Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. D1-922 "Dėl Žvejybos verslinės žvejybos įrankiais vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES