TAR teisinė informacija

Teisėkūros pagrindų įstatymas

Teisės aktų registro nuostatai

Teisės aktų registro duomenų saugos nuostatai

Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašas

Duomenų apie teismų procesinius sprendimus perdavimo Teisės aktų registrui tvarkos aprašas

Įstaigų vadovų, kolegialių institucijų teisės aktų registravimo ir jų bylų sudarymo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimus, rekomendacijos

Elektroninių duomenų teikimo iš Teisės aktų registro taisyklės

Teisės aktų registro duomenų teikimo paslaugų įkainiai

Duomenų mainų instrukcija (DOK-6.1 TAR integravimo su kitomis sistemomis API dokumentacija)

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES