Dėl Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2018 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES