Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 255 "Dėl Prašymų įregistruoti mokesčių mokėtojų registre formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES