LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ FINANSAVIMO LAIKOTARPIO UŽBAIGIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 20 d. Nr. 1K-94

Vilnius

 

Atsižvelgdama į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 258 punktą,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo planą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                Gintarė Skaistė