Dėl Nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybinės veiklos išlaidų, atsiradusių dėl salių atnaujinamo (modernizavimo), kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES