LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL DONATO JASO SKYRIMO VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIU

 

2016 m. gegužės 12 d. Nr. XII-2353

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. balandžio 12 d. dekretą Nr. 1K-621 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Donatą Jasą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Skirti Donatą JASĄ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu penkeriems metams.

 

2 straipsnis.

Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. birželio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė