VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS

PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KAINOS NUSTATYMO

 

2017 m. lapkričio 24 d. Nr. O3E-527

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, IV skyriaus antruoju skirsniu, atsižvelgdama į 2016 m. spalio 28 d. Komisijos nutarimą Nr. O3-339 „Dėl prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos tvirtinimo“, AB „Amber Grid“ 2017 m. rugpjūčio 31 d. raštą Nr. 7-320-863 bei 2017 m. spalio 20 d. raštą Nr. 7-293-1077, UAB „Litgas“ 2017 m. spalio 20 d. raštą Nr. SD-2017/153 ir 2017 m. spalio 20 d. raštą Nr. SD-2017/1531 bei Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2017 m. lapkričio 23 d. pažymą Nr. O5E-349 „Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomosios dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo“, Komisija nutaria:

Nustatyti:

1. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 578,01 Eur/(MWh/parą/metus), taikomą nuo 2018 m. sausio 1 d.

2. Suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų administravimo sąnaudų dydį, įskaičiuotą į šio nutarimo 1 punkte nustatytą gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 43,8 tūkst. Eur.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                   Jonas Makauskas