Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES