valstybinio studijų fondo

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO SKIRTI SOCIALINĘ PARAMĄ DOKTORANTUI, IŠĖJUSIAM AKADEMINIŲ ATOSTOGŲ, FORMOS PATVIRTINIMO

 

2023 m. lapkričio 29 d. Nr. V1-153

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Paramos doktorantams, išėjusiems akademinių atostogų, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“, 10,12 ir 13 punktais:

1Tvirtinu Prašymo skirti socialinę paramą doktorantui, išėjusiam akademinių atostogų, formą (pridedama).

2.   Šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Ernestas Jasaitis