Naudotojo vadovas

Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu visuomet matomas Teisės aktų registro portalo viršuje. Šiuo meniu galite pasiekti įvairius portalo puslapius bei pakeisti kalbos nustatymus.

Pradinis puslapis

Pradiniame Teisės aktų registro puslapyje pateikiamos dvi dalys: paprastoji teisės aktų paieška ir naudingos nuorodos.

Pradiniame Teisės aktų registro puslapyje pateikiama paprastoji teisės aktų paieška pagal žodžius teisės akto pavadinime. Žodžių pavadinime parametrui leidžiama nustatyti paieškos tipą:

Žodžių pavadinime parametro lauko dešinėje esanti klaviatūros ikonėlė leidžia į parametro lauką pele įvesti lietuviškus simbolius. Paspaudus mygtuką "Ieškoti", atveriamas paieškos rezultatų puslapis. Paspaudus mygtuką "Išplėstinė paieška", atveriamas teisės aktų paieškos puslapis, leidžiantis įvesti daugiau paieškos parametrų.

Naudingų nuorodų dalyje pateikiamos nuorodos į įvairią naudingą informaciją tiek Teisės aktų registro portale, tiek kitose vietose.

Naujausi teisės aktai

Naujausių teisės aktų puslapyje kiekvienai Teisės aktų registre numatytai teisės aktų grupei pateikiamas naujausių teisės aktų, pagal užregistravimo teisės aktų registre arba įsigaliojimo datą, sąrašas.

Kiekvienai teisės aktų grupei pateikiama atskira kortelė. Puslapis nustatytuoju režimu rodo naujausius teisės aktus pagal jų užregistravimo datą už vieną mėnesį nuo paskutinio teisės akto toje grupėje užregistravimo.

Norėdami pakeisti rodomų teisės aktų datų rėžį arba nustatyti filtravimą pagal įsigaliojimo datą, galite pasinaudoti filtravimo parametrais. Pakeitus filtravimo parametrus ir paspaudus mygtuką "Atnaujinti", atnaujinamas tik tos teisės aktų grupės rezultatų sąrašas.

Mygtukas "Spausdinti/išsaugoti pasirinktus" atveria naują naršyklės langą, kuriame pateikiamas spausdinimui arba išsaugojimui naršyklės priemonėmis pritaikytas einamajame puslapyje pasirinktų teisės aktų sąrašas.

Teisės aktų paieška

Šiame puslapyje yra pateikiama teisės aktų paieškos išplėstinė forma:

Atliekant paiešką teisės akto pavadinime ir/arba tekste, galima naudoti specialius operatorius "-" ir "+":

 1. Jei pasirinktas paieškos tipas "Visi žodžiai", tai operatorius "-" įgauna negalimumo prasmę - po jo parašytas žodis turės neegzistuoti; pvz.: lauke "Žodžiai pavadinime" įvedus: "ministerija -plėtra" (be kabučių), bus ieškoma teisės aktų, kurių pavadinime yra žodis "ministerija" (bet kuriame linksnyje), bet nėra žodžio "plėtra" (bet kuriame linksnyje).
 2. Jei pasirinktas paieškos tipas "Bet kuris iš žodžių", tai operatorius "+" įgauna būtinumo prasmę - po jo parašytas žodis privalės egzistuoti.

"Identifikacinis kodas" yra teisės akto registracijos Teisės aktų registre numeris.

Pabraukti žodžiai leidžia greitai pasirinkti teisės aktus priėmusią instituciją ("Prezidentas", "Seimas", "Vyriausybė") bei teisės akto rūšį ("Dekretas", "Įstatymas", "Nutarimas").

Mygtukas "Spausdinti/išsaugoti pasirinktus" atveria naują naršyklės langą, kuriame pateikiamas spausdinimui arba išsaugojimui naršyklės priemonėmis pritaikytas einamajame puslapyje pasirinktų teisės aktų sąrašas:

Teisės akto peržiūra

Teisės akto peržiūros puslapyje atvaizduojamas teisės akto ar jo suvestinės redakcijos tekstas, bei kiti teisės akto elementai.

Teisės akto peržiūros puslapis yra sudarytas iš keturių sričių:

 1. Teisės akto ar suvestinės redakcijos tekstas (viduryje),
 2. Teisės akto informacija (viršuje),
 3. Dokumento dalys (kairėje),
 4. Susijusi informacija (dešinėje).

Kiekviena sritis gali būti suskleista, bei gali būti pakeistas kiekvienos srities dydis.

Teisės akto peržiūros puslapio centre pateikiamas teisės akto ar suvestinės redakcijos tekstas, bei jo atsisiuntimo įvairiais formatais ir spausdinimo nuorodos. Paspaudus teksto atsisiuntimo nuorodą, naršyklė jums pasiūlys išsaugoti pasirinkto formato rinkmeną jūsų kompiuteryje. Paspaudus spausdinimo nuorodą, naujame naršyklės lange pateikiamas spausdinimui naršyklės priemonėmis pritaikytas teisės akto tekstas.

Dokumento dalių srityje pateikiama dokumento struktūra, veikianti dviem režimais. Priklausomai nuo režimo perjungimo mygtuko būsenos, paspaudus ant kurio nors dokumento struktūros elemento, teisės akto turinys bus nuslinktas iki pasirinkto elemento ("Padaryti matomą" režime) arba bus rodomas tik pasirinktas elementas ("Rodyti tik" režime).

Susijusios informacijos komponente gali būti pateikiamos keturios suskleidžiamos dalys:

 1. Priedai,
 2. Pridedami dokumentai,
 3. Teisės akto pakeitimai,
 4. Susiję dokumentai.

Teisės aktų pakeitimų dalyje yra pateikiamas teisės akto teksto ir jo suvestinių redakcijų palyginimo funkcionalumas. Norėdami palyginti teisės akto pradinį tekstą su bet kuria to paties teisės akto suvestine redakcija (arba dvi suvestines redakcijas tarpusavyje), pasirinkite du palyginamus tekstus paspausdami  ikonėlę ir spauskite "Palyginti du pasirinktus" mygtuką. Tekstų palyginimas bus pateiktas naujame naršyklės lange.

Prenumerata

Prenumeratos puslapyje pateikiama naujai užregistruotų teisės aktų prenumeratos užsakymo elektroniniu paštu forma.

Prenumeratos formoje pateikiami prenumeratoriaus duomenų, prenumeratos filtro bei kontrolinio teksto įvedimo laukai.

Prenumeratos filtras leidžia pasirinkti jums aktualias teisės aktų grupes, priėmusias įstaigas, teisės aktų rūšis, bei Eurovoc klasifikatoriaus terminus. Užpildžius teisės aktų prenumeratą, nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama prenumeratos patvirtinimo nuoroda. Prenumerata bus siunčiama tik patvirtinus prenumeratą. Kiekvieną naktį sistema peržiūri praėjusią dieną teisės aktų registre užregistruotus teisės aktus ir, jei jie atitinka prenumeratoje nustatytą filtrą, formuoja prenumeratos pranešimą. Jei nebuvo užregistruota prenumeratos filtrą atitinkančių teisės aktų, prenumeratos pranešimas nėra siunčiamas.

Žemiau parodytas elektroniniu laišku gautos prenumeratos pavyzdys:

Norėdami pakeisti prenumeratos nustatymus, užpildykite naują prenumeratos formą su tuo pačiu el. pašto adresu. Jums bus atsiųsta nauja prenumeratos patvirtinimo nuoroda, kurią paspaudus, jūsų prenumeratos nustatymai bus pakeisti.

Norėdami atsisakyti teisės aktų prenumeratos, paspauskite prenumeratos pranešimo apačioje pateikiamą atsisakymo nuorodą.

Duomenų teikimo TAR sutartys

Juridiniai asmenys, teikiantys duomenis Teisės aktų registrui, gali sudaryti duomenų teikimo sutartis ir pasirašyti jas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Duomenų teikimo TAR sutarčių puslapyje pateikiamas sutarties ar sutarties priedo sudarymo vedlys. Vedlio pirmame žingsnyje pateikiama sutarties duomenų įvedimo forma:

Formoje pateikiami duomenis teikiančios įstaigos ir pasirašančio asmens duomenų įvedimo laukai, bei sąrašiniai elementai, leidžiantys nustatyti:

 1. asmenis, įgaliotus teikti duomenis teisės aktų registrui ir
 2. asmenis, kuriems nutraukiami ar stabdomi įgaliojimai.

Sutarties priedo atveju tai pat pateikiamas sutarties, kuriai sudaromas priedas, TAR suteikto registracijos numerio įvedimo laukas.

Suvedus sutarties ar priedo duomenis ir paspaudus mygtuką "Toliau" pateikiamas sutarties metaduomenų peržiūros langas, kuriame pasirašantis asmuo gali pasitikrinti pasirašomų duomenų teisingumą.

Paspaudus mygtuką "Toliau" pateikiamas sutarties ar priedo turinio peržiūros langas, kuriame pasirašantis asmuo gali pasitikrinti pasirašomos sutarties turinį.

Paspaudus mygtuką "Pasirašyti" jūsų naršyklėje bus paleistas programa, leidžianti pasirinkti jūsų elektroninio parašo formavimo įrangoje saugomą sertifikatą ir juo pasirašyti sutartį.

Duomenų teikimo iš TAR sutartys

Juridiniai asmenys, norintis gauti duomenis iš Teisės aktų registro, gali sudaryti duomenų teikimo iš TAR sutartis pasirašant elektroniniu parašu.

Duomenų teikimo iš TAR sutarčių puslapyje pateikiamas sutarties ar sutarties priedo sudarymo vedlys. Vedlio pirmame žingsnyje pateikiama sutarties duomenų įvedimo forma.

Formoje pateikiami duomenis teikiančios įstaigos, pasirašančio asmens ir gavėjo paskirto atsakingo asmens duomenų įvedimo laukai, bei gaunamų duomenų filtras, leidžiantis pasirinkti gaunamų duomenų kiekį. Sutarties priedo atveju tai pat pateikiamas sutarties, kuriai sudaromas priedas TAR suteikto registracijos numerio įvedimo laukas. Suvedus sutarties ar priedo duomenis ir paspaudus mygtuką "Toliau" pateikiamas sutarties metaduomenų peržiūros langas, kuriame pasirašantis asmuo gali pasitikrinti pasirašomų duomenų teisingumą.

Paspaudus mygtuką "Toliau" pateikiamas sutarties ar priedo turinio peržiūros langas, kuriame pasirašantis asmuo gali pasitikrinti pasirašomos sutarties turinį. Paspaudus mygtuką "Pasirašyti" jūsų naršyklėje atsivers Java įskiepis, leidžiantis pasirinkti jūsų elektroninio parašo formavimo įrangoje saugomą sertifikatą ir juo pasirašyti sutartį.

Sutarčių šablonai

Sutarčių šablonų puslapyje pateikiamos nuorodos į juridinių asmenų sudaromų sutarčių su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija šablonus.

Informacija

Pagrindinio meniu punktas "Informacija" pateikia nuorodas į informacinius puslapius.

Šiuose puslapiuose pateikiama informacija apie Teisės aktų registro portalą ir susijusias temas.

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES