Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. ISAK-315 "Dėl Kolegijų, įsteigtų reorganizuojant aukštesniąsias mokyklas, veiklos kokybės vertinimo tvarkos tvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES