Dėl kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ĮV-441 „Dėl Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES