LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 7, 18, 20, 29, 31, 33, 34 IR 35 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-2420 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m. kovo 28 d. Nr. XIV-2523

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda