LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 1231 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. XIV-1866

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1231 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1231 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1231 straipsnis. Tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

1. Tas, kas pažeidė Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas ribojamąsias priemones ir dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. balandžio 15 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_3f4b40aedd224f35975e18aee58352b0_end