LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-281 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 7 d. Nr. V-1533

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys


 

Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos

(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SERGANTIEMS PACIENTAMS GYDYTI SKIRTŲ LOVŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Regionas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Lovų su deguonies tiekimo įranga skaičius (ne mažiau kaip)

Reanimacijos intensyvios terapijos ir (ar) lovų su DPV aparatais skaičius (ne mažiau kaip)

Lovų be deguonies tiekimo įrangos skaičius

Lovų plėtra

1.

Vilniaus regionas

 

 

 

 

1.1.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

40

5

 

 

 

 

 

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

1.2.

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

10

1

1.3.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

15

0

 

Iš viso regione

65

6

2.

Kauno regionas

 

 

 

 

2.1.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

60

2

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

2.2.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

15

1

 

Iš viso regione

75

3

3.

Klaipėdos regionas

 

 

 

 

3.1.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

30

10

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

3.2.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

5

2

3.3.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

5

2

 

Iš viso regione

40

14

4.

Šiaulių regionas

 

 

 

 

4.1.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

20

3

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

 

Iš viso regione

20

3

5.

Panevėžio regionas

 

 

 

 

5.1.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

50

 

3

Pagal poreikį.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

5.2.

VšĮ Utenos ligoninė

15

0

 

Iš viso regione

65

3

 

Iš viso

265

29

 

 

_____________

 

part_fa0d7a751262436e9473c8d7501c4757_end