Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-96 "Dėl Atsargų laivams ir (arba) orlaiviams atleidimo nuo akcizų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES