Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos ir Georeferencinio pagrindo žemėlapio specifikacijos patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES