Įsakymas netenka galios 2000-04-23:

Valstybinė veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. 74, 2000-03-30, Informaciniai pranešimai, 2000, Nr. 17-270 (2000-04-22), i. k. 1005180ISAK00000074

Dėl muitinės sandėlių ir importo bei eksporto terminalų

 

Suvestinė redakcija nuo 1999-10-10 iki 2000-04-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1998, Nr. 17-432, i. k. 0985180ISAK00004-28

 

VALSTYBINĖ VETERINARIJOS TARNYBA

 

Į S A K Y M A S

DĖL MUITINĖS SANDĖLIŲ

 

1998 m. vasario 9 d. Nr. 4-28

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 12 15 nutarimą Nr. 1418 ir remdamasis Muitinės departamento 1998 01 14 rašte Nr. 03-351 pateiktu muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų sąrašu,

ĮSAKAU:

1. Pripažinti tinkamais mėsą ir maisto produktus bei mėsos produktus (kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą /KPN/ – 02.01-02.10, 16.01, 16.02), sviestą, sūrį, varškę (kodai pagal KPN – 04.05, 04.06) laikyti šiuose muitinės sandėliuose, importo ir eksporto terminaluose:

AB „Šaltis“ (Stoties g. 6b, Plungė) HA0044;

UAB „Plungės kooperatinė prekyba (Birutės g. 46, Plungė) HA0153;

AB „Kauno šaldytuvai“ (Taikos pr. 96, Kaunas) KT0016;

AB „Žuvis“ (Taikos pr. 94, Kaunas) KU0149;

UAB prekybos namai „Edelveisas“ (Elektrėnų g. 1, Kaunas) KU0147;

AB „Šiaulių maistas“ (Basanavičiaus g. 127, Šiauliai) SA0170;

Lipeikio įmonė „Egzotika“ (Basanavičiaus g. 69b, Panevėžys) PA159;

AB „Šaldytuvų ūkis“ (Kirtimų g. 61, Vilnius) VA0163;

AB „Šaldytuvų ūkis“ (Kirtimų g. 61, Vilnius) U/TER VT0020;

UAB „Salmona“ (Liepų g. 79, Klaipėda) LA0174;

UAB „Ketonas“ (Šilutės pl. 41, Klaipėda) LA0122;

UAB „Ketonas“ (Šilutės pl. 9, Klaipėda) TERM LT0013;

AB koncernas „ALGA“ (Gamyklų g. 4, Marijampolė) FT 0023

Punkto pakeitimai:

Nr. 4-254, 1999-10-04, Informaciniai pranešimai, 1999, Nr. 40-164 (1999-10-09); Informaciniai pranešimai, 2000, Nr. 8-112 (2000-02-19), i. k. 0995180ISAK0004-254

 

2. Kiti Muitinės departamento 1998 01 14 rašto Nr. 03-351 sąraše įvardyti muitinės sandėliai, importo ir eksporto terminalai neatitinka veterinarinių-sanitarinių reikalavimų ir juose laikyti prekes pagal nurodytus KPN kodus – 02.01–02.10, 16.01, 16.02, 04.05, 04.06 yra draudžiama.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                       K. LUKAUSKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. 4-254, 1999-10-04, Informaciniai pranešimai, 1999, Nr. 40-164 (1999-10-09); Informaciniai pranešimai, 2000, Nr. 8-112 (2000-02-19), i. k. 0995180ISAK0004-254

Dėl Valstybinės veterinarijos tarnybos 1998 02 09 įsakymo Nr. 4-28 "Dėl muitinės sandėlių" papildymo