KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymo nr. ad1-431 „dėl neįgaliųjų sporto projektų iš klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto finansavimo sąlygų, paraiškos formų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. AD1-1206

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi:

1Pakeičiu  Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų neįgaliųjų sporto projektų vertinimo kriterijų anketą, patvirtintą  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. AD1-431 „Dėl Neįgaliųjų sporto projektų iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto finansavimo sąlygų, paraiškos formų ir vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                                      Andrius Žukas