LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-431DĖL VIEŠOJO SAUGUMO STIPRINIMO IR PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 07-018-10-06-01 „STIPRINTI ES IŠORĖS SIENOS IR NETEISĖTOS MIGRACIJOS KONTROLĖS PAJĖGUMUS IR GEBĖJIMUS“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1V-575

Vilnius

 

Pakeičiu Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės
Nr. 07-018-10-06-01 „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus“ aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1V-431 „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-018-10-06-01 „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus“ aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė