Dėl 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-265 „Dėl užsienyje esančių Lietuvių bendruomenių, kitų lietuviškų įstaigų ar organizacijų, kurios gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES