Dėl bendrojo lavinimo mokyklų 2002/2003 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų vykdymo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES