Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-345 "Dėl Melioracijos programos investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES