Dėl Bendrojo lavinimo mokyklų 2002/2003 m. m. bendrųjų ugdymo planų

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES