VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 30 d. Nr. 1K-173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 16 d. įsakymu 1K-154 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-689 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“:

1.    P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.1. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms  / 01 01 01 / Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją) / 1 / Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3677“, pavadinimo „Nuotolinė socialinio darbuotojo sveikatos priežiūros paslauga“ šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„4261

Nuotolinė psichikos sveikatos slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga (psichikos sveikatos centras)

 

1.2. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 02 / Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms /“ pripažįstu netekusiu galios šį Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto straipsnio kodą, PSDF biudžeto straipsnį, grupės kodą, paslaugų grupę, paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

„01 02 01

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms (bazinis mokėjimas už greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas)

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3122

Vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

01 02 01

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms (bazinis mokėjimas už greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas)

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3123

Vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

01 02 01

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms (bazinis mokėjimas už greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas)

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3207

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyvenamųjų vietovių gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

01 02 01

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms (bazinis mokėjimas už greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas)

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3208

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

01 02 02

Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnyboms

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3209

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

01 02 03

Skatinamajam priedui už greitosios medicinos pagalbos paslaugas

62

GMP pacientų pervežimas

2112

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km

01 02 03

Skatinamajam priedui už greitosios medicinos pagalbos paslaugas

62

GMP pacientų pervežimas

2113

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km

01 02 03

Skatinamajam priedui už greitosios medicinos pagalbos paslaugas

62

GMP pacientų pervežimas

3558

Paciento, kuriam namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km

01 02 03

Skatinamajam priedui už greitosios medicinos pagalbos paslaugas

62

GMP pacientų pervežimas

3559

Paciento, kuriam namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km“

 

1.3. Dalį „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 02 / Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms /“ išdėstau taip:

„01 02

GMP paslaugoms

 

GMP paslaugos

4262

Vienam gyventojui tenkanti metinė lėšų suma GMP paslaugoms

 

1.4. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ įrašau po paslaugos, žymimos kodu „3742“, pavadinimo „Nuotolinė sporto medicinos gydytojo konsultacija“ šiuos paslaugų kodus ir pavadinimus:

 

 

 

 

„3812

Nuotolinė vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija“

 

 

 

 

„3748

Nuotolinė vaikų infekcinių ligų gydytojo konsultacija“

 

1.5. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 85 / Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)“ pakeičiu paslaugos, žymimos kodu „4250“, pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

 

 

 

„4250

Vaikų onkohematologo (ilgalaikis stebėjimas) konsultacija“

 

1.6. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“ pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„4152

Veido ir žandikaulių chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)“

 

1.7. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 / Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“:

1.7.1. pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3812

Nuotolinė vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija“

 

1.7.2. pripažįstu netekusiu galios šį paslaugos kodą ir pavadinimą:

 

 

 

 

„3748

Nuotolinė vaikų infekcinių ligų gydytojo konsultacija“

 

1.8. Dalį „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 06 / Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms / 01 06 06 /“ išdėstau taip:

„01 06 06

Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimams

4

Brangieji tyrimai

3773

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3774

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3775

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3776

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3777

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3778

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3779

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3780

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3781

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3782

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3783

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3784

Magnetinio rezonanso tomografija (iki 1 teslos magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3785

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3786

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3787

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3788

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3789

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3790

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3791

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3792

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3793

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3794

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3795

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3796

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3797

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3798

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3799

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3800

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3801

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3802

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3803

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3804

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant vienos anatominės srities tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3805

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3806

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant dviejų anatominių sričių tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)

 

 

 

 

3807

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3808

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai naudojamos teleradiologijos priemonės, atliekant trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimą (taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą)“

 

1.9. Dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms / 01 06 / Ambulatorinėmis sąlygomis atliktiems brangiesiems tyrimams ir procedūroms / 01 06 07 / Magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) tyrimams“ pripažįstu netekusiu galios šį PSDF biudžeto straipsnio kodą, PSDF biudžeto straipsnį, grupės kodą, paslaugų grupę, paslaugų kodus ir jų pavadinimus:

„01 06 07

Magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) tyrimams

4

Brangieji tyrimai

3785

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3786

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3787

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3788

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3789

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3790

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3791

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3792

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3793

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3794

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3795

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3796

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3797

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3798

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3799

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3800

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3801

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3802

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3803

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3804

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3805

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3806

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

 

 

 

 

3807

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

 

 

 

 

3808

Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą“

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1–1.3, 1.8 ir 1.9 papunkčiais patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir pavadinimai įsigalioja nuo 2023 m. liepos 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Gintaras Kacevičius