Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. A-540 „Dėl Kompensacijų už patirtus nuostolius vežėjams, vykdantiems keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES