik jam skirtos asmens higienos priemonės, įrankiai, instrumentai (žirklės, šukos, šepečiai ir kitos) arba asmens higienos priemonės, įrankiai, instrumentai prieš kiekvieną naudojimą išvalomi ir dezinfekuojami

(HN 125:2019 51 punktas)

 

29.

Santechniniai įrenginiai (unitazai, praustuvės ir pan.):

29.1. veikiantys, techniškai tvarkingi (nesulūžę)

(HN 125:2019 38 punktas)

 

29.2. švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)

(HN 125:2019 38 punktas)

 

30.

Asmens higienos patalpų (tualetų, dušų, vonios, prausyklų) valymo inventorius:

30.1. paženklintas

(HN 125:2019 40 punktas)

 

30.2. švarus ir sausas

(HN 125:2019 40 punktas)

 

30.3. laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus

(HN 125:2019 40 punktas)

 

31.

Socialinės globos įstaigos skalbykloje (vertinama, jei socialinės globos namuose įrengta skalbykla)

31.1. yra šios patalpos (zonos):

31.1.1. nešvarių skalbinių

(HN 125:2019 21.1.1 papunktis)

 

31.1.2. skalbimo

(HN 125:2019 21.1.1 papunktis)

 

31.1.3. lyginimo arba lyginimo-džiovinimo

(HN 125:2019 21.1.1 papunktis)

 

31.1.4. džiovinimo arba lyginimo-džiovinimo

(HN 125:2019 21.1.1 papunktis)

 

31.1.5. švarių skalbinių

(HN 125:2019 21.1.1 papunktis)

 

31.2. patalpos ir įrenginiai išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikerta

(HN 125:2019 21.1.2 papunktis)

 

31.3. yra karštas ir šaltas vanduo

(HN 125:2019 30 punktas)

 

31.4. sienos nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti

(HN 125:2019 21.3 papunktis)

 

31.5. grindys nelaidžios vandeniui, tinkamos valyti drėgnu būdu, dezinfekuoti

(HN 125:2019 21.3 papunktis)

 

32.

Socialinės globos įstaigoje švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri skirtingai pažymėti vežimėliai ar kitos talpyklos

(HN 125:2019 44 punktas)

 

33.

Švariems skalbiniams, inventoriui laikyti yra specialiai įrengtos ar funkcionaliai suskirstytos patalpos ar specialūs įrenginiai (spintos ar kiti)

(HN 125:2019 43 punktas)

 

34.

Nešvariems skalbiniams, inventoriui laikyti yra specialiai įrengtos ar funkcionaliai suskirstytos patalpos ar specialūs įrenginiai (spintos ar kiti)

(HN 125:2019 43 punktas)

 

35.

Socialinės globos įstaigos patalpos, jose esantys įrenginiai ir inventorius švarūs (nėra akivaizdžiai matomų nešvarumų)

(HN 125:2019 37 punktas)

 

36.

Socialinės globos įstaigos patalpose nėra matomų pelėsių

(HN 125:2019 37 punktas)

 

37.

Socialinės globos įstaigoje ne rečiau kaip vieną kartą per metus atliekamas geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti

(vertinama pagal tyrimų protokolus)

(HN 125:2019 32 punktas)

 

38.

Legioneliozės profilaktikos ir vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukenksminimo darbai registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale

(HN 125:2019 34 punktas)

 

39.

Valymo, skalbimo ir dezinfekcijos priemonės naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodytas instrukcijas (laikantis nurodytos koncentracijos ir nurodytų naudojimo būdų)

(vertinama pagal gamintojo instrukcijoje pateiktą informaciją)

(HN 125:2019 41 punktas)

 

 

 

 

40.

Tualeto, dušo patalpų ir įrangos paviršių dezinfekcijai naudojami nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai

(HN 125:2019 41 punktas)

 

41.

Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai (jeigu yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis

(HN 125:2019 41 punktas)

 

*Pasirinkus atsakymo variantą „Neaktualu / Nevertinta“, skiltyje „Pastabos“ turi būti pateikti pasirinkimo paaiškinimai.

 

Nustatyta:

Veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ reikalavimų.

 

Veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

......... punkto / papunkčio (...................................................................................................................),

......... punkto / papunkčio (...................................................................................................................),

......... punkto / papunkčio (....................................................................................................................),

......... punkto / papunkčio (....................................................................................................................)

reikalavimus.

 

 

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektą prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (el. paštu kontrole@nvsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srities „Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei el. paštu kontrole@nvsc.lt.

________________

 

 

 

 

part_dea59aeb16d449448b471ce5fe0ef7f2_end