Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 92 "Dėl Prašymų dėl kainų bei tarifų pateikimo ir nagrinėjimo Komisijoje tvarkos" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES