Kur kreiptis Teisės aktų registro veikimo ar teisės aktų paieškos klausimais?

Šiais klausimais siūlome skambinti telefonu (8 5)  239 6999 arba siųsti klausimus elektroniniu paštu info@e-tar.lt.

Dokumentų departamento Teisės aktų registro skyriaus darbuotojų sąrašą galite rasti Teisės aktų registro interneto svetainės pradinio puslapio skiltyje Kontaktai.

 

Kur ieškoti teisės aktų projektų ir jų lydimųjų dokumentų?

Teisės aktų projektų ir jų lydimųjų dokumentų reikia ieškoti Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal.

Teisės aktų informacinės sistemos nuorodą taip pat galite rasti Teisės aktų registro interneto svetainės pradinio puslapio skiltyje Teisės aktų projektų, susijusių dokumentų ir vertimų paieška.

 

Kur ieškoti teisės aktų vertimų į kitas kalbas?

Teisės aktų vertimų reikia ieškoti Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje adresu https://e-seimas.lrs.lt/portal.

Teisės aktų informacinės sistemos nuorodą taip pat galite rasti Teisės aktų registro interneto svetainės pradinio puslapio skiltyje Teisės aktų projektų, susijusių dokumentų ir vertimų paieška.

Teisės aktų vertimai į kitas kalbas nėra įtraukti į Teisės aktų registro objektų sąrašą. Registre galima rasti tarptautinių dokumentų kitomis kalbomis skenuotus originalus: jie pateikiami kaip priedai kartu su tarptautinio dokumento lietuvišku tekstu.

 

Kaip dažnai gaunama teisės aktų prenumerata?

Prenumerata gaunama tomis dienomis, kai Teisės aktų registre yra paskelbti naujausi teisės aktai, atitinkantys pasirinktą prenumeratos filtrą, t. y. registro prenumeratos filtras atrenka tuos teisės aktus, kurie atitinka visus nustatytus kriterijus. Pastebėtina, kad tais atvejais, jeigu nebuvo užregistruota prenumeratos filtrą atitinkančių teisės aktų, prenumeratos pranešimas nėra siunčiamas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad konkrečios institucijos ir įstaigos retai priima įvairioms grupėms priklausančius teisės aktus, todėl rekomenduotina tiek paieškos, tiek prenumeratos atrankos filtruose naudoti arba įstaigos, arba grupės kriterijų, bet ne abu kartu vienu metu.

 

Ar teisės aktų paieška yra mokama?

Seimo interneto svetainėje Teisės aktų registro duomenų paieška yra nemokama. Norintiems sekti naujausius paskelbtus teisės aktus siūlome užpildyti prenumeratos užsakymo elektroniniu paštu formą https://www.e-tar.lt/portal/lt/subscription. Išsamesnę informaciją apie prenumeratos užsakymą, atnaujinimą ar atsisakymą galite rasti Naudotojo vadove.

 

Ar Teisės aktų registro duomenys yra mokami?

Teisės aktų registro duomenys prieinami neatlygintinai.

Tais atvejais, kai Teisės aktų registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatyta tvarka asmenims, turintiems teisę juos gauti ir turintiems tikslą teikti paslaugas tretiesiems asmenims, arba kai asmenys pageidauja gauti duomenis, kuriems parengti ir pateikti reikalingos papildomos sąnaudos, Teisės aktų registro tvarkytojas, atsižvelgdamas į teikiamų duomenų kiekį ir naudojamus informacinių technologijų sprendimus, nustato atlyginimo už šias paslaugas dydį.

Atlyginimo už teikiamas paslaugas dydis viešai skelbiamas Teisės aktų registro interneto svetainėje adresu https://www.e-tar.lt/resources/files/TAR_ikainiu_isakymas.pdf

 

Kur rasti Duomenų teikimo Teisės aktų registrui sutarčių šablonus?

Teisės aktų registrui duomenis privalantys teikti subjektai su Teisės aktų registro valdytoju ir tvarkytoju – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija turi pasirašyti Duomenų teikimo Teisės aktų registrui sutartis. Sutarties forma ir visa būtina sutarties sudarymui informacija pateikta Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje svetainėje adresu http://www.lrs.lt/TAR.

 

Ar teisės aktai dar skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“?

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Teisėkūros pagrindų įstatymui, teisės aktai yra skelbiami Teisės aktų registro interneto svetainėje www.e-tar.lt.

Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, teisės akto įregistravimas ir paskelbimas Teisės aktų registre laikomas oficialiu teisės akto paskelbimu.

 

Kaip surasti galiojančią teisės akto suvestinę redakciją?

Pradiniame Teisės aktų registro puslapyje esančiame paieškos laukelyje įveskite dominančią frazę (1), padėkite žymą prie „Suvestinių redakcijų paieška“ (2), spustelkite mygtuką IEŠKOTI.

Gautame sąraše pasirinkite galiojančią (3) suvestinę redakciją (galiojimą žymi būsenos laukelyje esantis žalios spalvos ženklelis).

Jeigu paprastoji (vieno langelio) paieška pateikia Jūsų netenkinantį rezultatą, naudokitės išplėstine paieška, nustatydami tam tikrus paieškos kriterijus, pvz., užpildant laukus „Žodžiai pavadinime“, „Įstaiga“, „Rūšis“ ir uždedant varnelę laukelyje „Suvestinių redakcijų paieška“.

Detaliau apie paiešką skaitykite Naudotojo vadove.

 

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES