Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 "Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo" papildymo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES