Naudotojo vadovas

Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu visuomet matomas Teisės aktų registro portalo viršutinėje juostoje. Naudodamiesi šiuo meniu galite pasiekti įvairius Teisės aktų registro portalo puslapius, pasirinkti neįgaliesiems arba mobiliesiems įrenginiams pritaikytas portalo versijas, pakeisti nustatytą kalbą.

Pradinis puslapis

Pradiniame Teisės aktų registro puslapyje pateikiama paprastoji teisės aktų paieška ir naudingos nuorodos.

Paprastoji teisės aktų paieška atliekama pagal žodžius teisės akto pavadinime:

Ieškant teisės akto pagal žodžius pavadinime, reikiamus lietuviškus rašmenis galima įvesti naudojantis įrašo lauko dešinėje esančia klaviatūros ikonėle. Be to, galima nustatyti paieškos tipą:

    „Visi žodžiai“ – bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime randami visi įvesti žodžiai;

    „Bet kuris iš žodžių“ – bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime yra bent vienas iš įvestų žodžių;

    „Tiksli frazė“ – bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime yra tikslus įvestas teksto fragmentas;

      „Be šių žodžių“ – bus pateikiami teisės aktai, kurių pavadinime nėra įvestų žodžių.

Paspaudus mygtuką „Ieškoti“, atveriamas paieškos rezultatų puslapis, kuriame pateikiamas paieškos parametrus atitinkantis teisės aktų sąrašas. Pateiktame paieškos rezultatų sąraše galima patikslinti paieškos parametrus ir (arba) susiaurinti paieškos rezultatų sąrašą, filtruojant pagal šiuos parametrus: „Grupė“, „Rūšis“, „Įstaiga“, „Priėmimo data“, „Įsigaliojimo data“, „Būsena“, „Užregistravimo TAR data“, „Eurovoc“.

Paieškos rezultatų sąrašo stulpelyje „Galiojimas/Pakeitimai/Projektai“ pateikiama informacija žymima taip:

 – teisės aktas galioja;

 – teisės aktas neįsigaliojęs;

 – teisės aktas negalioja;

 – nuoroda į suvestinių redakcijų sąrašą pagal datą;

 – teisės aktas turi pakeitimų.

Paieškos rezultatų sąrašo stulpelyje „Pavadinimas“ gali būti pateikiama informacija apie teisės akto galiojančią suvestinę redakciją. 

Raudona spalva pateikiamas įrašas „Yra pakeitimų“, pridedamas prie informacijos apie galiojančią suvestinę redakciją, nurodo, kad yra teisės akto pakeitimų, pagal kuriuos suvestinė redakcija dar nėra parengta.

Teisės akto paiešką galima atlikti ir pagal suvestines redakcijas:

Paieškos laukelyje įvedus reikiamus žodžius (frazę) ir pridėjus žymą „Suvestinių redakcijų paieška“, paspaudus mygtuką „Ieškoti“, pateikiamas paieškos parametrus atitinkančių teisės aktų suvestinių redakcijų sąrašas. Pateiktą paieškos rezultatų sąrašą galima patikslinti ir (arba) susiaurinti paieškos rezultatų sąrašą, filtruojant pagal šiuos parametrus: „Rūšis“, „Įstaiga“, „Įsigalioja“, „Galioja iki“. Paieškos rezultatų sąraše galiojanti suvestinė redakcija stulpelyje „Būsena“ pažymėta žalios spalvos ženkleliu.

Paspaudus mygtuką „Išplėstinė paieška“, atveriamas teisės aktų paieškos puslapis, leidžiantis įvesti daugiau paieškos parametrų.

Naudingų nuorodų dalyje pateikiamos nuorodos į įvairią naudingą informaciją:

Naujausi teisės aktai

Naujausių teisės aktų puslapyje pateikiamas naujausių teisės aktų sąrašas pagal Teisės aktų registre numatytas grupes („Valstybės institucijų ir įstaigų teisės aktai“, „Savivaldybių teisės aktai“, „Tarptautiniai dokumentai“ ir „Teismų dokumentai“) ir šių teisės aktų registracijos Teisės aktų registre arba įsigaliojimo datą.

Tai pačiai grupei priskiriami teisės aktai pateikiami vienoje kortelėje. Puslapis nustatytuoju režimu rodo naujausius vieno mėnesio laikotarpio teisės aktus pagal jų registracijos datą, pradedant nuo paskutinio registruoto tos pačios grupės teisės akto.

Norėdami pakeisti rodomų teisės aktų datų rėžį arba filtruoti pagal įsigaliojimo datą, galite taikyti filtravimo parametrus. Pakeitus filtravimo parametrus ir paspaudus mygtuką „Atnaujinti“, atnaujinamas tik paieškos parametrus atitinkančių tos pačios grupės teisės aktų rezultatų sąrašas.

Paspaudus mygtuką „Spausdinti/išsaugoti pasirinktus“, atveriamas naujas naršyklės langas, kuriame pateikiamas spausdinti arba išsaugoti naršyklės priemonėmis pritaikytas pasirinktų teisės aktų sąrašas.

Teisės aktų paieška

Šiame puslapyje pateikiama išplėstinės teisės aktų paieškos forma:

Atliekant išplėstinę paiešką pagal žodžius teisės akto pavadinime ir (arba) tekste, galima naudoti specialius operacijos ženklus „-“ ir „+“:

1.     Pasirinkus paieškos tipą "Visi žodžiai", prieš žodį įvestas operacijos ženklas „-“ reiškia, kad žodžių junginiai su šiuo žodžiu į paiešką nebus įtraukti, pvz., įrašo lauke "Žodžiai pavadinime" įvedus „ministerija -plėtra“ (be kabučių), bus ieškoma teisės aktų, kurių pavadinime yra žodis "ministerija" (bet kurio linksnio), bet nėra žodžio "plėtra" (bet kurio linksnio).

2.     Pasirinkus paieškos tipą "Bet kuris iš žodžių", prieš žodį įvestas operacijos ženklas "+" reiškia, kad šį žodį visada būtina įtraukti į paiešką.

Teisės aktų paieškos formoje įrašo lauke „TAR Identifikacinis kodas“ nurodomas teisės akto registracijos Teisės aktų registre numeris.

Įstaigos įrašo lauko dešinėje pateikiami pabraukti žodžiai „Prezidentas“, „Seimas“, „Vyriausybė“ leidžia greitai pasirinkti teisės aktus priėmusią instituciją, o pabraukti žodžiai  "Dekretas", "Įstatymas", "Nutarimas" prie teisės akto rūšies įrašo lauko – greitai nurodyti teisės akto rūšį.