Suvestinė redakcija nuo 2019-10-16 iki 2019-10-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 89-3363, i. k. 10522LKISAK0001K-81

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. 1K-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 (Žin., 2003, Nr. 13-533) patvirtintų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų 11.9 punktu ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ bei siekdamas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kompiuterizuotą apskaitą bei šių duomenų analizę:

1. Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-934);

2.2. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-935);

2.3. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 40 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-936);

2.4. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 50 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1193);

2.5. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 54 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1329);

2.6. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1633);

2.7. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 62 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1634);

2.8. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 66 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 55-1799);

2.9. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 58-1914);

2.10. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 76 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 64-2085);

2.11. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 81 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 77-2308);

2.12. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 89 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 89-2636);

2.13. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 116 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 104-3018);

2.14. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 131 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 1-37);

2.15. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 9 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 11-275);

2.16. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 78 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 26-706);

2.17. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. 117 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 71-2219);

2.18. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 123 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 83-2530);

2.19. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3475);

2.20. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 11 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 12-447);

2.21. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 15 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 14-546);

2.22. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 33-1268);

2.23. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 43 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1522);

2.24. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 60 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2344);

2.25. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 92 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 102-4596);

2.26. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. 1K-36 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 41-1905);

2.27. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. 1K-49 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2630);

2.28. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 1K-60 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3000);

2.29. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 1K-61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3111);

2.30. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. 1K-68 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 76-3521);

2.31. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3925);

2.32. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 1K-76 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3926);

2.33. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1K-81 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4382);

2.34. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1K-105 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 117-5372);

2.35. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5507);

2.36. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1K-114 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5641);

2.37. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 5-113);

2.38. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 1K-7 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 14-439);

2.39. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1K-21 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1041);

2.40. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 1K-47 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 77-2699);

2.41. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 1K-58 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3191);

2.42. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1K-67 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3578);

2.43. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3960);

2.44. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 1K-89 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 125-4523);

2.45. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 151-5520);

2.46. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-125 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5836);

2.47. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. 1K-137 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 173-6424);

2.48. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. 1K-59 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 63-2256).

3. P a v e d u:

3.1. Informacinės sistemos eksploatavimo skyriui ir Sutarčių ir teritorinių ligonių kasų koordinavimo skyriui rengti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) pakeitimus pagal priimtus teisės aktus dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų patvirtinimo;

3.2. teritorinėms ligonių kasoms užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis dėl paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovautųsi klasifikatoriumi;

3.3. šio įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-174, 2018-05-31, paskelbta TAR 2018-06-01, i. k. 2018-08963

 

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                              ALGIS SASNAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81

(Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIUS

 

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 01

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 01 01

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją)

54

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugos

1939

Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra

1944

Priemoka už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst., gyventoją

3548

Gyventojų iki 1 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3549

Gyventojų nuo 1 iki 7 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3550

Gyventojų nuo 8 iki 17 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3551

Gyventojų nuo 18 iki 34 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3552

Gyventojų nuo 35 iki 49 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3553

Gyventojų nuo 50 iki 65 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3554

65 m. ir vyresnių gyventojų PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

3555

Gyventojų iki 17 m. pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas

3556

18 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas

3587

Gyventojų iki 17 m. pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, į kurį įeina burnos higienisto paslaugos

3588

18 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, į kurį įeina burnos higienisto paslaugos

1962

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1963

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1964

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1965

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1966

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1967

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1968

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1969

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1970

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1971

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1972

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1973

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

 

 

1974

Neteko galios nuo 2018-05-03

1975

Neteko galios nuo 2018-05-03

 

 

1

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)

1

Šeimos gydytojas

2

Vidaus ligų gydytojas

3

Vaikų ligų gydytojas

 

 

 

 

4

Gydytojas akušeris-ginekologas

 

 

 

 

5

Gydytojas chirurgas

 

 

 

 

6

Gydytojas odontologas

 

 

 

 

3598

Burnos higienistas

 

 

 

 

249

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

250

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

251

Neteko galios nuo 2018-02-10

 

 

 

 

252

Psichologas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

253

Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

254

Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

2272

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

 

 

 

 

2273

Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

 

 

 

 

2274

Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

 

 

 

 

3142

Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas vaikams

 

 

 

 

3143

Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas suaugusiesiems

 

 

 

 

3241

Prisirašiusio prie PAASPĮ gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

 

 

 

 

3250

PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje ASPĮ  (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

 

 

 

 

3447

Bendrosios praktikos slaugytojas

 

 

 

 

3448

Bendruomenės slaugytojas

 

 

 

 

3531

Šeimos gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3532

Vidaus ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3533

Vaikų ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3534

Gydytojo akušerio-ginekologo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3535

Gydytojo chirurgo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3536

Akušerio nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3537

Bendrosios praktikos slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3538

Bendruomenės slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

 

 

 

 

3638

Šeimos gydytojo komandos nario išplėstinės praktikos slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, ar socialinio darbuotojo, ar gyvensenos medicinos specialisto, ar kineziterapeuto paslauga

 

 

1

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuose pirminės sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu

1958

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu

01 01 02

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už kurias mokamas skatinamasis priedas

14

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos

1841

Neteko galios nuo 2019-09-01

 

1842

Neteko galios nuo 2019-09-01

 

1843

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

 

1980

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1981

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1982

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

 

 

 

 

1983

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1984

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1985

1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1986

7–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1987

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

1988

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

1989

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga

 

 

 

 

3640

Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas

 

 

 

 

1990

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga

 

 

 

 

1991

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1992

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1993

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

 

 

 

 

1994

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1995

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1996

1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1997

7–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1998

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

1999

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

2000

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo paslauga

 

 

 

 

2001

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: slaugytojo paslauga

 

 

 

 

2002

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

 

 

 

 

2003

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

 

 

 

 

2004

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

 

 

 

 

2005

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

 

 

 

 

2006

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

 

 

 

 

2007

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime)

 

 

 

 

2025

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

 

 

 

 

2032

Neteko galios nuo 2015-04-02

 

 

 

 

2033

Neteko galios nuo 2015-04-02

 

 

 

 

2650

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

 

 

 

 

2651

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

 

 

 

 

2652

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

 

 

 

 

2653

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

 

 

 

 

3589

Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai

 

 

 

 

3590

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg)

 

 

 

 

3133

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

 

 

 

 

3134

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas

 

 

 

 

3185

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas

 

 

 

 

3186

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas teigiamas)

 

 

 

 

3187

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnių testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)

 

 

 

 

3188

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas)

 

 

 

 

3199

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – protrombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio (TNS) nustatymas

 

 

 

 

3200

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas

 

 

 

 

3201

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

 

 

 

 

3639

Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga (įskaitant tyrimo paėmimą)

 

 

 

 

3204

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

 

 

 

 

3282

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

3283

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

3284

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

3285

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

3286

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

 

 

 

 

3287

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

 

 

 

 

3288

Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams

 

 

 

 

3415

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė (pacientams, kurie negydomi insulinu)

 

 

 

 

3416

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai (pacientams, kurie negydomi insulinu)

 

 

 

 

3417

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai (pacientams, kurie negydomi insulinu)

 

 

 

 

3418

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant

kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procento (pacientams, kurie gydomi insulinu)

 

 

 

 

3450

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga

 

 

 

 

3451

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga

 

 

 

 

3452

A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

 

 

 

 

3453

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra

 

 

 

 

3494

Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas

 

 

 

 

1921

4 dantų dengimas silantais

 

 

 

 

1922

3 dantų dengimas silantais

 

 

 

 

1923

2 dantų dengimas silantais

 

 

 

 

1924

1 danties dengimas silantais

 

 

 

 

3539

Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas

 

 

 

 

3540

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali

 

 

 

 

3541

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė

 

 

 

 

3542

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos

 

 

 

 

3543

Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas

01 02

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms

 

 

 

 

01 02 01

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms (bazinis mokėjimas už greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas)

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3122

Vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

3123

Vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

 

 

 

 

3207

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyvenamųjų vietovių gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

3208

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, jeigu savivaldybėje GMP budinčių brigadų paslaugas teikia ne tos savivaldybės GMP paslaugas teikianti įstaiga

01 02 02

Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnyboms

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3121

Neteko galios nuo 2018-07-01

3209

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

01 02 03

Paciento pervežimo iš greitosios medicinos pagalbos iškvietimo vietos į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir (ar) iš vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą paslaugoms

62

GMP pacientų pervežimas

2112

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km

 

 

 

2113

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km

 

 

 

 

3459

Neteko galios nuo 2019-09-02

 

 

 

 

3558

Paciento, kuriam namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km

 

 

 

 

3559

Paciento, kuriam namuose taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ po gydymo į namus arba iš namų į stacionarinę ASPĮ toliau tirti ir (ar) gydyti, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km

01 03

Slaugos paslaugoms

 

 

 

 

01 03 01

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms

11

Stacionarinės slaugos paslaugos

114

Slauga ir palaikomasis gydymas

 

 

 

 

3603

Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3604

Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3605

Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3606

Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3607

Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

1976

Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas

 

 

 

 

3608

Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3609

Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3610

Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3611

Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3612

Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

1977

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai

 

 

 

 

3613

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3614

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3615

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3616

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3617

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

1978

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas

 

 

 

 

3618

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3619

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3620

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3621

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3622

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

1979

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas

 

 

 

 

3623

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3624

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3625

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3626

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3627

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

01 03 02

Slaugos paslaugoms namuose

77

Ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose Bendrosios praktikos slaugytojų, bendruomenės slaugytojų, psichikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų paslaugos (apsilankymai)

3483

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

 

 

 

3484

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

 

 

 

3485

Savarankiškos slaugytojo paslaugos 

 

 

 

 

3486

Gleivių išsiurbimo paslauga

01 03 03

Paliatyviosios pagalbos paslaugoms

76

Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos

2972

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare

 

 

 

2973

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare

 

 

 

 

3628

Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

 

3629

Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3630

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3631

Paliatyvioji pagalba naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

 

 

3632

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

 

 

76

Dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugos

2974

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama dienos stacionare

 

 

 

 

2975

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama dienos stacionare

 

 

 

Ambulatorinės paliatyviosios

pagalbos paslaugos, individualiai atskirų specialistų

teikiamos pacientų namuose

3633

Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia gydytojas)

 

 

 

 

3634

Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia slaugytojas)

 

 

 

 

3635

Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia socialinis darbuotojas)

 

 

 

 

3636

Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia medicinos psichologas)

 

 

 

 

3637

Paliatyvioji pagalba vaikams ir suaugusiesiems (teikia slaugytojas kartu su slaugytojo padėjėju)

Neteko galios nuo 2019-05-04

76

 

2976

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

2977

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

 

2978

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

2979

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

 

2980

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

 

2981

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

 

2982

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

 

2983

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

 

2984

Neteko galios nuo 2019-05-04

 

 

 

 

2985

Neteko galios nuo 2019-05-04

01 03 04

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugoms

82

Slaugytojo paslaugos

3135

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

 

 

 

 

3136

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

 

 

 

 

3137

Gydomasis pedikiūras

 

 

 

 

3138

Diabetinės pėdos priežiūra

 

 

 

 

3141

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)

01 04

Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1555

Endokrinologo

 

 

1556

Gastroenterologo

 

 

1558

Hematologo

 

 

1559

Kardiologo

01 04 01 01

Gydytojų specialistų konsultacijoms

1

1560

Nefrologo

 

 

 

1561

Neonatologo

 

 

 

 

1562

Reumatologo

 

 

 

 

1563

Vaikų alergologo

 

 

 

 

1564

Vaikų hematologo

 

 

 

 

1565

Vaikų endokrinologo

 

 

 

 

1566

Vaikų gastroenterologo

 

 

 

 

1567

Vaikų kardiologo

 

 

 

 

1568

Vaikų nefrologo

 

 

 

 

1569

Vaikų neurologo

 

 

 

 

1570

Vaikų pulmonologo

 

 

 

 

1571

Vaikų urologo

 

 

 

 

1572

Vaikų reumatologo

 

 

 

 

1573

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų)

 

 

 

 

1574

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

 

 

 

 

1575

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1576

Akušerio-ginekologo

 

 

 

 

1577

Alergologo ir klinikinio imunologo

 

 

 

 

1578

Anesteziologo reanimatologo

 

 

 

 

1579

Chirurgo

 

 

 

 

1580

Darbo medicinos gydytojo

 

 

 

 

1581

Dermatovenerologo

 

 

 

 

1583

Echoskopuotojo

 

 

 

 

1584

Endoskopuotojo

 

 

 

 

1585

Endodontologo

 

 

 

 

1586

Ftiziatro

 

 

 

 

1587

Infektologo

 

 

 

 

1588

Geriatro

 

 

 

 

1589

Klinikinio fiziologo

 

 

 

 

1590

Klinikinio toksikologo

 

 

 

 

1591

Kraujagyslių chirurgo

 

 

 

 

1592

Krūtinės chirurgo

 

 

 

 

1593

Koloproktologo

 

 

 

 

1594

Neurochirurgo

 

 

 

 

1595

Neurologo

 

 

 

 

1596

Oftalmologo

 

 

 

 

1598

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems)

 

 

 

 

1599

Onkologo radioterapeuto

 

 

 

 

1600

Ortodonto odontologo

 

 

 

 

1601

Ortopedo odontologo

 

 

 

 

1602

Ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1603

Otorinolaringologo

 

 

 

 

1604

Periodontologo

 

 

 

 

1605

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1606

Psichiatro

 

 

 

 

1607

Psichoterapeuto

 

 

 

 

1608

Pulmonologo

 

 

 

 

1609

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

 

 

 

 

1610

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)

 

 

 

 

1611

Širdies chirurgo

 

 

 

 

1612

Urologo

 

 

 

 

1613

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

 

 

 

 

1614

Vaikų ftiziatro

 

 

 

 

1615

Vaikų chirurgo

 

 

 

 

1616

Vaikų ir paauglių psichiatro

 

 

 

 

1617

Vaikų ligų gydytojo

 

 

 

 

1618

Vaikų neurochirurgo

 

 

 

 

1619

Vaikų odontologo

 

 

 

 

1620

Vaikų oftalmologo

 

 

 

 

1621

Vaikų ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1622

Veido ir žandikaulių chirurgo

 

 

 

 

1623

Vidaus ligų gydytojo

 

 

 

 

1813

Burnos chirurgo

 

 

 

 

3127

Kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

 

 

 

 

3128

Vaikų kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

 

 

 

 

3189

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

 

 

 

 

3190

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

 

 

 

 

3222

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams)

 

 

 

 

3223

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems)

 

 

 

 

3525

Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės)

 

 

 

 

3420

Dietologo

 

 

 

 

3460

Sporto medicinos gydytojo

 

 

1

Priklausomybės ligų gydymo paslaugos

3488

Gydytojo psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas

 

 

 

 

3489

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas

 

 

1

Odontologijos paslaugos

3490

Gydytojo odontologo

 

 

 

 

3510

Neteko galios nuo 2017-01-28

 

 

 

 

3511

Neteko galios nuo 2017-01-28

 

 

 

 

3512

Neteko galios nuo 2017-01-28

 

 

 

 

3513

Neteko galios nuo 2017-01-28

 

 

1

Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1680

Endokrinologo

 

 

 

 

1681

Endodontologo

 

 

 

 

1682

Gastroenterologo

 

 

 

 

1684

Hematologo

 

 

 

 

1685

Kardiologo

 

 

 

 

1686

Nefrologo

 

 

 

 

1687

Neonatologo

 

 

 

 

1688

Ortodonto odontologo

 

 

 

 

1689

Ortopedo odontologo

 

 

 

 

1690

Periodontologo

 

 

 

 

1691

Reumatologo

 

 

 

 

1693

Vaikų alergologo

 

 

 

 

1694

Vaikų endokrinologo

 

 

 

 

1695

Vaikų gastroenterologo

 

 

 

 

1696

Vaikų hematologo

 

 

 

 

1697

Vaikų kardiologo

 

 

 

 

1698

Vaikų nefrologo

 

 

 

 

1699

Vaikų neurologo

 

 

 

 

1700

Vaikų odontologo

 

 

 

 

1701

Vaikų pulmonologo

 

 

 

 

1702

Vaikų reumatologo

 

 

 

 

1703

Vaikų urologo

 

 

 

 

1705

Onkologo chemoterapeuto (vaikams)

 

 

 

 

1706

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

 

 

 

 

1707

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1708

Akušerio-ginekologo

 

 

 

 

1709

Alergologo ir klinikinio imunologo

 

 

 

 

1710

Anesteziologo reanimatologo

 

 

 

 

1711

Dermatovenerologo

 

 

 

 

1712

Echoskopuotojo

 

 

 

 

1713

Endoskopuotojo

 

 

 

 

1715

Ftiziatro

 

 

 

 

1716

Infektologo

 

 

 

 

1717

Klinikinio fiziologo

 

 

 

 

1718

Klinikinio toksikologo

 

 

 

 

1719

Kraujagyslių chirurgo

 

 

 

 

1720

Krūtinės chirurgo

 

 

 

 

1721

Koloproktologo

 

 

 

 

1722

Neurochirurgo

 

 

 

 

1723

Neurologo

 

 

 

 

1724

Oftalmologo

 

 

 

 

1726

Onkologo chemoterapeuto

 

 

 

 

1727

Onkologo radioterapeuto

 

 

 

 

1728

Ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1729

Otorinolaringologo

 

 

 

 

1730

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1731

Psichiatro

 

 

 

 

1732

Psichoterapeuto

 

 

 

 

1733

Pulmonologo

 

 

 

 

1734

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

 

 

 

 

1735

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)

 

 

 

 

1736

Širdies chirurgo

 

 

 

 

1737

Urologo

 

 

 

 

1738

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo

 

 

 

 

1739

Vaikų ftiziatro

 

 

 

 

1740

Vaikų chirurgo

 

 

 

 

1741

Vaikų ir paauglių psichiatro

 

 

 

 

1742

Vaikų ligų gydytojo

 

 

 

 

1743

Vaikų neurochirurgo

 

 

 

 

1744

Vaikų oftalmologo

 

 

 

 

1745

Vaikų ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1815

Burnos chirurgo

 

 

 

 

2748

Veido ir žandikaulių chirurgo

 

 

 

 

3193

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

 

 

 

 

3194

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

 

 

 

 

3224

Onkologo chemoterapeuto (kai konsultacija teikiama vaikams pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3225

Onkologo chemoterapeuto (kai konsultacija teikiama suaugusiesiems pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3226

Onkologo radioterapeuto (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3227

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3228

Dermatovenerologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3242

Akušerio ginekologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3243

Krūtinės chirurgo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3244

Otorinolaringologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

 

 

3245

Urologo (kai konsultacija teikiama pagal tarp įstaigų sudarytas paslaugų teikimo sutartis)

 

 

1

Genetikos paslaugos

3397

Gydytojo genetiko konsultacija

 

 

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1746

Endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1747

Endodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1748

Gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1750

Hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1751

Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1752

Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1753

Neonatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1754

Ortodonto odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1755

Ortopedo odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1756

Periodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1757

Reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1759

Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1760

Vaikų endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1761

Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1762

Vaikų hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1763

Vaikų kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1764

Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1765

Vaikų neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1766

Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1767

Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1768

Vaikų reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1769

Vaikų urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1771

Onkologo chemoterapeuto (vaikams, būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1772

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 m., būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1773

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1774

Akušerio-ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1775

Alergologo ir klinikinio imunologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1776

Anesteziologo reanimatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1777

Dermatovenerologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1778

Echoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1779

Endoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1780

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1781

Ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1782

Infektologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1783

Klinikinio fiziologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1784

Klinikinio toksikologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1785

Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1786

Krūtinės chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1787

Koloproktologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1788

Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1789

Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1790

Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1791

Onkologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1792

Onkologo chemoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1793

Onkologo radioterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1794

Ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1795

Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1796

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1797

Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1798

Psichoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1799

Pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1800

Radiologo (teikiama suaugusiems, būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1801

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1802

Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1803

Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1804

Vaikų intensyviosios terapijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1805

Vaikų ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1806

Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1807

Vaikų ir paauglių psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1808

Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1809

Vaikų neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1810

Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1811

Vaikų ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1816

Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2792

Veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

1

Kitos gydytojų specialistų paslaugos

3560

Skubiosios medicinos gydytojo paslauga

 

 

1

Ambulatorinės specializuotos skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugos

3571

Ambulatorinė specializuota skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga, kai neatliekamos invazinės skausmo gydymo procedūros

 

 

15

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1624

Neteko galios nuo 2018-12-21

 

 

 

 

1625

Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1626

Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1627

Genetiko (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1628

Hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1629

Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1630

Nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1631

Neonatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1632

Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1633

Vaikų alergologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1634

Vaikų hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1635

Vaikų endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1636

Vaikų gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1637

Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1638

Vaikų nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1639

Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1640

Vaikų pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1641

Vaikų urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1642

Vaikų reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1643

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1644

Akušerio-ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1645

Alergologo ir klinikinio imunologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1646

Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1647

Darbo medicinos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1648

Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1649

Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1650

Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1651

Endodontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1652

Ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1653

Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1654

Klinikinio toksikologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1655

Kraujagyslių chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1656

Krūtinės chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1657

Koloproktologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1658

Neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1659

Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1660

Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1661

Onkologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1662

Ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1663

Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1664

Psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1665

Psichoterapeuto (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1666

Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1667

Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1668

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1669

Širdies chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1670

Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1671

Vaikų ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1672

Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1673

Vaikų ir paauglių psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1674

Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1675

Vaikų neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1676

Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1677

Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1678

Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1679

Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1814

Burnos chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

3510

Odontologijos paslauga – 1 danties dengimas silantais

 

 

 

 

3511

Odontologijos paslauga – 2 dantų dengimas silantais

 

 

 

 

3512

Odontologijos paslauga – 3 dantų dengimas silantais

 

 

 

 

3513

Odontologijos paslauga – 4 dantų dengimas silantais

 

 

6

Papildomai apmokamos paslaugos

182

Kalbos korekcija

 

 

 

 

187

Ortodontinis aparatas (plokštelė)

 

 

 

 

188

Viena breketų sistema

 

 

 

 

321

Tretinio lygio individualios psichoterapijos seansas

 

 

 

 

322

Antrinio lygio individualios psichoterapijos seansas

 

 

 

 

323

Grupinis psichoterapijos seansas

 

 

 

 

1498

Individualios psichoterapijos seansas (vaikams)

 

 

 

 

1499

Grupinės psichoterapijos seansas (vaikams)

 

 

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (antrinio lygio konsultacijos)

3289

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3291

Akušerio ginekologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3293

Alergologo ir klinikinio imunologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3295

Chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3297

Dermatovenerologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3299

Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3301

Hematologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3303

Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3305

Krūtinės chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3307

Neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3309

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3310

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3312

Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3313

Ortopedo traumatologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3315

Otorinolaringologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3317

Pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3319

Urologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3321

Vaikų endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3323

Vaikų kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3325

Vaikų ligų gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3327

Vaikų neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3329

Vaikų pulmonologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3331

Veido ir žandikaulių chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3433

Oftalmologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

85

Ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimas (tretinio lygio konsultacijos)

3332

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3334

Akušerio ginekologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3336

Alergologo ir klinikinio imunologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3338

Dermatovenerologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3340

Endokrinologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3342

Hematologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3344

Kardiologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3346

Krūtinės chirurgo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3348

Neurologo (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3350

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3351

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems) (ilgalaikis stebėjimas)

 

 

 

 

3353

Onkologo radioterapeuto (ilgalaikis stebėjimas)