Dėl Mokyklų, kurių mokiniams taikomi eksperimentinės mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 2.2.2 ir 2.2.3 papunkčiai, 4 priedo 5.3–5.6 papunkčiai, 9 ir 10 punktai, sąrašų patvirtinimo 2018 metams

©2014, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijaES