Suvestinė redakcija nuo 2013-05-24 iki 2013-11-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 89-3363, i. k. 10522LKISAK0001K-81

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. 1K-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 (Žin., 2003, Nr. 13-533) patvirtintų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų 11.9 punktu ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ bei siekdamas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kompiuterizuotą apskaitą bei šių duomenų analizę:

1. Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-934);

2.2. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-935);

2.3. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 40 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-936);

2.4. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 50 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1193);

2.5. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 54 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1329);

2.6. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1633);

2.7. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 62 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1634);

2.8. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 66 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 55-1799);

2.9. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 58-1914);

2.10. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 76 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 64-2085);

2.11. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 81 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 77-2308);

2.12. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 89 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 89-2636);

2.13. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 116 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 104-3018);

2.14. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 131 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 1-37);

2.15. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 9 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 11-275);

2.16. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 78 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 26-706);

2.17. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. 117 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 71-2219);

2.18. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 123 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 83-2530);

2.19. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3475);

2.20. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 11 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 12-447);

2.21. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 15 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 14-546);

2.22. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 33-1268);

2.23. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 43 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1522);

2.24. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 60 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2344);

2.25. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 92 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 102-4596);

2.26. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. 1K-36 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 41-1905);

2.27. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. 1K-49 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2630);

2.28. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 1K-60 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3000);

2.29. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 1K-61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3111);

2.30. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. 1K-68 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 76-3521);

2.31. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3925);

2.32. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 1K-76 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3926);

2.33. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1K-81 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4382);

2.34. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1K-105 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 117-5372);

2.35. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5507);

2.36. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1K-114 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5641);

2.37. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 5-113);

2.38. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 1K-7 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 14-439);

2.39. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1K-21 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1041);

2.40. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 1K-47 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 77-2699);

2.41. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 1K-58 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3191);

2.42. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1K-67 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3578);

2.43. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3960);

2.44. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 1K-89 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 125-4523);

2.45. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 151-5520);

2.46. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-125 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5836);

2.47. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. 1K-137 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 173-6424);

2.48. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. 1K-59 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 63-2256).

3. Pavedu:

3.1. Informacinės sistemos eksploatavimo skyriui bei Duomenų analizės ir prognozės skyriui rengti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus (toliau – klasifikatoriaus) pakeitimus, priėmus teisės aktus dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų patvirtinimo;

3.2. teritorinėms ligonių kasoms užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis dėl paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovautųsi klasifikatoriumi;

3.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                             ALGIS SASNAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81

(Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIUS

 

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 01

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 01 01

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją)

54

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugos

1939

Pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra

1944

Priemoka už kiekvieną aptarnaujamą kaimo ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 4 tūkst., gyventoją

1962

Gyventojų iki 1 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

 

 

 

 

1963

Gyventojų nuo 1 iki 4 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

 

 

 

 

1964

Gyventojų nuo 5 iki 6 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

 

 

 

 

1965

Gyventojų nuo 7 iki 17 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

 

 

 

 

1966

Gyventojų nuo 18 iki 49 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

 

 

 

 

1967

Gyventojų nuo 50 iki 65 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

 

 

 

 

1968

65 m. ir vyresnių gyventojų PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)

 

 

 

 

1969

Gyventojų iki 1 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

 

 

1970

Gyventojų nuo 1 iki 4 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

 

 

1971

Gyventojų nuo 5 iki 6 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

 

 

1972

Gyventojų nuo 7 iki 17 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

 

 

1973

Gyventojų nuo 18 iki 49 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

 

 

1974

Gyventojų nuo 50 iki 65 m. pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1975

65 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 

 

1

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)

1

Šeimos gydytojas

2

Vidaus ligų gydytojas

3

Vaikų ligų gydytojas

 

 

 

 

4

Gydytojas akušeris-ginekologas

 

 

 

 

5

Gydytojas chirurgas

 

 

 

 

6

Gydytojas odontologas

 

 

 

 

249

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

250

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

251

Priklausomybės ligų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

252

Psichologas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

253

Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

254

Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

2272

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

 

 

 

 

2273

Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

 

 

 

 

2274

Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

 

 

 

 

3142

Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas vaikams

 

 

 

 

3143

Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas suaugusiesiems

 

 

1

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuose pirminės sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu

1958

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu

01 01 02

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosioms paslaugoms

14

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos

1841

Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas

 

1842

Protrombino laiko (INR) nustatymas

 

1843

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

 

1980

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

1981

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1982

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

 

 

 

 

1983

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1984

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1985

1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1986

6–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1987

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

1988

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

1989

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga

 

 

 

 

1990

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga

 

 

 

 

1991

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1992

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias–šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1993

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

 

 

 

 

1994

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1995

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1996

1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1997

6–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

 

 

 

 

1998

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (mieste)

 

 

 

 

1999

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos vizitas į namus (kaime)

 

 

 

 

2000

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos paslauga

 

 

 

 

2001

Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojos paslauga

 

 

 

 

2002

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

 

 

 

 

2003

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

 

 

 

 

2004

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

 

 

 

 

2005

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

 

 

 

 

2006

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

 

 

 

 

2007

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime)

 

 

 

 

2025

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą

 

 

 

 

2032

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą)

 

 

 

 

2033

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą)

 

 

 

 

2650

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

 

 

 

 

2651

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

 

 

 

 

2652

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

 

 

 

 

2653

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

 

 

 

 

3133

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

 

 

 

 

3134

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas

 

 

 

 

3185

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas

 

 

 

 

3186

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas neigiamas)

 

 

 

 

3187

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnių testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)

 

 

 

 

3188

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas)

 

 

 

 

3199

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas

 

 

 

 

3200

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas

 

 

 

 

3201

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

 

 

 

 

3204

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

01 02

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms

 

 

 

 

01 02 01

Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms (bazinis mokėjimas už greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugas)

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3122

Vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

3123

Vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

 

 

 

 

3207

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, kai ASPĮ yra įvykdžiusi GMP aprašo 9 punkto reikalavimus

3208

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4 000 žmonių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, kai ASPĮ yra įvykdžiusi GMP aprašo 9 punkto reikalavimus

01 02 02

Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnyboms

56

Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

3121

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

3209

1 gyv. tenkančios GMP dispečerinės tarnybos teikiamos pasl., kai apskrities centro GMP teikianti ASPĮ yra įdiegusi programinę ir aparatinę įrangą, įgalinančią priimti GMP kvietimus, juos perduoti artimiausiai atitinkamo pasiruošimo GMP brigadai

01 02 03

Pacienčių transportavimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos pagimdžius paslaugoms

62

GMP pacientų pervežimas

2112

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km

 

 

 

2113

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km

01 03

Slaugos paslaugoms

 

 

 

 

01 03 01

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms

11

Stacionarinės slaugos paslaugos

114

Slauga ir palaikomasis gydymas

 

 

 

 

1976

Vegetacinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas

 

 

 

 

1977

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas I

 

 

 

 

1978

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas II

 

 

 

 

1979

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas

01 03 02

Slaugos paslaugoms namuose

77

Slaugos paslaugos namuose. Bendrosios praktikos slaugytojų, bendruomenės slaugytojų, psichikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų paslaugos (apsilankymai)

2986

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, paskyrus gydytojui

 

 

 

2987

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos, kontroliuojant gydytojui

 

 

 

2988

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo savarankiškai teikiamos paslaugos

 

 

 

 

2989

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo teikiamos paslaugos, padedant slaugytojo padėjėjui, socialiniam darbuotojui ar jo padėjėjui, arba paciento artimiesiems

 

 

 

 

3144

Slaugos paslaugos namuose. Psichikos sveikatos slaugytojas

 

 

 

 

3197

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo savarankiškai teikiama paslauga

 

 

 

 

3198

Slaugos paslaugos namuose. Slaugytojo padėjėjo teikiama paslauga, prižiūrint slaugytojui

01 03 03

Paliatyviosios pagalbos paslaugoms

76

Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos

2972

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare

 

 

 

2973

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare

 

 

76

Dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugos

2974

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama dienos stacionare

 

 

 

 

2975

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama dienos stacionare

 

 

76

Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos, konsultuojant specialistų komandai asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

2976

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama specialistų komandos ambulatorinėmis sąlygomis ASPĮ

 

 

 

2977

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama specialistų komandos ambulatorinėmis sąlygomis ASPĮ

 

 

76

Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos, vykstant specialistų komandai į ligonio namus

2978

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, vykstant specialistų komandai į ligonio namus

 

 

 

2979

Vaikų paliatyvioji pagalba, vykstant specialistų komandai į ligonio namus

 

 

76

Specialistų komandos narių individualiai teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos ligonio namuose

2980

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama gydytojo ligonio namuose

 

 

 

 

2981

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama slaugytojo ligonio namuose

 

 

 

 

2982

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama socialinio darbuotojo ligonio namuose

 

 

 

 

2983

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama gydytojo ligonio namuose

 

 

 

 

2984

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama slaugytojo ligonio namuose

 

 

 

 

2985

Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama socialinio darbuotojo ligonio namuose

01 03 04

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugoms

82

Slaugytojo paslaugos

3135

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

 

 

 

 

3136

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

 

 

 

 

3137

Gydomasis pedikiūras

 

 

 

 

3138

Diabetinės pėdos priežiūra

 

 

 

 

3141

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)

01 04

Ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

 

 

 

 

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1555

Endokrinologo

 

 

1556

Gastroenterologo

 

 

1557

Genetiko

 

 

1558

Hematologo

 

 

 

1559

Kardiologo

 

 

 

1560

Nefrologo

 

 

 

 

1561

Neonatologo

 

 

 

 

1562

Reumatologo

 

 

 

 

1563

Vaikų alergologo

 

 

 

 

1564

Vaikų hematologo

 

 

 

 

1565

Vaikų endokrinologo

 

 

 

 

1566

Vaikų gastroenterologo

 

 

 

 

1567

Vaikų kardiologo

 

 

 

 

1568

Vaikų nefrologo

 

 

 

 

1569

Vaikų neurologo

 

 

 

 

1570

Vaikų pulmonologo

 

 

 

 

1571

Vaikų urologo

 

 

 

 

1572

Vaikų reumatologo

 

 

 

 

1573

Onkologo chemoterapeuto (teikiama vaikams iki 18 metų)

 

 

 

 

1574

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

 

 

 

 

1575

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1576

Akušerio-ginekologo

 

 

 

 

1577

Alergologo ir klinikinio imunologo

 

 

 

 

1578

Anesteziologo reanimatologo

 

 

 

 

1579

Chirurgo

 

 

 

 

1580

Darbo medicinos gydytojo

 

 

 

 

1581

Dermatovenerologo

 

 

 

 

1583

Echoskopuotojo

 

 

 

 

1584

Endoskopuotojo

 

 

 

 

1585

Endodontologo

 

 

 

 

1586

Ftiziatro

 

 

 

 

1587

Infektologo

 

 

 

 

1588

Geriatro

 

 

 

 

1589

Klinikinio fiziologo

 

 

 

 

1590

Klinikinio toksikologo

 

 

 

 

1591

Kraujagyslių chirurgo

 

 

 

 

1592

Krūtinės chirurgo

 

 

 

 

1593

Koloproktologo

 

 

 

 

1594

Neurochirurgo

 

 

 

 

1595

Neurologo

 

 

 

 

1596

Oftalmologo

 

 

 

 

1597

Onkologo

 

 

 

 

1598

Onkologo chemoterapeuto (teikiama suaugusiesiems)

 

 

 

 

1599

Onkologo radioterapeuto

 

 

 

 

1600

Ortodonto odontologo

 

 

 

 

1601

Ortopedo odontologo

 

 

 

 

1602

Ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1603

Otorinolaringologo

 

 

 

 

1604

Periodontologo

 

 

 

 

1605

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1606

Psichiatro

 

 

 

 

1607

Psichoterapeuto

 

 

 

 

1608

Pulmonologo

 

 

 

 

1609

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

 

 

 

 

1610

Rentgenodiagnostikos gydytojo

 

 

 

 

1611

Širdies chirurgo

 

 

 

 

1612

Urologo

 

 

 

 

1613

Vaikų anesteziologo

 

 

 

 

1614

Vaikų ftiziatro

 

 

 

 

1615

Vaikų chirurgo

 

 

 

 

1616

Vaikų ir paauglių psichiatro

 

 

 

 

1617

Vaikų ligų gydytojo

 

 

 

 

1618

Vaikų neurochirurgo

 

 

 

 

1619

Vaikų odontologo

 

 

 

 

1620

Vaikų oftalmologo

 

 

 

 

1621

Vaikų ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1622

Veido ir žandikaulių chirurgo

 

 

 

 

1623

Vidaus ligų gydytojo

 

 

 

 

1813

Burnos chirurgo

 

 

 

 

2060

Alergologo ir klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

 

 

 

 

2700

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

 

 

 

 

2701

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija

 

 

 

 

2702

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

 

 

 

 

2703

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2704

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

 

 

 

 

2705

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

 

 

 

 

2706

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2707

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)

 

 

 

 

2708

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

 

 

 

 

2709

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

 

 

 

 

2710

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2711

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

 

 

 

 

2712

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

 

 

 

 

2713

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2714

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

 

 

 

 

2715

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

 

 

 

 

2716

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)

 

 

 

 

2717

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2718

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai)

 

 

 

 

2719

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2720

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

 

 

 

 

2721

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

 

 

 

 

2722

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

 

 

 

 

2723

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2724

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

 

 

 

 

2725

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2726

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2727

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

 

 

 

 

2728

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2729

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2730

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2731

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2732

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

 

 

 

 

2733

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2734

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2735

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2736

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2737

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

 

 

 

 

2738

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2739

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2740

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

 

 

 

 

2741

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2742

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

 

 

 

 

2743

Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)

 

 

 

 

2744

Vaikų anesteziologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)

 

 

 

 

2745

Oftalmologo (kai atliekamas argoninio lazerio koaguliacijos seansas)

 

 

 

 

2746

Oftalmologo (kai atliekamas YAG lazerio fotokoaguliacijos seansas)

 

 

 

 

2747

Oftalmologo (kai atliekama fluorescencinė angiografija)

 

 

 

 

3127

Kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

 

 

 

 

3128

Vaikų kardiologo (kai teikiama telekardiologijos paslauga)

 

 

 

 

3189

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

 

 

 

 

3190

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

 

 

 

 

3191

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (suaugusiesiems)

 

 

 

 

3192

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams)

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1

Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1680

Endokrinologo

 

 

1681

Endodontologo

 

 

1682

Gastroenterologo

 

 

1683

Genetiko

 

 

 

1684

Hematologo

 

 

 

1685

Kardiologo

 

 

 

1686

Nefrologo

 

 

 

 

1687

Neonatologo

 

 

 

 

1688

Ortodonto odontologo

 

 

 

 

1689

Ortopedo odontologo

 

 

 

 

1690

Periodontologo

 

 

 

 

1691

Reumatologo

 

 

 

 

1693

Vaikų alergologo

 

 

 

 

1694

Vaikų endokrinologo

 

 

 

 

1695

Vaikų gastroenterologo

 

 

 

 

1696

Vaikų hematologo

 

 

 

 

1697

Vaikų kardiologo

 

 

 

 

1698

Vaikų nefrologo

 

 

 

 

1699

Vaikų neurologo

 

 

 

 

1700

Vaikų odontologo

 

 

 

 

1701

Vaikų pulmonologo

 

 

 

 

1702

Vaikų reumatologo

 

 

 

 

1703

Vaikų urologo

 

 

 

 

1704

Genetiko (vaikams)

 

 

 

 

1705

Onkologo chemioterapeuto (vaikams)

 

 

 

 

1706

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

 

 

 

 

1707

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1708

Akušerio-ginekologo

 

 

 

 

1709

Alergologo ir klinikinio imunologo

 

 

 

 

1710

Anesteziologo reanimatologo

 

 

 

 

1711

Dermatovenerologo

 

 

 

 

1712

Echoskopuotojo

 

 

 

 

1713

Endoskopuotojo

 

 

 

 

1715

Ftiziatro

 

 

 

 

1716

Infektologo

 

 

 

 

1717

Klinikinio fiziologo

 

 

 

 

1718

Klinikinio toksikologo

 

 

 

 

1719

Kraujagyslių chirurgo

 

 

 

 

1720

Krūtinės chirurgo

 

 

 

 

1721

Koloproktologo

 

 

 

 

1722

Neurochirurgo

 

 

 

 

1723

Neurologo

 

 

 

 

1724

Oftalmologo

 

 

 

 

1725

Onkologo

 

 

 

 

1726

Onkologo chemioterapeuto

 

 

 

 

1727

Onkologo radioterapeuto

 

 

 

 

1728

Ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1729

Otorinolaringologo

 

 

 

 

1730

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1731

Psichiatro

 

 

 

 

1732

Psichoterapeuto

 

 

 

 

1733

Pulmonologo

 

 

 

 

1734

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

 

 

 

 

1735

Rentgenodiagnostikos gydytojo

 

 

 

 

1736

Širdies chirurgo

 

 

 

 

1737

Urologo

 

 

 

 

1738

Vaikų anesteziologo

 

 

 

 

1739

Vaikų ftiziatro

 

 

 

 

1740

Vaikų chirurgo

 

 

 

 

1741

Vaikų ir paauglių psichiatro

 

 

 

 

1742

Vaikų ligų gydytojo

 

 

 

 

1743

Vaikų neurochirurgo

 

 

 

 

1744

Vaikų oftalmologo

 

 

 

 

1745

Vaikų ortopedo traumatologo

 

 

 

 

1815

Burnos chirurgo

 

 

 

 

2072

Alergologo ir klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

 

 

 

 

2748

Veido ir žandikaulių chirurgo

 

 

 

 

2749

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

 

 

 

 

2750

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2751

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija))

 

 

 

 

2752

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė ir (ar) pasyvios ortostazės mėginys, ir (ar) kardiopulmoninis krūvio mėginys)

 

 

 

 

2753

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2754

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

 

 

 

 

2755

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

 

 

 

 

2756

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)

 

 

 

 

2757

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

 

 

 

 

2758

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

 

 

 

 

2759

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2760

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

 

 

 

 

2761

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

 

 

 

 

2762

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

 

 

 

 

2763

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

 

 

 

 

2764

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

 

 

 

 

2765

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija)

 

 

 

 

2766

Radiologo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

 

 

 

 

2767

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2768

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

 

 

 

 

2769

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai)

 

 

 

 

2770

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2771

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

 

 

 

 

2772

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

 

 

 

 

2773

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2774

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2775

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2776

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma)

 

 

 

 

2777

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)

 

 

 

 

2778

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2779

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2780

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2781

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2782

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2783

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2784

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2785

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

 

 

 

 

2786

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)

 

 

 

 

2787

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2788

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)

 

 

 

 

2789

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

2790

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

 

 

 

 

2791

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

 

 

 

 

3193

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

 

 

 

 

3194

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

 

 

 

 

3195

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (suaugusiesiems)

 

 

 

 

3196

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams)

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1746

Endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

1747

Endodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

1748

Gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

1749

Genetiko (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

1750

Hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

1751

Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

1752

Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1753

Neonatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1754

Ortodonto odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1755

Ortopedo odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1756

Periodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1757

Reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1759

Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1760

Vaikų endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1761

Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1762

Vaikų hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1763

Vaikų kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1764

Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1765

Vaikų neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1766

Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1767

Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1768

Vaikų reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1769

Vaikų urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1770

Genetiko (vaikams, būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1771

Onkologo chemoterapeuto (vaikams, būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1772

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 m., būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1773

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1774

Akušerio-ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1775

Alergologo ir klinikinio imunologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1776

Anesteziologo reanimatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1777

Dermatovenerologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1778

Echoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1779

Endoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1780

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1781

Ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1782

Infektologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1783

Klinikinio fiziologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1784

Klinikinio toksikologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1785

Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1786

Krūtinės chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1787

Koloproktologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1788

Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1789

Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1790

Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1791

Onkologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1792

Onkologo chemoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1793

Onkologo radioterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1794

Ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1795

Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1796

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1797

Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1798

Psichoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1799

Pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1800

Radiologo (teikiama suaugusiems, būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1801

Rentgenodiagnostikos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1802

Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1803

Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1804

Vaikų anesteziologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1805

Vaikų ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1806

Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1807

Vaikų ir paauglių psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1808

Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1809

Vaikų neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1810

Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1811

Vaikų ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

1816

Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2792

Veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2793

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2794

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2795

Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)

 

 

 

 

2796

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2797

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2798

Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2799

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2800

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2801

Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti)

 

 

 

 

2802

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2803

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2804

Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2805

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2806

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2807

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2808

Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2809

Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2811

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2812

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2813

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2814

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2815

Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2816

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2817

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2818

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2819

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2820

Vaikų neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2821

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2822

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2823

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2824

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2825

Koloproktologo (kai atliekama transrektalinis endoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2826

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2827

Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2828

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2829

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2830

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2831

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2832

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2833

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2834

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija) (būtinoji pagalba be siuntimo)

 

 

 

 

2835

Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

15

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1624

Logopedo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

1625

Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

1626

Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

1627

Genetiko (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

1628

Hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

1629

Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1630

Nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1631

Neonatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1632

Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1633

Vaikų alergologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1634

Vaikų hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1635

Vaikų endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1636

Vaikų gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1637

Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1638

Vaikų nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1639

Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1640

Vaikų pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1641

Vaikų urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1642

Vaikų reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1643

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1644

Akušerio-ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1645

Alergologo ir klinikinio imunologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1646

Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1647

Darbo medicinos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1648

Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1649

Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1650

Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1651

Endodontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1652

Ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1653

Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1654

Klinikinio toksikologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1655

Kraujagyslių chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1656

Krūtinės chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1657

Koloproktologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1658

Neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1659

Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1660

Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1661

Onkologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1662

Ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1663

Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1664

Psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1665

Psichoterapeuto (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1666

Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1667

Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1668

Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1669

Širdies chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1670

Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1671

Vaikų ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1672

Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1673

Vaikų ir paauglių psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1674

Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1675

Vaikų neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1676

Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1677

Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1678

Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1679

Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1814

Burnos chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

6

Papildomai apmokamos paslaugos

182

Kalbos korekcija

 

 

187

Ortodontinis aparatas (plokštelė)

 

 

188

Viena breketų sistema

 

 

321

Tretinio lygio individualios psichoterapijos seansas

 

 

 

 

322

Antrinio lygio individualios psichoterapijos seansas

 

 

 

 

323

Grupinis psichoterapijos seansas

 

 

 

 

1498

Individualios psichoterapijos seansas (vaikams)

 

 

 

 

1499

Grupinės psichoterapijos seansas (vaikams)

01 04 01

Ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

57

Žmogaus genetikos paslaugos

1946

Vaisiaus chromosominių ligų rizikos biocheminių žymenų nustatymas pirmąjį nėštumo trimestrą

 

 

 

1947

Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl fenilketonurijos ir įgimtos hipotireozės

 

 

 

 

1948

Paveldimų ligų ir įgimtų anomalijų genetinė konsultacija (su visišku laboratoriniu ištyrimu)

01 04 02

Dienos stacionaro paslaugoms

3

Dienos stacionaro paslaugos

166

Akušerija

 

 

169

Dermatovenerologija

 

 

 

170

Traumatologija-ortopedija

 

 

 

 

172

Vaikų vystymosi sutrikimų intensyvioji reabilitacija

 

 

 

 

338

Suaugusiųjų psichiatrija

 

 

 

 

452

Kataraktos operacija ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos metodu (be intraokulinio lęšio kainos)

 

 

 

 

453

Kataraktos operacija fakoemusifikacijos metodu (be intraokulinio lęšio kainos)

 

 

 

 

903

Neurolitinė procedūra

 

 

 

 

904

Gydomoji vienmomentinė procedūra