Suvestinė redakcija nuo 2005-10-19 iki 2005-11-17

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 89-3363, i. k. 10522LKISAK0001K-81

 

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. 1K-81

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-35 (Žin., 2003, Nr. 13-533) patvirtintų Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų 11.9 punktu ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ bei siekdamas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kompiuterizuotą apskaitą bei šių duomenų analizę:

1. Tvirtinu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 10 d. įsakymą Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-934);

2.2. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 37 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-935);

2.3. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. 40 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 32-936);

2.4. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 50 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 38-1193);

2.5. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. 54 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1329);

2.6. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1633);

2.7. Valstybinės ligonių kasos 1999 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. 62 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1634);

2.8. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 66 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 55-1799);

2.9. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 70 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 58-1914);

2.10. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 76 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 64-2085);

2.11. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 81 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 77-2308);

2.12. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 89 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 89-2636);

2.13. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 116 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 104-3018);

2.14. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 131 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 1-37);

2.15. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 9 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 11-275);

2.16. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 78 „Dėl Valstybinės ligonių kasos 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 26-706);

2.17. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 22 d. įsakymą Nr. 117 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 71-2219);

2.18. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 123 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 83-2530);

2.19. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 134 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo ir dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3475);

2.20. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 11 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 12-447);

2.21. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 15 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 14-546);

2.22. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 33-1268);

2.23. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. 43 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1522);

2.24. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 60 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 57-2344);

2.25. Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 92 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2002, Nr. 102-4596);

2.26. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. 1K-36 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 03 10 įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 41-1905);

2.27. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 12 d. įsakymą Nr. 1K-49 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2630);

2.28. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 1K-60 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 65-3000);

2.29. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. 1K-61 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3111);

2.30. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. 1K-68 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 76-3521);

2.31. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3925);

2.32. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. 1K-76 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3926);

2.33. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. 1K-81 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4382);

2.34. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1K-105 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 117-5372);

2.35. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5507);

2.36. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1K-114 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5641);

2.37. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 1K-2 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 5-113);

2.38. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 1K-7 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 14-439);

2.39. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1K-21 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ papildymo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1041);

2.40. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 1K-47 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 77-2699);

2.41. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 1K-58 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 87-3191);

2.42. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 1K-67 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3578);

2.43. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 1K-73 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3960);

2.44. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 1K-89 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 29 patvirtinto „Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 125-4523);

2.45. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 1K-111 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 151-5520);

2.46. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-125 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5836);

2.47. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. 1K-137 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 173-6424);

2.48. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. 1K-59 „Dėl Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 29 „Dėl Paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 63-2256).

3. Pavedu:

3.1. Informacinės sistemos eksploatavimo skyriui bei Duomenų analizės ir prognozės skyriui rengti šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus (toliau – klasifikatoriaus) pakeitimus, priėmus teisės aktus dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, bazinių kainų patvirtinimo;

3.2. teritorinėms ligonių kasoms užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis dėl paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vadovautųsi klasifikatoriumi;

3.3. įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                             ALGIS SASNAUSKAS


PATVIRTINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos

Apsaugos ministerijos direktoriaus 2005m.

birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PROGRAMOSE NUMATYTŲ PASLAUGŲ, UŽ KURIAS MOKAMA IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, KLASIFIKATORIUS

 

Straipsnio kodas

PSDF biudžeto straipsnis

Grupės kodas

Paslaugų grupė

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

01

Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti

 

 

 

 

01 01

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

54

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (PAASP) paslaugos

1931

PAASP, atliekama bendrosios praktikos gydytojo kartu su slaugos specialistu (gyventojų iki 5 m.)

1932

PAASP, atliekama bendrosios praktikos gydytojo kartu su slaugos specialistu (gyventojų nuo 5 iki 16 m.)

1933

PAASP, atliekama bendrosios praktikos gydytojo kartu su slaugos specialistu (gyventojų nuo 16 iki 65 m.)

1934

PAASP, atliekama bendrosios praktikos gydytojo kartu su slaugos specialistu (gyventojų, vyresnių kaip 65 m.)

1935

PAASP, atliekama gydytojų komandos (terapeuto arba pediatro, chirurgo, akušerio-ginekologo) kartu su slaugos specialistu (gyventojų iki 5 m.)

1936

PAASP, atliekama gydytojų komandos (terapeuto arba pediatro, chirurgo, akušerio-ginekologo) kartu su slaugos specialistu (gyventojų nuo 5 iki 16 m.)

1937

PAASP, atliekama gydytojų komandos (terapeuto arba pediatro, chirurgo, akušerio-ginekologo) kartu su slaugos specialistu (gyventojų nuo 16 iki 65 m.)

1938

PAASP, atliekama gydytojų komandos (terapeuto arba pediatro, chirurgo, akušerio-ginekologo) kartu su slaugos specialistu (gyventojų, vyresnių kaip 65 m.)

1939

Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, atliekama suaugusiųjų, vaikų ir paauglių, priklausomybės ligų gydytojų psichiatrų kartu su psichologu, slaugos specialistais ir socialiniais darbuotojais pagal psichikos sveikatos centrams keliamus reikalavimus

 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (apsilankymai), teikiamos stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose pirminės sveikatos priežiūros įstaigų nedarbo metu

1958

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, atliekama medicinos gydytojo kartu su slaugos specialistu

1940

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra (gyventojų iki 5 m.)

 

 

 

 

1941

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra (gyventojų nuo 5 iki 18 m.)

 

 

 

 

1942

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra (gyventojų nuo 18 iki 65 m.)

 

 

 

 

1943

Pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra (gyventojų, vyresnių kaip 65 m.)

 

 

 

 

1944

Priemoka už kaimo gyventojo PAASP

 

 

 

 

1

Bendrosios praktikos gydytojas

 

 

 

 

2

Apylinkės terapeutas

 

 

 

 

3

Apylinkės pediatras

 

 

 

 

4

Akušeris-ginekologas

 

 

 

 

5

Chirurgas

 

 

 

 

6

Bendrosios praktikos gydytojas odontologas

 

 

 

 

249

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

250

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

251

Priklausomybės ligų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

252

Medicinos psichologas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

253

Psichikos sveikatos slaugytoja (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

254

Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras)

 

 

 

 

1841

Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas

 

 

 

 

1842

Protrombino laiko (INR) nustatymas

 

 

 

 

1843

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

 

 

 

 

1945

Greitosios medicinos pagalbos (GMP) brigados budėjimas (val.)

 

 

 

 

114

Slauga ir palaikomasis gydymas

 

 

 

 

1555

Endokrinologo

 

 

 

 

1556

Gastroenterologo

 

 

 

 

1557

Genetiko

 

 

 

 

1558

Hematologo

 

 

 

 

1559

Kardiologo

 

 

 

 

1560

Nefrologo

 

 

 

 

1561

Neonatologo

 

 

 

 

1562

Reumatologo

 

 

 

 

1563

Vaikų alergologo

 

 

 

 

1564

Vaikų hematologo

 

 

 

 

1565

Vaikų endokrinologo

 

 

 

 

1566

Vaikų gastroenterologo

 

 

 

 

1567

Vaikų kardiologo

 

 

 

 

1568

Vaikų nefrologo

 

 

 

 

1569

Vaikų neurologo

 

 

 

 

1570

Vaikų pulmonologo

 

 

 

 

1571

Vaikų urologo

 

 

 

 

1572

Vaikų reumatologo

 

 

 

 

1573

Onkologo chemoterapeuto (vaikams)

 

 

 

 

1574

Radiologo (vaikams)

 

 

 

 

1575

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

 

 

 

 

1576

Akušerio-ginekologo

 

 

 

 

1577

Alergologo ir klinikinio imunologo

 

 

 

 

1578

Anesteziologo reanimatologo

 

 

 

 

1579

Chirurgo

 

 

 

 

1580

Darbo medicinos gydytojo

 

 

 

 

1581

Dermatovenerologo

 

 

 

 

1582

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

 

 

 

 

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1583

Echoskopuotojo

1584

Endoskopuotojo

1585

Endodontologo

1586

Ftiziatro

1587

Infektologo

1588

Geriatro

1589

Klinikinio fiziologo

1590

Klinikinio toksikologo

1591

Kraujagyslių chirurgo

1592

Krūtinės chirurgo

1593

Koloproktologo

1594

Neurochirurgo

1595

Neurologo

1596

Oftalmologo

1597

Onkologo

1598

Onkologo chemoterapeuto

1599

Onkologo radioterapeuto

1600

Ortodonto odontologo

1601

Ortopedo odontologo

1602

Ortopedo traumatologo

1603

Otorinolaringologo

1604

Periodontologo

1605

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

1606

Psichiatro

1607

Psichoterapeuto

1608

Pulmonologo

1609

Radiologo

1610

Rentgeno diagnostikos gydytojo

1611

Širdies chirurgo

1612

Urologo

1613

Vaikų anesteziologo

1614

Vaikų ftiziatro

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1615

Vaikų chirurgo

1616

Vaikų ir paauglių psichiatro

1617

Vaikų ligų gydytojo

1618

Vaikų neurochirurgo

1619

Vaikų odontologo

1620

Vaikų oftalmologo

1621

Vaikų ortopedo traumatologo

1622

Veido ir žandikaulių chirurgo

1623

Vidaus ligų gydytojo

1813

Burnos chirurgo

1859

Akušerio-ginekologo (atlikus biopsiją)

1860

Akušerio-ginekologo (atlikus kolposkopiją)

1861

Akušerio-ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

15

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1624

Logopedo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1625

Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1626

Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1627

Genetiko (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1628

Hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1629

Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1630

Nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1631

Neonatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1632

Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1633

Vaikų alergologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1634

Vaikų hematologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1635

Vaikų endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1636

Vaikų gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1637

Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1638

Vaikų nefrologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1639

Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1640

Vaikų pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1641

Vaikų urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

15

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1642

Vaikų reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1643

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1644

Akušerio-ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1645

Alergologo ir klinikinio imunologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1646

Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1647

Darbo medicinos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1648

Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1649

Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1650

Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1651

Endodontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1652

Ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1653

Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1654

Klinikinio toksikologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1655

Kraujagyslių chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1656

Krūtinės chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1657

Koloproktologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1658

Neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1659

Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1660

Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1661

Onkologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1662

Ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1663

Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1664

Psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1665

Psichoterapeuto (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

 

 

 

 

1666

Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

15

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo atliekamas profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1667

Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1668

Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1669

Širdies chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1670

Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1671

Vaikų ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1672

Vaikų chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1673

Vaikų ir paauglių psichiatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1674

Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1675

Vaikų neurochirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1676

Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1677

Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1678

Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1679

Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

1814

Burnos chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1680

Endokrinologo

1681

Endodontologo

1682

Gastroenterologo

1683

Genetiko

1684

Hematologo

1685

Kardiologo

1686

Nefrologo

1687

Neonatologo

1688

Ortodonto odontologo

1689

Ortopedo odontologo

1690

Periodontologo

1691

Reumatologo

1692

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo

1693

Vaikų alergologo

1694

Vaikų endokrinologo

1695

Vaikų gastroenterologo

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1696

Vaikų hematologo

1697

Vaikų kardiologo

1698

Vaikų nefrologo

1699

Vaikų neurologo

1700

Vaikų odontologo

1701

Vaikų pulmonologo

1702

Vaikų reumatologo

1703

Vaikų urologo

1704

Genetiko (vaikams)

1705

Onkologo chemoterapeuto (vaikams)

1706

Radiologo (vaikams)

1707

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

1708

Akušerio-ginekologo

1709

Alergologo ir klinikinio imunologo

1710

Anesteziologo reanimatologo

1711

Dermatovenerologo

1712

Echoskopuotojo

1713

Endoskopuotojo

1714

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

1715

Ftiziatro

1716

Infektologo

1717

Klinikinio fiziologo

1718

Klinikinio toksikologo

1719

Kraujagyslių chirurgo

1720

Krūtinės chirurgo

1721

Koloproktologo

1722

Neurochirurgo

1723

Neurologo

1724

Oftalmologo

1725

Onkologo

1726

Onkologo chemoterapeuto

1727

Onkologo radioterapeuto

1728

Ortopedo traumatologo

1729

Otorinolaringologo

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1730

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo

1731

Psichiatro

1732

Psichoterapeuto

1733

Pulmonologo

1734

Radiologo

1735

Rentgenodiagnostikos gydytojo

1736

Širdies chirurgo

1737

Urologo

1738

Vaikų anesteziologo

1739

Vaikų ftiziatro

1740

Vaikų chirurgo

1741

Vaikų ir paauglių psichiatro

1742

Vaikų ligų gydytojo

1743

Vaikų neurochirurgo

1744

Vaikų oftalmologo

1745

Vaikų ortopedo traumatologo

1862

Akušerio-ginekologo (atlikus biopsiją)

1863

Akušerio-ginekologo (atlikus kolposkopiją)

1864

Akušerio-ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją)

1815

Burnos chirurgo

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1746

Endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1747

Endodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1748

Gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1749

Genetiko (būtinoji pagalba be siuntimo)

1750

Hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1751

Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1752

Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1753

Neonatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1754

Ortodonto odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1755

Ortopedo odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1756

Periodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1757

Reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1758

Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1759

Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1760

Vaikų endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1761

Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1762

Vaikų hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1763

Vaikų kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1764

Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1765

Vaikų neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1766

Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1767

Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1768

Vaikų reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1769

Vaikų urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1770

Genetiko (vaikams, būtinoji pagalba be siuntimo)

1771

Onkologo chemoterapeuto (vaikams, būtinoji pagalba be siuntimo)

1772

Radiologo (vaikams, būtinoji pagalba be siuntimo)

1773

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1774

Akušerio-ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1775

Alergologo ir klinikinio imunologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1776

Anesteziologo reanimatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1777

Dermatovenerologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1778

Echoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1779

Endoskopuotojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1780

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1781

Ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1782

Infektologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1783

Klinikinio fiziologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1784

Klinikinio toksikologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1785

Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1786

Krūtinės chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1787

Koloproktologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1788

Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1789

Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1790

Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1791

Onkologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1792

Onkologo chemoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

1793

Onkologo radioterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

1794

Ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1795

Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1796

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1797

Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1798

Psichoterapeuto (būtinoji pagalba be siuntimo)

1799

Pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1800

Radiologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1801

Rentgenodiagnostikos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1802

Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1803

Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1804

Vaikų anesteziologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

1

Tretinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

1805

Vaikų ftiziatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1806

Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1807

Vaikų ir paauglių psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo)

1808

Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1809

Vaikų neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1810

Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1811

Vaikų ortopedo traumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo)

1816

Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

3

Dienos stacionaro paslaugos

166

Akušerijos

168

Onkologijos

169

Dermatovenerologija

170

Traumatologijos-ortopedijos

172

Vaikų vystymosi sutrikimų intensyviosios reabilitacijos

338

Suaugusiųjų psichiatrija

452

Kataraktos operacija ekstrakapsulinės kataraktos ekstrakcijos metodu (be intraokulinio lęšio kainos)

453

Kataraktos operacija fakoemusifikacijos metodu (be intraokulinio lęšio kainos)

903

Neurolitinė procedūra

904

Gydomoji vienmomentinė procedūra

905

Gydomoji ilgalaikė procedūra

1497

Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos (vaikų ir paauglių psichiatrija II A)

1812

Hematologijos

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

51

Dienos chirurgijos paslaugos

1949

Dienos chirurgija I

1950

Dienos chirurgija II

1951

Dienos chirurgija III

1952

Dienos chirurgija IV

1953

Dienos chirurgija V

1954

Dienos chirurgija VI

1955

Reanimacija I-I

1956

Dienos chirurgija VII

1957

Dienos chirurgija VIII

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

6

Papildomai apmokamos paslaugos

182

Kalbos korekcija

187

Ortodontinis aparatas (plokštelė)

188

Viena breketų sistema

321

Tretinio lygio individualiosios psichoterapijos seansas

322

Antrinio lygio individualiosios psichoterapijos seansas

323

Grupinis psichoterapijos seansas

1498

Individualios psichoterapijos seansas (vaikams)

1499

Grupinės psichoterapijos seansas (vaikams)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

57

Žmogaus genetikos paslaugos

1948

Paveldimų ligų ir įgimtų anomalijų genetinė konsultacija su visišku laboratoriniu ištyrimu

1946

Vaisiaus chromosominių ligų rizikos biocheminių žymenų nustatymas pirmąjį nėštumo trimestrą

1947

Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl fenilketonurijos ir įgimtos hipotireozės

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

4

Brangieji tyrimai ambulatorinėmis sąlygomis

317

Kompiuterinė tomografija (ambulatorinėmis sąlygomis)

319

Magnetinio rezonanso tomografija (ambulatorinėmis sąlygomis)

01 04

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

5

Brangiosios procedūros ambulatorinėmis sąlygomis

309

Hiperbarinė oksigenacija (ambulatorinėmis sąlygomis)

311

Gydomoji gravitacinė kraujo chirurgija (ambulatorinėmis sąlygomis)

388

Diagnostinė intervencinė radiologija (ambulatorinėmis sąlygomis)

1925

Paprastoji hemodializė (ambulatorinėmis sąlygomis)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

31

Stacionarinės I grupės paslaugos suaugusiesiems

701

Reanimacija I-1 (I grupės paslauga)

702

Reanimacija I-2 (I grupės paslauga, teikiama suaugusiesiems)

703

Reanimacija II (I grupės paslauga, teikiama suaugusiesiems)

704

Reanimacija III (I grupės paslauga)

705

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (I grupės paslauga)

706

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) (I grupės paslauga)

707

Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės (I grupės paslauga)

708

Endogeniniai psichikos sutrikimai III (I grupės paslauga)

709

Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija) (I grupės paslauga)

1045

Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-1 (I grupės paslauga)

1047

Akušerija I (I grupės paslauga)

1048

Akušerija II (I grupės paslauga)

1049

Terapija I (I grupės paslauga)

1050

Terapija II (I grupės paslauga)

1051

Terapija III (I grupės paslauga)

1053

Gastroenterologija II (I grupės paslauga)

1054

Endokrinologija II (I grupės paslauga)

1055

Hematologija II (I grupės paslauga)

1056

Infektologija II (I grupės paslauga)

1057

Kardiologija II (I grupės paslauga)

1058

Nefrologija II (I grupės paslauga)

1059

Neurologija II (I grupės paslauga)

1060

Pulmonologija II (I grupės paslauga)

1061

Reumatologija II (I grupės paslauga)

1062

Alergologija III (I grupės paslauga)

1063

Gastroenterologija III (I grupės paslauga)

1064

Endokrinologija III (I grupės paslauga)

1065

Hematologija III (I grupės paslauga)

1066

Kardiologija III (I grupės paslauga)

1067

Nefrologija III (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

31

Stacionarinės I grupės paslaugos suaugusiesiems

1068

Neurologija III (I grupės paslauga)

1069

Pulmonologija III (I grupės paslauga)

1070

Reumatologija III (I grupės paslauga)

1073

Ginekologija IIC, kai neatlikta operacija (I grupės paslauga)

1074

Nėštumo patologija IIA (I grupės paslauga)

1075

Nėštumo patologija IIB (I grupės paslauga)

1076

Nėštumo patologija III (I grupės paslauga)

1077

Ginekologija III, kai neatlikta operacija (I grupės paslauga)

1078

Radioterapija (I grupės paslauga)

1080

Dermatovenerologija II (I grupės paslauga)

1081

Dermatovenerologija III (I grupės paslauga)

1082

Klinikinė toksikologija II (I grupės paslauga)

1291

Oftalmologija-otorinolaringologija I (I grupės paslauga)

1292

Oftalmologija-otorinolaringologija II (I grupės paslauga)

1493

Ginekologija II, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrų ir specialių reikalavimų (I grupės paslauga)

1869

Onkologijos chemoterapija III (L01BC05) (I grupės paslauga)

1870

Onkologijos chemoterapija III (L01CD02) (I grupės paslauga)

1871

Onkologijos chemoterapija III (L01CD01) (I grupės paslauga)

1872

Onkologijos chemoterapija III (I grupės paslauga)

1877

Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) (I grupės paslauga)

1878

Onkologijos chemoterapija II (L01CD02) (I grupės paslauga)

1879

Onkologijos chemoterapija II (L01CD01) (I grupės paslauga)

1880

Onkologijos chemoterapija II (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

31

Stacionarinės I grupės paslaugos vaikams

836

Reanimacija I-1 (I grupės paslauga)

837

Reanimacija I-2 (I grupės paslauga, teikiama vaikams)

838

Reanimacija II (I grupės paslauga, teikiama vaikams)

839

Reanimacija III (I grupės paslauga)

840

Reanimacija III-I (I grupės paslauga)

841

Reanimacija III-2 (I grupės paslauga)

1072

Oftalmologija-otorinolaringologija I (I grupės paslauga)

1079

Oftalmologija-otorinolaringologija II (I grupės paslauga)

1175

Pediatrija I (I grupės paslauga)

1176

Vaikų nefrologija II (I grupės paslauga)

1177

Vaikų ligos (I grupės paslauga)

1178

Vaikų hematologija II (I grupės paslauga)

1179

Vaikų gastroenterologija II (I grupės paslauga)

1180

Vaikų pulmonologija II (I grupės paslauga)

1181

Vaikų kardiologija II (I grupės paslauga)

1182

Pediatrija II (I grupės paslauga)

1183

Vaikų nefrologija III (I grupės paslauga)

1184

Vaikų gastroenterologija III (I grupės paslauga)

1185

Vaikų pulmonologija III (I grupės paslauga)

1186

Vaikų kardiologija III (I grupės paslauga)

1187

Vaikų hematologija III (I grupės paslauga)

1246

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC (I grupės paslauga)

1255

Naujagimių patologija III (I grupės paslauga)

1817

Vaikų neurologija II (I grupės paslauga)

1822

Vaikų alergologija II (I grupės paslauga)

1827

Vaikų reumatologija II (I grupės paslauga)

1832

Vaikų neurologija III (I grupės paslauga)

1835

Vaikų alergologija III (I grupės paslauga)

1838

Vaikų reumatologija III (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

32

Stacionarinės I grupės paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1046

Ūminis nekrozinis pankreatitas UNP-2 (I grupės paslauga)

1257

Chirurgija I (I grupės paslauga)

1258

Abdominalinė chirurgija IIA (I grupės paslauga)

1259

Kraujagyslių chirurgija IIA (I grupės paslauga)

1260

Ginekologija IIB, kai atlikta operacija (I grupės paslauga)

1261

Chirurgija II (I grupės paslauga)

1262

Krūtinės chirurgija IIB (I grupės paslauga)

1263

Urologija IIB (I grupės paslauga)

1264

Širdies chirurgija II (I grupės paslauga)

1265

Neurochirurgija IIB (I grupės paslauga)

1266

Abdominalinė chirurgija IIB (I grupės paslauga)

1267

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (I grupės paslauga)

1268

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (I grupės paslauga)

1269

Kraujagyslių chirurgija IIB (I grupės paslauga)

1270

Ginekologija IIC, kai atlikta operacija (I grupės paslauga)

1271

Chirurgija III (I grupės paslauga)

1272

Urologija III (I grupės paslauga)

1273

Kraujagyslių chirurgija III (I grupės paslauga)

1274

Ginekologija III, kai atlikta operacija (I grupės paslauga)

1275

Krūtinės chirurgija III (I grupės paslauga)

1276

Neurochirurgija IIIA (I grupės paslauga)

1277

Neurochirurgija IIIB (I grupės paslauga)

1278

Neurochirurgija IIIC (I grupės paslauga)

1279

Širdies chirurgija IIIA (I grupės paslauga)

1280

Širdies chirurgija IIIB (I grupės paslauga)

1281

Širdies chirurgija IIIC (I grupės paslauga)

1282

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (I grupės paslauga)

1283

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

32

Stacionarinės I grupės paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1284

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija (I grupės paslauga)

1285

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija (I grupės paslauga)

1287

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (I grupės paslauga)

1288

Ortopedija-traumatologija IIB (I grupės paslauga)

1289

Ortopedija-traumatologija IIC (I grupės paslauga)

1290

Ortopedija-traumatologija III (I grupės paslauga)

1426

Urologija IIA (I grupės paslauga)

1501

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (I grupės paslauga)

1896

Abdominalinė chirurgija IIIC (I grupės paslauga)

1897

Abdominalinė chirurgija IIIB (I grupės paslauga)

1898

Abdominalinė chirurgija IIIA (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

33

Stacionarinės I grupės paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija (ilgalaikis gydymas)

697

Ftiziochirurgija (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

32

Stacionarinės I grupės paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1230

Chirurgija-1 (vaikų) (I grupės paslauga)

1236

Chirurgija-2 (vaikų) (I grupės paslauga)

1239

Įgimtų vaikų ligų chirurgija III (I grupės paslauga)

1427

Krūtinės chirurgija IIB (I grupės paslauga)

1428

Urologija IIA (I grupės paslauga)

1429

Urologija IIB (I grupės paslauga)

1430

Širdies chirurgija II (I grupės paslauga)

1431

Neurochirurgija IIB (I grupės paslauga)

1432

Abdominalinė chirurgija IIA (I grupės paslauga)

1433

Abdominalinė chirurgija IIB (I grupės paslauga)

1434

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (I grupės paslauga)

1435

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (I grupės paslauga)

1436

Kraujagyslių chirurgija IIA (I grupės paslauga)

1437

Kraujagyslių chirurgija IIB (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

32

Stacionarinės I grupės paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1438

Urologija III (I grupės paslauga)

1439

Kraujagyslių chirurgija III (I grupės paslauga)

1503

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (I grupės paslauga)

1518

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (I grupės paslauga)

1519

Neurochirurgija IIIA (I grupės paslauga)

1520

Krūtinės chirurgija III (I grupės paslauga)

1521

Neurochirurgija IIIB (I grupės paslauga)

1522

Neurochirurgija IIIC (I grupės paslauga)

1523

Širdies chirurgija IIIA (I grupės paslauga)

1524

Širdies chirurgija IIIB (I grupės paslauga)

1525

Širdies chirurgija IIIC (I grupės paslauga)

1550

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (I grupės paslauga)

1887

Abdominalinė chirurgija IIIC (I grupės paslauga)

1888

Abdominalinė chirurgija IIIB (I grupės paslauga)

1889

Abdominalinė chirurgija IIIA (I grupės paslauga)

1899

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (I grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

35

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems

740

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (IIA pogrupio paslauga)

741

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) (IIA pogrupio paslauga)

742

Endogeniniai psichikos sutrikimai III (IIA pogrupio paslauga)

743

Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija) (IIA pogrupio paslauga)

747

Neuroziniai susirgimai II (IIA pogrupio paslauga)

748

Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija) (IIA pogrupio paslauga)

749

Neuroziniai susirgimai III (IIA pogrupio paslauga)

750

Neuroziniai susirgimai III (rehospitalizacija) (IIA pogrupio paslauga)

760

Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

35

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems

1083

Terapija I (IIA pogrupio paslauga)

1084

Terapija II (IIA pogrupio paslauga)

1085

Terapija III (IIA pogrupio paslauga)

1086

Alergologija II (IIA pogrupio paslauga)

1087

Gastroenterologija II (IIA pogrupio paslauga)

1088

Endokrinologija II (IIA pogrupio paslauga)

1089

Hematologija II (IIA pogrupio paslauga)

1090

Infektologija II (IIA pogrupio paslauga)

1091

Kardiologija II (IIA pogrupio paslauga)

1092

Nefrologija II (IIA pogrupio paslauga)

1093

Neurologija II (IIA pogrupio paslauga)

1094

Pulmonologija II (IIA pogrupio paslauga)

1095

Reumatologija II (IIA pogrupio paslauga)

1096

Alergologija III (IIA pogrupio paslauga)

1097

Gastroenterologija III (IIA pogrupio paslauga)

1098

Endokrinologija III (IIA pogrupio paslauga)

1099

Hematologija III (IIA pogrupio paslauga)

1100

Kardiologija III (IIA pogrupio paslauga)

1101

Metrologija III (IIA pogrupio paslauga)

1102

Neurologija III (IIA pogrupio paslauga)

1103

Pulmonologija III (IIA pogrupio paslauga)

1104

Reumatologija III (IIA pogrupio paslauga)

1106

Ginekologija IIB, kai neatlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

1107

Ginekologija IIC, kai neatlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

1108

Nėštumo patologija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1109

Nėštumo patologija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1110

Nėštumo patologija III (IIA pogrupio paslauga)

1111

Ginekologija III, kai neatlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

1112

Dermatovenerologija II (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

35

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems

1113

Dermatovenerologija III (IIA pogrupio paslauga)

1114

Klinikinė toksikologija II (IIA pogrupio paslauga)

1333

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIA grupės paslauga)

1334

Oftalmologija-otorinolaringologija II (IIA grupės paslauga)

1486

Ginekologija I, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIA pogrupio paslauga)

1494

Ginekologija II, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialių reikalavimų (IIA pogrupio paslauga)

1500

Ginekologija IIA, kai neatlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

39

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems (ilgalaikis gydymas)

761

Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

35

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos vaikams

1105

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIA pogrupio paslauga)

1158

Oftalmologija-otorinolaringologija II (IIA pogrupio paslauga)

1188

Pediatrija I (IIA pogrupio paslauga)

1189

Vaikų nefrologija II (IIA pogrupio paslauga)

1190

Vaikų ligos (IIA pogrupio paslauga)

1191

Vaikų hematologija II (IIA pogrupio paslauga)

1192

Vaikų gastroenterologija II (IIA pogrupio paslauga)

1193

Vaikų pulmonologija II (IIA pogrupio paslauga)

1194

Vaikų kardiologija II (IIA pogrupio paslauga)

1195

Pediatrija II (IIA pogrupio paslauga)

1196

Vaikų nefrologija III (IIA pogrupio paslauga)

1197

Vaikų gastroenterologija III (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

35

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos vaikams

1198

Vaikų pulmonologija III (IIA pogrupio paslauga)

1199

Vaikų kardiologija III (IIA pogrupio paslauga)

1200

Vaikų hematologija III (IIA pogrupio paslauga)

1242

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1247

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC (IIA pogrupio paslauga)

1249

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3A, IIA pogrupio paslauga)

1251

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3B, IIA pogrupio paslauga)

1254

Naujagimių patologija II (IIA pogrupio paslauga)

1818

Vaikų neurologija II (IIA pogrupio paslauga)

1823

Vaikų alergologija II (IIA pogrupio paslauga)

1828

Vaikų reumatologija II (IIA pogrupio paslauga)

1833

Vaikų neurologija III (IIA pogrupio paslauga)

1836

Vaikų alergologija III (IIA pogrupio paslauga)

1839

Vaikų reumatologija III (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

37

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1052

Chirurgija I (IIA grupės paslauga)

1071

Chirurgija II (IIA grupės paslauga)

1294

Krūtinės chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1295

Urologija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1296

Neurochirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1297

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1298

Abdominalinė chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1299

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

37

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1300

Ginekologija IIA, kai atlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

1301

Ginekologija IIB, kai atlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

1303

Krūtinės chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1304

Urologija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1305

Širdies chirurgija II (IIA pogrupio paslauga)

1306

Neurochirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1307

Abdominalinė chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1308

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIA pogrupio paslauga)

1309

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1310

Kraujagyslių chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1311

Ginekologija IIC, kai atlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

1312

Chirurgija III (IIA pogrupio paslauga)

1313

Urologija III (IIA pogrupio paslauga)

1314

Kraujagyslių chirurgija III (IIA pogrupio paslauga)

1315

Ginekologija III, kai atlikta operacija (IIA pogrupio paslauga)

1316

Krūtinės chirurgija III (IIA pogrupio paslauga)

1317

Neurochirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

1318

Neurochirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

1319

Neurochirurgija IIIC (IIA pogrupio paslauga)

1320

Širdies chirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

1321

Širdies chirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

1322

Širdies chirurgija IIIC (IIA pogrupio paslauga)

1323

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

1324

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

37

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1325

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija (IIA pogrupio paslauga)

1326

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija (IIA pogrupio paslauga)

1328

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (IIA pogrupio paslauga)

1329

Ortopedija-traumatologija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1330

Ortopedija-traumatologija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1331

Ortopedija-traumatologija IIC (IIA pogrupio paslauga)

1332

Ortopedija-traumatologija III (IIA pogrupio paslauga)

1893

Abdominalinė chirurgija IIIC (IIA pogrupio paslauga)

1894

Abdominalinė chirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

1895

Abdominalinė chirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

37

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1231

Chirurgija-1 (vaikų) (IIA pogrupio paslauga)

1237

Chirurgija-2 (vaikų) (IIA pogrupio paslauga)

1240

Įgimtų vaikų ligų chirurgija III (IIA grupės paslauga)

1440

Krūtinės chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1441

Krūtinės chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1442

Urologija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1443

Urologija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1444

Širdies chirurgija II (IIA pogrupio paslauga)

1445

Neurochirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1446

Neurochirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1447

Abdominalinė chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1448

Abdominalinė chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

37

Stacionarinės IIA pogrupio paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1449

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIA pogrupio paslauga)

1450

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1451

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1452

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIA pogrupio paslauga)

1453

Kraujagyslių chirurgija IIB (IIA pogrupio paslauga)

1454

Urologija III (IIA pogrupio paslauga)

1455

Kraujagyslių chirurgija III (IIA pogrupio paslauga)

1528

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

1529

Neurochirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

1530

Krūtinės chirurgija III (IIA pogrupio paslauga)

1531

Neurochirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

1532

Neurochirurgija IIIC (IIA pogrupio paslauga)

1533

Širdies chirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

1534

Širdies chirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

1535

Širdies chirurgija IIIC (IIA pogrupio paslauga)

1551

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

1884

Abdominalinė chirurgija IIIC (IIA pogrupio paslauga)

1885

Abdominalinė chirurgija IIIB (IIA pogrupio paslauga)

1886

Abdominalinė chirurgija IIIA (IIA pogrupio paslauga)

1900

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (IIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

36

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems

775

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (IIB pogrupio paslauga)

776

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) (IIB pogrupio paslauga)

777

Endogeniniai psichikos sutrikimai III (IIB pogrupio paslauga)

778

Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija) (IIB pogrupio paslauga)

783

Neuroziniai susirgimai II (IIB pogrupio paslauga)

784

Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija) (IIB pogrupio paslauga)

785

Neuroziniai susirgimai III (IIB pogrupio paslauga)

786

Neuroziniai susirgimai III (rehospitalizacija) (IIB pogrupio paslauga)

797

Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės (IIB pogrupio paslauga)

798

Psichosomatiniai susirgimai II (IIB pogrupio paslauga)

799

Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija) (IIB pogrupio paslauga)

800

Psichosomatiniai susirgimai III (IIB pogrupio paslauga)

801

Psichosomatiniai susirgimai III (rehospitalizacija) (IIB pogrupio paslauga)

803

Reanimacija I-1 (IIB pogrupio paslauga)

804

Reanimacija I-2 (IIB pogrupio paslauga, teikiama suaugusiesiems)

805

Reanimacija II (IIB pogrupio paslauga, teikiama suaugusiesiems)

908

Reanimacija I-1, suteikta su IIIA pogrupio paslauga (IIB pogrupio paslauga)

1115

Terapija I (IIB pogrupio paslauga)

1116

Terapija II (IIB pogrupio paslauga)

1117

Terapija III (IIB pogrupio paslauga)

1118

Alergologija II (IIB pogrupio paslauga)

1119

Gastroenterologija II (IIB pogrupio paslauga)

1120

Endokrinologija II (IIB pogrupio paslauga)

1121

Hematologija II (IIB pogrupio paslauga)

1122

Infektologija II (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

36

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems

1123

Kardiologija II (IIB pogrupio paslauga)

1124

Nefrologija II (IIB pogrupio paslauga)

1125

Neurologija II (IIB pogrupio paslauga)

1126

Pulmonologija II (IIB pogrupio paslauga)

1127

Reumatologija II (IIB pogrupio paslauga)

1128

Alergologija III (IIB pogrupio paslauga)

1129

Gastroenterologija III (IIB pogrupio paslauga)

1130

Endokrinologija III (IIB pogrupio paslauga)

1131

Hematologija III (IIB pogrupio paslauga)

1132

Kardiologija III (IIB pogrupio paslauga)

1133

Nefrologija III (IIB pogrupio paslauga)

1134

Neurologija III (IIB pogrupio paslauga)

1135

Pulmonologija III (IIB pogrupio paslauga)

1136

Reumatologija III (IIB pogrupio paslauga)

1137

Ginekologija IIA, kai neatlikta operacija (IIB pogrupio paslauga)

1138

Ginekologija IIB, kai neatlikta operacija (IIB pogrupio paslauga)

1139

Ginekologija IIC, kai neatlikta operacija (IIB pogrupio paslauga)

1140

Nėštumo patologija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1141

Nėštumo patologija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1142

Nėštumo patologija III (IIB pogrupio paslauga)

1143

Ginekologija III, kai neatlikta operacija (IIB pogrupio paslauga)

1144

Radioterapija (IIB pogrupio paslauga)

1145

Onkologija (IIB pogrupio paslauga)

1146

Dermatovenerologija II (IIB pogrupio paslauga)

1147

Dermatovenerologija III (IIB pogrupio paslauga)

1148

Klinikinė toksikologija II (IIB pogrupio paslauga)

1375

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIB grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

36

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems

1376

Oftalmologija-otorinolaringologija II (IIB grupės paslauga)

1487

Ginekologija I, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIB pogrupio paslauga)

1495

Ginekologija II, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIB pogrupio paslauga)

1865

Onkologijos chemoterapija III (L01BC05) (IIB pogrupio paslauga)

1866

Onkologijos chemoterapija III (L01CD02) (IIB pogrupio paslauga)

1867

Onkologijos chemoterapija III (L01CD01) (IIB pogrupio paslauga)

1868

Onkologijos chemoterapija III (IIB pogrupio paslauga)

1873

Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) (IIB pogrupio paslauga)

1874

Onkologijos chemoterapija II (L01CD02) (IIB pogrupio paslauga)

1875

Onkologijos chemoterapija II (L01CD01) (IIB pogrupio paslauga)

1876

Onkologijos chemoterapija II (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

40

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems (ilgalaikis gydymas)

806

Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas (IIB pogrupio paslauga)

807

Sustiprinto režimo psichiatrija (IIB pogrupio paslauga)

812

Tuberkuliozė I-2 (IIB pogrupio paslauga)

813

Tuberkuliozė II-1 (IIB pogrupio paslauga)

814

Tuberkuliozė II-2 (IIB pogrupio paslauga)

815

Tuberkuliozė II-3 (IIB pogrupio paslauga)

816

Tuberkuliozė II-4 (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

43

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus

817

Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

36

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos vaikams

870

Reanimacija I-1 (IIB pogrupio paslauga)

871

Reanimacija I-2 (IIB pogrupio paslauga, teikiama vaikams)

872

Reanimacija II (IIB pogrupio paslauga, teikiama vaikams)

1201

Pediatrija I (IIB pogrupio paslauga)

1202

Vaikų nefrologija II (IIB pogrupio paslauga)

1203

Vaikų ligos (IIB pogrupio paslauga)

1204

Vaikų hematologija II (IIB pogrupio paslauga)

1205

Vaikų gastroenterologija II (IIB pogrupio paslauga)

1206

Vaikų pulmonologija II (IIB pogrupio paslauga)

1207

Vaikų kardiologija II (IIB pogrupio paslauga)

1208

Pediatrija II (IIB pogrupio paslauga)

1209

Vaikų nefrologija III (IIB pogrupio paslauga)

1210

Vaikų gastroenterologija III (IIB pogrupio paslauga)

1211

Vaikų pulmonologija III (IIB pogrupio paslauga)

1212

Vaikų kardiologija III (IIB pogrupio paslauga)

1213

Vaikų hematologija III (IIB pogrupio paslauga)

1243

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1248

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC (IIB pogrupio paslauga)

1250

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3A, IIB pogrupio paslauga)

1252

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija (vaiko raida 3B, IIB pogrupio paslauga)

1253

Naujagimių patologija I (IIB pogrupio paslauga)

1335

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

36

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos vaikams

1344

Oftalmologija-otorinolaringologija II (IIB pogrupio paslauga)

1819

Vaikų neurologija II (IIB pogrupio paslauga)

1824

Vaikų alergologija II (IIB pogrupio paslauga)

1829

Vaikų reumatologija II (IIB pogrupio paslauga)

1834

Vaikų neurologija III (IIB pogrupio paslauga)

1837

Vaikų alergologija III (IIB pogrupio paslauga)

1840

Vaikų reumatologija III (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

40

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos vaikams (ilgalaikis gydymas)

876

Tuberkuliozė I-1 (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

38

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1293

Chirurgija I (IIB pogrupio paslauga)

1302

Chirurgija II (IIB pogrupio paslauga)

1336

Krūtinės chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1337

Urologija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1338

Neurochirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1339

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1340

Abdominalinė chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1341

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1342

Ginekologija IIA, kai atlikta operacija (IIB pogrupio paslauga)

1343

Ginekologija IIB, kai atlikta operacija (IIB pogrupio paslauga)

1345

Krūtinės chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1346

Urologija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1347

Širdies chirurgija II (IIB pogrupio paslauga)

1348

Neurochirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1349

Abdominalinė chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

38

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1350

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIB pogrupio paslauga)

1351

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1352

Kraujagyslių chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1353

Ginekologija IIC, kai atlikta operacija (IIB pogrupio paslauga)

1354

Chirurgija III (IIB pogrupio paslauga)

1355

Urologija III (IIB pogrupio paslauga)

1356

Kraujagyslių chirurgija III (IIB pogrupio paslauga)

1357

Ginekologija III (kai atlikta operacija) (IIB pogrupio paslauga)

1358

Krūtinės chirurgija III (IIB pogrupio paslauga)

1359

Neurochirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

1360

Neurochirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1361

Neurochirurgija IIIC (IIB pogrupio paslauga)

1362

Širdies chirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

1363

Širdies chirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1364

Širdies chirurgija IIIC (IIB pogrupio paslauga)

1365

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

1366

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1367

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija (IIB pogrupio paslauga)

1368

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija (IIB pogrupio paslauga)

1370

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (IIB pogrupio paslauga)

1371

Ortopedija-traumatologija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1372

Ortopedija-traumatologija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1373

Ortopedija-traumatologija IIC (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

38

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1374

Ortopedija-traumatologija III (IIB pogrupio paslauga)

1890

Abdominalinė chirurgija IIIC (IIB pogrupio paslauga)

1891

Abdominalinė chirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1892

Abdominalinė chirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

42

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija (ilgalaikis gydymas)

779

Ftiziochirurgija (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

38

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1232

Chirurgija-1 (vaikų) (IIB pogrupio paslauga)

1238

Chirurgija-2 (vaikų) (IIB pogrupio paslauga)

1241

[gimtų vaikų ligų chirurgija III (IIB grupės paslauga)

1456

Krūtinės chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1457

Krūtinės chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1458

Urologija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1459

Urologija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1460

Širdies chirurgija II (IIB pogrupio paslauga)

1461

Neurochirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1462

Neurochirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1463

Abdominalinė chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1464

Abdominalinė chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1465

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIB pogrupio paslauga)

1466

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

1467

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1468

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

38

Stacionarinės IIB pogrupio paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1469

Kraujagyslių chirurgija IIB (IIB pogrupio paslauga)

1470

Urologija III (IIB pogrupio paslauga)

1471

Kraujagyslių chirurgija III (IIB pogrupio paslauga)

1538

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1539

Neurochirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

1540

Krūtinės chirurgija III (IIB pogrupio paslauga)

1541

Neurochirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1542

Neurochirurgija IIIC (IIB pogrupio paslauga)

1543

Širdies chirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

1544

Širdies chirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1545

Širdies chirurgija IIIC (IIB pogrupio paslauga)

1552

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

1881

Abdominalinė chirurgija IIIC (IIB pogrupio paslauga)

1882

Abdominalinė chirurgija IIIB (IIB pogrupio paslauga)

1883

Abdominalinė chirurgija IIIA (IIB pogrupio paslauga)

1901

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (IIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

44

Stacionarinės IIIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems

1149

Terapija I (IIIA pogrupio paslauga)

1150

Terapija I (IIIA pogrupio paslauga)*

1151

Ginekologija IIA, kai neatlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)

1152

Ginekologija IIA, kai neatlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)*

1153

Ginekologija IIB, kai neatlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)

1154

Ginekologija IIB, kai neatlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)*

1155

Ginekologija IIC, kai neatlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

44

Stacionarinės IIIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems

1156

Nėštumo patologija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1157

Ginekologija III (kai neatlikta operacija, IIIA pogrupio paslauga)

1393

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIA grupės paslauga)

1394

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIA grupės paslauga)*

1488

Ginekologija I, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIIA pogrupio paslauga)

1489

Ginekologija I, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIIA pogrupio paslauga)*

1496

Ginekologija II, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

44

Stacionarinės IIIA pogrupio paslaugos vaikams

1214

Pediatrija I (IIIA pogrupio paslauga)

1215

Vaikų nefrologija II (IIIA pogrupio paslauga)

1216

Vaikų ligos (IIIA pogrupio paslauga)

1217

Vaikų hematologija II (IIIA pogrupio paslauga)

1218

Vaikų gastroenterologija II (IIIA pogrupio paslauga)

1219

Vaikų pulmonologija II (IIIA pogrupio paslauga)

1220

Vaikų kardiologija II (IIIA pogrupio paslauga)

1421

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIA pogrupio paslauga)

1422

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIA pogrupio paslauga)*

1820

Vaikų neurologija II (IIIA pogrupio paslauga)

1825

Vaikų alergologija II (IIIA pogrupio paslauga)

1830

Vaikų reumatologija II (IIIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

46

Stacionarinės IIIA pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1377

Chirurgija I (IIIA pogrupio paslauga)

1378

Chirurgija I (IIIA pogrupio paslauga)*

1379

Krūtinės chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1380

Urologija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1381

Neurochirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1382

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1383

Abdominalinė chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1384

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1385

Ginekologija IIA, kai atlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)

1386

Ginekologija IIB, kai atlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)

1387

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIIA pogrupio paslauga)

1388

Ginekologija IIC, kai atlikta operacija (IIIA pogrupio paslauga)

1389

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija (IIIA pogrupio paslauga)

1390

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija (IIIA pogrupio paslauga)

1391

Ortopedija-traumatologija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1392

Ortopedija-traumatologija IIB (IIIA pogrupio paslauga)

1504

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIIA pogrupio paslauga)

1506

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIIA pogrupio paslauga)

1508

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIIA pogrupio paslauga)

1510

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (IIIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

46

Stacionarinės IIIA pogrupio paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1233

Chirurgija-1 (vaikų) (IIIA pogrupio paslauga)

1472

Krūtinės chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1473

Urologija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1474

Neurochirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1475

Abdominalinė chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1476

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1477

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIIA pogrupio paslauga)

1512

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIIA pogrupio paslauga)

1514

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIIA pogrupio paslauga)

1548

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIIA pogrupio paslauga)

1553

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIIA pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

45

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems

720

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (IIIB pogrupio paslauga)

721

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) (IIIB pogrupio paslauga)

723

Neuroziniai susirgimai II (IIIB pogrupio paslauga)

724

Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija) (IIIB pogrupio paslauga)

729

Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės (IIIB pogrupio paslauga)

730

Psichosomatiniai susirgimai II (IIIB pogrupio paslauga)

731

Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija) (IIIB pogrupio paslauga)

1159

Terapija I (IIIB pogrupio paslauga)

1160

Terapija I (IIIB pogrupio paslauga)*

1161

Ginekologija IIA, kai neatlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)

1162

Ginekologija IIA, kai neatlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)*

1163

Ginekologija IIB, kai neatlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

45

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems

1164

Ginekologija IIB, kai neatlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)*

1165

Ginekologija IIC, kai neatlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)

1166

Nėštumo patologija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1167

Nėštumo patologija IIB (IIIB pogrupio paslauga)

1168

Ginekologija III, kai neatlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)

1169

Dermatovenerologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1170

Dermatovenerologija III (IIIB pogrupio paslauga)

1411

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIB grupės paslauga)

1412

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIB grupės paslauga)*

1490

Ginekologija I, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIIB pogrupio paslauga)

1491

Ginekologija I, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IIIB pogrupio paslauga)*

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

48

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems (ilgalaikis gydymas)

883

Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas (IIIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

45

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos vaikams

1221

Pediatrija I (IIIB pogrupio paslauga)

1222

Vaikų nefrologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1223

Vaikų ligos (IIIB pogrupio paslauga)

1224

Vaikų hematologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1225

Vaikų gastroenterologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1226

Vaikų pulmonologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1227

Vaikų kardiologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1244

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB (IIIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

45

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos vaikams

1423

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIB pogrupio paslauga)

1424

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IIIB pogrupio paslauga)*

1502

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC (IIIB pogrupio paslauga)

1821

Vaikų neurologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1826

Vaikų alergologija II (IIIB pogrupio paslauga)

1831

Vaikų reumatologija II (IIIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

47

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1395

Chirurgija I (IIIB pogrupio paslauga)

1396

Chirurgija I (IIIB pogrupio paslauga)*

1397

Krūtinės chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1398

Urologija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1399

Neurochirurgija IIA (III B pogrupio paslauga)

1400

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1401

Abdominalinė chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1402

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1403

Ginekologija IIA, kai atlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)

1404

Ginekologija IIB, kai atlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)

1405

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIIB pogrupio paslauga)

1406

Ginekologija IIC, kai atlikta operacija (IIIB pogrupio paslauga)

1407

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija (IIIB pogrupio paslauga)

1408

Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija (IIIB pogrupio paslauga)

1409

Ortopedija-traumatologija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1410

Ortopedija-traumatologija IIB (IIIB pogrupio paslauga)

1505

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

47

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1507

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIIB pogrupio paslauga)

1509

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIIB pogrupio paslauga)

1511

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III (IIIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

47

Stacionarinės IIIB pogrupio paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1234

Chirurgija-1 (vaikų) (IIIB pogrupio paslauga)

1478

Krūtinės chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1479

Urologija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1480

Neurochirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1481

Abdominalinė chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1482

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1483

Kraujagyslių chirurgija IIA (IIIB pogrupio paslauga)

1513

Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II (IIIB pogrupio paslauga)

1515

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB (IIIB pogrupio paslauga)

1549

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB (IIIB pogrupio paslauga)

1554

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA (IIIB pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

49

Stacionarinės IV grupės paslaugos suaugusiesiems

820

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (IV grupės paslauga)

821

Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) (IV grupės paslauga)

823

Neuroziniai susirgimai II (IV grupės paslauga)

824

Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija) (IV grupės paslauga)

1171

Terapija I (IV grupės paslauga)

1172

Ginekologija IIA, kai neatlikta operacija (IV grupės paslauga)

1173

Ginekologija IIB, kai neatlikta operacija (IV grupės paslauga)

1174

Ginekologija IIC, kai neatlikta operacija (IV grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

49

Stacionarinės IV grupės paslaugos suaugusiesiems

1420

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IV grupės paslauga)

1492

Ginekologija I, kai neatlikta operacija ir suteikta paslauga neatitinka bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų (IV grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

49

Stacionarinės IV grupės paslaugos vaikams

1228

Pediatrija I (IV grupės paslauga)

1229

Vaikų ligos (IV grupės paslauga)

1245

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB (IV grupės paslauga)

1425

Oftalmologija-otorinolaringologija I (IV pogrupio paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

50

Stacionarinės IV grupės paslaugos suaugusiesiems, jei atliekama operacija

1413

Chirurgija I (IV grupės paslauga)

1414

Neurochirurgija IIB (IV grupės paslauga)

1415

Abdominalinė chirurgija IIB (IV grupės paslauga)

1416

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA (IV grupės paslauga)

1417

Ginekologija IIA, kai atlikta operacija (IV grupės paslauga)

1418

Ginekologija IIB, kai atlikta operacija (IV grupės paslauga)

1419

Ortopedija-traumatologija IIA (IV grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

50

Stacionarinės IV grupės paslaugos vaikams, jei atliekama operacija

1235

Chirurgija-1 (vaikų) (IV grupės paslauga)

1484

Neurochirurgija IIA (IV grupės paslauga)

1485

Abdominalinė chirurgija IIA (IV grupės paslauga)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

51

Dienos chirurgijos paslaugos

884

Dienos chirurgija I

885

Dienos chirurgija II

886

Dienos chirurgija III

887

Dienos chirurgija IV

888

Dienos chirurgija V

889

Dienos chirurgija VI

890

Reanimacija I-I

1929

Dienos chirurgija VII

1930

Dienos chirurgija VIII

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

4

Brangieji tyrimai stacionaro sąlygomis

318

Kompiuterinė tomografija (stacionaro sąlygomis)

320

Magnetinio rezonanso tomografija (stacionaro sąlygomis)

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

5

Brangiosios procedūros stacionaro sąlygomis

304

Diagnostinė intervencinė radiologija (stacionaro sąlygomis)

305

Gydomoji intervencinė radiologija

310

Hiperbarinė oksigenacija (stacionaro sąlygomis)

312

Gydomoji gravitacinė kraujo chirurgija (stacionaro sąlygomis)

1256

Diagnostinė endoskopinė retrogradinė cholangiopankreatografija

01 05

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

5

Brangiosios procedūros stacionaro sąlygomis

1926

Paprastoji hemodializė (stacionaro sąlygomis)

1927

Sudėtingoji hemodializė

1928

Hemofiltracija

03

Išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui kompensuoti

 

 

 

 

03 01

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos

8

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems

909

Ambulatorinė reabilitacija: ausų, nosies, gerklės ligos, II reabilitacijos etapas

910

Ambulatorinė reabilitacija: ausų, nosies, gerklės ligos, III reabilitacijos etapas

911

Ambulatorinė reabilitacija: kvėpavimo sistemos ligos, II reabilitacijos etapas

912

Ambulatorinė reabilitacija: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas

913

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 48 dienos)

914

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 40 dienų)

915

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

916

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

917

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas

918

Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai, II reabilitacijos etapas

919

Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas

920

Ambulatorinė reabilitacija: kraujotakos sistemos ligos, II reabilitacijos etapas

921

Ambulatorinė reabilitacija: kraujotakos sistemos ligos, III reabilitacijos etapas

922

Ambulatorinė reabilitacija: endokrininės ligos, II reabilitacijos etapas

923

Ambulatorinė reabilitacija: endokrininės ligos, II ir III reabilitacijos etapai

924

Ambulatorinė reabilitacija: virškinimo sistemos ligos, II ir III reabilitacijos etapai

925

Ambulatorinė reabilitacija: inkstų ligos, II ir III reabilitacijos etapai

03 01

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos

8

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems

926

Ambulatorinė reabilitacija: akių ligos, II reabilitacijos etapas

927

Ambulatorinė reabilitacija: akių ligos, II ir III reabilitacijos etapai

928

Ambulatorinė reabilitacija: ginekologinės ligos, II reabilitacijos etapas

929

Ambulatorinė reabilitacija: ginekologinės ligos, II ir III reabilitacijos etapai

930

Ambulatorinė reabilitacija: odos ligos, II reabilitacijos etapas

931

Ambulatorinė reabilitacija: odos ligos, III reabilitacijos etapas

1027

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 20 dienų)

1028

Ambulatorinė reabilitacija: kraujotakos sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų)

1029

Ambulatorinė reabilitacija: ausų, nosies, gerklės ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų)

1042

Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 20 dienų)

03 01

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos

8

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams

982

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 48 dienos)

983

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 40 dienų)

984

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

985

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

986

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų)

987

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

988

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

03 01

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos

8

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams

989

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

990

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas

991

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų kraujotakos sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

992

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų kraujotakos sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 18 dienų)

993

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų kraujotakos sistemos ligos, III reabilitacijos etapas

994

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų kvėpavimo sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

995

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų kvėpavimo sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 18 dienos)

996

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas

997

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų endokrininės ligos, II reabilitacijos etapas

998

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų endokrininės ligos, III reabilitacijos etapas

999

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų virškinimo sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

1000

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų virškinimo sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 18 dienų)

1001

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų virškinimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas

1002

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų inkstų ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

1003

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų inkstų ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 18 dienų)

1004

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų inkstų ligos, III reabilitacijos etapas

1005

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai, II reabilitacijos etapas

03 01

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos

8

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams

1006

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai, III reabilitacijos etapas

1007

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

1008

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 18 dienų)

1009

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų ausų, nosies, gerklės ligomis, III reabilitacijos etapas

1010

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų akių ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

1011

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų akių ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 18 dienų)

1012

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų akių ligos, III reabilitacijos etapas

1013

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų odos ligos, II reabilitacijos etapas

1014

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų odos ligos, III reabilitacijos etapas

1021

Ambulatorinė reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos, II reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

8

Reabilitacijos III paslaugos suaugusiesiems

943

Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 130 dienų)

944

Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 100 dienų)

945

Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 70 dienų)

946

Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 54 dienos)

947

Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 45 dienos)

948

Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 35 dienos)

949

Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

950

Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 35 dienos)

951

Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

8

Reabilitacijos III paslaugos suaugusiesiems

952

Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai, antras ciklas

953

Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai, pirmas ciklas

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

8

Reabilitacijos II paslaugos suaugusiesiems

276

Reabilitacija II: akių ligos

277

Reabilitacija II: ausų, nosies, gerklės ligos

278

Reabilitacija II: endokrininės ligos

279

Reabilitacija II: kvėpavimo sistemos ligos

284

Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos

663

Reabilitacija II: ginekologinės ligos

936

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 48 dienos)

937

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 40 dienų)

938

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

939

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

940

Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

941

Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

1025

Pakartotinė reabilitacija: akių ligos (reabilitacija II)

1026

Pakartotinė reabilitacija: ausų, nosies, gerklės ligos (reabilitacija II)

1043

Vaikų slauga, taikant reabilitaciją

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

8

Reabilitacijos II paslaugos vaikams

623

Reabilitacija II: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos

624

Reabilitacija II: vaikų akių ligos

956

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 48 dienos)

957

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 40 dienų)

958

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

959

Reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

8

Reabilitacijos II paslaugos vaikams

960

Reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 120 dienų)

961

Reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 60 dienų)

962

Reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 30 dienų)

963

Reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

964

Reabilitacija II: vaikų kraujotakos sistemos ligos

965

Reabilitacija II: vaikų kvėpavimo sistemos ligos

966

Reabilitacija II: vaikų endokrininės ligos

967

Reabilitacija II: vaikų virškinimo sistemos ligos

968

Reabilitacija II: vaikų inkstų ligos

969

Reabilitacija II: vaikų kraujo ir limfos ligos

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

8

Palaikomosios reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems

932

Palaikomoji reabilitacija: akių ligos

933

Palaikomoji reabilitacija: ausų, nosies, gerklės ligos

934

Palaikomoji reabilitacija: nervų sistemos ligos

935

Palaikomoji reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

8

Palaikomosios reabilitacijos paslaugos vaikams

1015

Palaikomoji reabilitacija: vaikų nervų sistemos ligos

1016

Palaikomoji reabilitacija: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai

1017

Palaikomoji reabilitacija: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos

1018

Palaikomoji reabilitacija: vaikų akių ligos

1019

Palaikomoji reabilitacija: vaikų kraujo ir limfos ligos

1023

Vaikų slauga taikant palaikomąją reabilitaciją

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

9

Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos suaugusiesiems

287

Sveikatos grąžinamasis gydymas: akių ligos

288

Sveikatos grąžinamasis gydymas: ausų, nosies, gerklės ligos

289

Sveikatos grąžinamasis gydymas: endokrininės ligos

290

Sveikatos grąžinamasis gydymas: ginekologinės ligos

291

Sveikatos grąžinamasis gydymas: kvėpavimo sistemos ligos

292

Sveikatos grąžinamasis gydymas: nefrologinės ligos

293

Sveikatos grąžinamasis gydymas: nervų sistemos ligos

294

Sveikatos grąžinamasis gydymas: odos ir poodžio ligos

299

Sveikatos grąžinamasis gydymas: psichikos ir elgesio sutrikimai

301

Sveikatos grąžinamasis gydymas: kraujotakos sistemos ligos

302

Sveikatos grąžinamasis gydymas: virškinimo sistemos ligos

954

Sveikatos grąžinamasis gydymas: dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio

955

Sveikatos grąžinamasis gydymas: judamojo-atramos aparato pažeidimai

1024

Sveikatos grąžinamasis gydymas: nervų sistemos ligos

1044

Vaikų slauga taikant sveikatos grąžinamąjį gydymą.

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

9

Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos vaikams

970

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 24 dienos)

971

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 22 dienos)

972

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai

973

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų kraujotakos sistemos ligos

974

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų kvėpavimo sistemos ligos

975

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų endokrininės ligos

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

9

Sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos vaikams

976

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų virškinimo sistemos ligos

977

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų inkstų ligos

978

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai

979

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų ausų, nosies, gerklės ligos

980

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų akių ligos

981

Sveikatos grąžinamasis gydymas: vaikų odos ligos

03 02

Stacionarinės medicininės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

7

Sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos vaikams

372

Antirecidyvinis gydymas: vaikų nervų ligos

653

Antirecidyvinis gydymas: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai

654

Antirecidyvinis gydymas: vaikų kraujotakos sistemos ligos

655

Antirecidyvinis gydymas: vaikų kvėpavimo sistemos ligos

656

Antirecidyvinis gydymas: vaikų endokrininės ligos

657

Antirecidyvinis gydymas: vaikų virškinimo sistemos ligos

658

Antirecidyvinis gydymas: vaikų inkstų ligos

659

Antirecidyvinis gydymas: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai

660

Antirecidyvinis gydymas: vaikų ausų, nosies, gerklų ligos

1020

Antirecidyvinis gydymas: vaikų akių ligos

1031

Vaikų slauga taikant antirecidyvinį gydymą.

06

Išlaidos sveikatos programoms finansuoti

 

 

 

 

06 01

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos

10

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos suaugusiesiems, teikiamos ambulatorinėmis sąlygomis

1904

AUTOKKL transplantacijos suaugusiesiems III etapas

1909

ALOKKL transplantacijos suaugusiesiems III etapas

1920

Negiminingo donoro tyrimas (skirtas Lietuvos negiminingų donorų registrui)

06 01

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos

10

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos vaikams, teikiamos ambulatorinėmis sąlygomis

1913

AUTOKKL transplantacijos vaikams III etapas

1918

ALOKKL transplantacijos vaikams III etapas

06 01

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos

10

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos suaugusiesiems, teikiamos stacionaro sąlygomis

343

Paciento, kuriam prijungta dirbtinė širdis, gydymas

344

Širdies transplantacijos I etapas

345

Širdies transplantacijos II etapas

346

Širdies transplantacijos III-I etapas

347

Širdies transplantacijos III-2 etapas

348

Širdies transplantacijos IV etapas

349

Širdies transplantacijos V etapas

350

Inkstų transplantacijos I etapas

351

Inkstų transplantacijos II etapas

352

Inkstų transplantacijos III etapas

353

Inkstų transplantacijos IV etapas

354

Inkstų transplantacijos V etapas

355

Inkstų transplantacijos VI etapas

356

Ragenos transplantacijos I etapas

357

Ragenos transplantacijos II etapas

358

Ragenos transplantacijos III etapas

359

Ragenos transplantacijos IV etapas

360

Ragenos transplantacijos V etapas

369

Multiorganinio donoro paruošimas

892

Kepenų transplantacijos I etapas

893

Kepenų transplantacijos II etapas

894

Kepenų transplantacijos III etapas

895

Kepenų transplantacijos IV etapas

06 01

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos

10

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos suaugusiesiems, teikiamos stacionaro sąlygomis

896

Kepenų transplantacijos V etapas

897

Kepenų transplantacijos VI etapas

898

Kepenų transplantacijos VII etapas

899

Kepenų transplantacijos VIII etapas

900

Kepenų transplantacijos IX etapas

901

Kepenų transplantacijos X etapas

902

Kepenų transplantacijos XI etapas

1902

AUTOKKL transplantacijos suaugusiesiems I etapas

1903

AUTOKKL transplantacijos suaugusiesiems II etapas

1905

AUTOKKL transplantacijos suaugusiesiems IV etapas

1906

ALOKKL transplantacijos suaugusiesiems Ia etapas

1907

ALOKKL transplantacijos suaugusiesiems Ib etapas

1908

ALOKKL transplantacijos suaugusiesiems II etapas

1910

ALOKKL transplantacijos suaugusiesiems IV etapas

06 01

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos

10

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programos paslaugos vaikams, teikiamos stacionaro sąlygomis

1911

AUTOKKL transplantacijos vaikams I etapas

1912

AUTOKKL transplantacijos vaikams II etapas

1914

AUTOKKL transplantacijos vaikams IV etapas

1915

ALOKKL transplantacijos vaikams Ia etapas

1916

ALOKKL transplantacijos vaikams Ib etapas

1917

ALOKKL transplantacijos vaikams II etapas

1919

ALOKKL transplantacijos vaikams IV etapas

01 02

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

14

PAASP atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojų prevencinės paslaugos

1844

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

1845

Informacijos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga

01 02

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

6

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas

1846

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (netinkamas)

1847

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (nėra IPPN)

1848

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (ASC-US)

1849

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (ASC-H)

01 02

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

6

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas

1850

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (LSIL)

1851

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (HSIL)

1852

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (SCC)

1853

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (AGUS)

1854

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (AGC)

1855

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (AIS)

1856

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (AC)

1857

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (EPM)

1858

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimas (kiti)

06 03

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos paslaugos

53

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos paslaugos

1921

Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (4 dantų)

1922

Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (3 dantų)

1923

Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (2 dantų)

1924

Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (1 danties)

06 04

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos

58

Paslauga pagal atrankinės mamografinės patikros programą

1959

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją

1960

Mamogramų atlikimo paslauga

1961

Mamogramų vertinimo paslauga

 

* šiais kodais teikiamos paslaugos priskiriamos IIB pogrupio paslaugoms, tačiau gali būti teikiamos ir dienos stacionaro sąlygomis. Dėl paslaugos priskyrimo prie IIB ar IIIA arba IIIB pogrupių stacionarinių paslaugų įstaiga sprendžia individualiai, atsižvelgdama į klinikinę situaciją ir taikytą gydymą. Šių paslaugų nomenklatūra pagal TLK-10 klasifikaciją numatoma sutartyje su teritorine ligonių kasa.

 

Vartojamos santrumpos:

L01CD01, L01CD02, L01BC05 – nurodytas vaisto, skirto gydymo kursui, anatominis terapinis cheminis (ATC) kodas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtintą 2002 m. klasifikaciją;

netinkamas – tepinėlis netinka tyrimui;

nėra IPPN – nėra intraepitelinių pakitimų ar piktybinio naviko;

ASC-US – atipinės nenustatytos reikšmės plokščiojo epitelio ląstelės;

ASC-H – atipinės plokščiojo epitelio ląstelės, gali būti žymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai;

LSIL – nežymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai;

HSIL – žymūs plokščialąsteliniai intraepiteliniai pakitimai;

SCC – plokščialąstelinė karcinoma;

AGUS – atipinės nenustatytos reikšmės liaukinio epitelio ląstelės;

AGC – atipinės liaukinės ląstelės, gali būti piktybinės;

AIS – adenokarcinoma in situ;

AC – adenokarcinoma;

EPM – nėra intraepitelinių pakitimų ar piktybinio naviko (endometriumo ląstelės, 40 metų ir vyresnių moterų);

kiti – kiti piktybiniai navikai.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-96, 2005-07-26, Žin., 2005, Nr. 94-3529 (2005-08-04), i. k. 10522LKISAK0001K-96

Nr. 1K-109, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 110-4041 (2005-09-10), i. k. 10522LKISAK001K-109

Nr. 1K-129, 2005-10-13, Žin., 2005, Nr. 124-4437 (2005-10-18), i. k. 10522LKISAK001K-129

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-96, 2005-07-26, Žin., 2005, Nr. 94-3529 (2005-08-04), i. k. 10522LKISAK0001K-96

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus" pakeitimo

 

2.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-109, 2005-09-05, Žin., 2005, Nr. 110-4041 (2005-09-10), i. k. 10522LKISAK001K-109

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus" pakeitimo

 

3.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Įsakymas

Nr. 1K-129, 2005-10-13, Žin., 2005, Nr. 124-4437 (2005-10-18), i. k. 10522LKISAK001K-129

Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 "Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo